Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  two-parametric characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The experimental verification of the generalised two-parametric fatigue characteristics has shown good compatibility between the calculation and the fatigue life examination results with use of constant amplitude load and variable asymmetry coefficients, according to the model based on the Haigh diagram conception. The level of compatibility depended on the durability range, and it decreased considerably for the low durability values (high-tension values). The analysis of the experimentaI verification results indicated that the significant factor having an influence on the level of compatibility between the calculation and examination results is the material stress sensitivity coefficient that is present in the mathematical model. In this work, the modification of the generalised two-parametric fatigue characteristics based on the Haigh diagram conception, based on example of steel S355JO examination, is presented.
PL
Weryfikacja doświadczalna uogólnionych dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych wykazała dobrą zgodność wyników obliczeń z wynikami badań trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążenia stałoamplitudowego i zmiennych współczynników asymetrii według modelu opartego na koncepcji wykresu zmęczeniowego Haigha, Poziom zgodności zależny był od zakresu trwałości i istotnie obniżał się dla niskich trwałości (wysokich wartości naprężeń). Analiza wyników weryfikacji doświadczalnej wskazywała na to, że istotnym czynnikiem, wpływającym na poziom zgodności wyników obliczeń i badań ma występujący w modelu matematycznym współczynnik wrażliwości materiału na asymetrię cyklu. W tej pracy przedstawiona zostanie modyfikacja uogólnionej dwuparametrycznej charakterystyki zmęczeniowej opartej na koncepcji wykresu zmęczeniowego Haigha na przykładzie badań stali S355JO.
EN
In the calculation of fatigue life