Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the study was to try to determine the factors that differentiate the height, weight, BMI and age of high-level handball players participating in the Tokyo 2020 Olympic Games. Methods: The study included handball players participating in the Tokyo 2020 Olympic Games. The study material consisted of data on athletes’ body height, body weight, age and BMI. The collected study material was analyzed about the position of the game, quarter and semester of the birth, continental location of the country and geographical region. In parametric distribution, Student’s t-test and ANOVA were used. In non-parametric variables, the Mann–Whitney U-test and the Kruskal–Wallis test were used. Results: The highest average heights, weights and BMIs were found in players playing in the pivot position, while the lowest were found in wing players. Interactions were shown within the body weight and BMI of the athletes. Players from Europe have the highest weight and BMI in the second semester of birth, while other players’ highest results were in the first semester. Conclusions: The factors that most strongly differentiate body height, body weight, and BMI are playing positions. Factors that differentiate height and weight are the continental location and region of the country represented.
PL
W artykule przybliżono problematykę kriomodułów, urządzeń stosowanych w akceleratorach cząstek naładowanych. Podkreślono znaczenie wykorzystania materiałów nadprzewodnikowych w ich konstrukcji i zalety takich rozwiązań. Usystematyzowano specyfikę występujących tu zagadnień i wskazano przykłady zastosowania.
EN
The article presents the subject of cryomodules, devices employed in charged particle accelerators. The authors emphasize the importance of using superconducting materials in the construction of cryomodules and the advantages of such a solution. A systematic approach to the specific problems is presented and supported by the examples of application.
PL
W artykule przedyskutowano rozwój problematyki elektromagnesów nadprzewodzących oraz stan obecny ich wykorzystania w urządzeniach jądrowych, szczególnie w fizyce jądrowej głównie w formie akceleratorów, jak też w medycynie. Omówiono metody zabezpieczenia elektromagnesów nadprzewodzących przed rozchodzeniem sie strefy rezystywnej, co zilustrowano na przykładzie słynnego incydentu, który miał miejsce w CERN.
EN
The article discusses the development of superconducting electromagnets and the current state of their use in nuclear devices, especially in nuclear physics mainly in the form of accelerators and in medicine. Methods for protecting superconducting electromagnets against the propagation of the resistive zone are discussed, as illustrated by the example of a famous incident that took place at CERN.
5
Content available remote Charakterystyka chemiczna piasków obszaru Pustyni Błędowskiej
PL
Oznaczono zawartość pięciu wybranych pierwiastków (Na, K, Mg, Zn, Mn) w próbkach gleby z Pustyni Błędowskiej, pobranych z czterech obszarów o odmiennym stopniu zagęszczenia i różnorodności roślinności. Próbki gleby poddano dwóm pierwszym etapom sekwencyjnej ekstrakcji według Tessiera. Otrzymane ekstrakty analizowano z wykorzystaniem Atomowej Spektrometrii Absorbcyjnej ASA oraz Emisyjnej ASE. Dla potasu i magnezu stwierdzono spadek ich zawartości w glebie wraz ze wzrostem zagęszczenia roślinności, jednak dla pozostałych z rozpatrywanych mikro- i makroelementów roślinnych nie potwierdzono żadnych zależności. Wskazuje to na niskie zdolności akumulacyjne i łatwe wymywanie zaadsorbowanych jonów z piasków pustyni. Ogólnie stwierdzono niższe zawartości rozpatrywanych pierwiastków niż średnie wartości w polskich glebach: ok. 7 ppm dla Mg i Mn, 9 ppm dla Zn oraz 25 ppm dla K i 27 ppm dla Na.
EN
Five chosen elements (Na, K, Mg, Zn, Mn) concentrations were determined in samples of sandy soil from Błędów Desert. These specimens were taken from four areas with differential flora densification and diversity. Soil samples were subjected to first two parts of sequence extraction (according to Tessier theory) and then determined using Atomic Absorption Spectroscopy and Atomic Emission Spectroscopy. Decrease of concentration with increasing flora density has been determined for potassium and magnesium. However, for other investigated elements no relation can be stated, which can be caused by weak accumulation abilities and easy elution of adsorbed ions. Generally, lower concentrations of examined elements than mean values in polish soils were reported: ca. 7 ppm for Mg and Mn, 9 ppm for Zn, 25 ppm for K and 27 ppm for Na.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.