Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEMS sensors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
EN
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
PL
Artykuł poświęcony czujnikom mikroelektroniczno-mechanicznym MEMS (ang.: MicroElectronic Mechanical Systems), które w ostatnich latach zrewolucjonizowały rynek elementów pomiarowych przez pojawienie się tanich elementów o szybkiej odpowiedzi. Znalazły one zastosowanie w ogromnej ilości produktów, w tym również w nowoczesnych układach wykrywania niesprawności oraz diagnostyki FDD (ang.: Fault Detection and Diagnostics schemes) w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układach chłodniczych. Łączne zastosowanie czujników MEMS oraz układów FDD, a także możliwości połączenia sieciowego, stanowią potencjał pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu monitorowania pracy oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN
The paper deals with MicroElectronic Mechanical Systems (MEMS) as revolutionary, chip sensing elements with quick response. They are used in large variety of products, including modern Fault Detection and Diagnostics (FDD) schemes for heating, ventilating and refrigerating systems. The combination of MEMS, FDD systems and network connection enables new quality in monitoring and maintenance of refrigerating and air conditioning plants.
EN
The paper presents the method of determining the global orientation of links of the measuring arm by gauging the angles of the links relative to the vector of the gravitational and magnetic field using inertial sensors. A method of using Kalman filter to average the results is presented as a test on two-links measuring arm equipped with accelerometers and magnetometers placed on each of the links and analysis of measurement results in terms of repeatability. There was demonstrated the ability of creating kinematic chain. Instead of determining the position of the final link on the basis of the measurement of angles in relation to the previous links from the end to the base of the arm, it is possible to define links global orientation by measuring angles of links in reference to the vectors of the gravity field and the magnetic field, in global coordinate system.
PL
Radiowe systemy lokalizacyjne i czujniki MEMS stanowią skuteczne narzędzie do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych. Opisano architekturę zrealizowanego systemu oraz technikę lokalizacji. Zamieszczono szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych elementów systemu: etykiet, węzłów i sterownika. Przedstawiono również przykładowe wyniki zarejestrowane podczas wstępnych badań systemu przeprowadzonych z udziałem osób starszych, a także przykłady wykorzystania tych wyników do analizy ruchu i zachowań.
EN
Radio positioning systems and MEMS sensors are an efficient tool for of elderly persons mobility and behaviour. The paper contains a description of system architecture and localization techniques. It presents a detailed design of system components: tag, anchor node and system controller. The exemplary results gathered during preliminary tests sessions carried out with participation of elderly persons are presented. Exemplary use of results in mobility and behaviour analysis are also included.
EN
The paper presents the possibilities of using low-cost magnetic and acceleration sensors in diagnostic systems of large-scale structures made of ferromagnetic materials. It covers typical problems associated with their use as well as the review of commercially available low-cost solutions. A specially designed magnetic sensor equipped with a CAN interface, which allows for connecting a number of transmitters into a measuring network, were tested during the experiment.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania niskobudżetowych czujników pola magnetycznego i przyspieszeń w systemach diagnostyki konstrukcji wielkogabarytowych wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Przedstawiono typowe problemy występujące podczas ich użycia oraz dokonano przeglądu dostępnych na rynku tanich rozwiązań. W przeprowadzonym eksperymencie przetestowano specjalnie opracowane przetworniki pala magnetycznego wyposażone w interfejs CAN pozwalający nasączenie sieć pomiarową.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania niskobudżetowych czujników pola magnetycznego i przyspieszeń w systemach diagnostyki konstrukcji wielkogabarytowych wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Przedstawiono typowe problemy występujące podczas ich użycia oraz dokonano przeglądu dostępnych na rynku tanich rozwiązań. W przeprowadzonym eksperymencie przetestowano specjalnie opracowane przetworniki pola magnetycznego wyposażone w interfejs CAN pozwalający na łączenie szeregu przetworników w sieć pomiarową.
EN
The paper presents the possibility of using low-cost magnetic and acceleration sensors for diagnostic systems of large-scale structures made of ferromagnetic materials. Typical problems that occur when they are used, and a review of commercially available low-cost solutions was shown. In the experiment was tested a specially designed magnetic sensor equipped with a CAN interface which allow to connect a number of transmitters in the network measurement.
PL
W artykule zaprezentowano system pozycjonowania zbudowany przy użyciu sensorów nawigacji inercyjnej (INS) oraz odbiornika GPS. Jako czujniki inercyjne zastosowano niskokosztowe, powszechnie dostępne akcelerometry i żyroskopy wykonane w technologii MEMS. Omówiono sposób kalibracji akcelerometru oraz metody przetwarzania sygnałów z sensorów MEMS. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents a positioning system with GPS and inertial sensors. The system is based on commercial solutions described in [1, 3]. The designed system consists of a GPS receiver, a MEMS accelerometer, a MEMS gyroscope, an electronic compass and a pressure sensor. Data processing was carried out by use of a microcontroller with ARM Cortex-M3 core. Designated positions are recorded on a microSD memory card and transmitted by the UART interface according to the NMEA standard. The experimental tests consisting in driving on city roads were performed. The measurement results were recorded directly from the GPS receiver and the system output. Characteristic places such as a tunnel or railway traction were analysed. The results obtained show that MEMS sensors improve the accuracy of determining the position during short-term GPS signal outages. They allow setting the positions more accurately in difficult terrain such as dense urban areas and underground tunnels. In addition, application of low-cost sensors gives a possibility to use the system in popular car navigation systems or mobile phones.
EN
In this paper a new design and technology of microfluidic capillary sensors is presented. Those sensors can be applied for in situ classification of biological and chemical liquids. The principle of work of capillary sensors is based on changes of light transmission within capillary filled the liquid subject to a local heating pulse. An example of its application can be instant determining of biofuel usability at a filling station. The main advantages of microfluidic capillary sensors are the small sample volume of about 3 mm³ and a short time of examination, below 2 minutes. The microfluidic capillary sensor head has been designed as a 3D hybrid structure working in conjunction with disposable optical capillary optrodes. The hybrid structure consists of ceramic base (DBC) and a silicon substrate. The silicon substrate is fabricated using MEMS micromachining processes.
PL
W artykule przedstawiono projekt i omówiono realizację optycznego mikrocieczowego czujnika kapilarnego, przeznaczonego do badań cieczy chemicznych i biologicznych. Zasada ich działania oparta jest na wykorzystaniu zmian sygnału świetlnego przechodzącego przez kapilarę wypełnioną badaną cieczą. Sygnały optyczne wychodzące z czujnika są przetwarzane w obwodach optoelektronicznych i przekazywane do komputera. Przy analizowaniu sygnałów wykorzystywane są sztuczne sieci neuronowe. Dla poprawienia dokładności pomiarowej, czujnik pracuje w układzie wieloparametrycznym, rejestrując informacje o podstawowych parametrach cieczy. Główną zaletą tych czujników jest mała ilość cieczy potrzebnej do badań i krótki czas pomiaru. Optoelektroniczne czujniki kapilarne znajdują zastosowanie w biotechnologii, diagnostyce medycznej, w wykrywaczach narkotyków oraz w badaniach właściwości użytkowych biopaliw.
9
Content available Technologia MEMS w nawigacji i monitoringu pojazdów
PL
W artykule przedstawiono najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne czujników inercjalnych, stanowiących wraz z systemem GPS zintegrowany system nawigacyjny. Odkąd systemy INS są w stanie pracować w warunkach, w których występuje ograniczony dostęp do sygnału satelitarnego GPS, wydają się być one bardzo dobrym uzupełnieniem i potencjalną alternatywą nawigacyjnych systemów satelitarnych. Trendy w kierunku zintegrowania obu systemów związane są ściśle z uzyskaniem wysokiej dokładności wyznaczanej pozycji, obniżeniem wagi oraz kosztów. Szybki rozwój technologii MEMS na pewno sprosta tym wszystkim wymaganiom i w niedalekiej przyszłości wejdzie zdecydowanie w skład kompletnego systemu nawigacyjnego pojazdu.
EN
The latest solutions concerning inertial navigation systems are presented in the paper. INS sensors can be easily bounded up with GPS system to build integrated navigation system. Since INS devices can work in situations where there is a GPS signal degradation, they seem to be ideal supplement and potential choice for navigation systems. For certain, this technology will realize all the requirements concerning: getting high accuracy, reducing weight and costs and above all - increasing reliability of working. Fast development of MEMS sensors will for sure be up to all these requirements and in the near future they will be definitely used in complete car navigation system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.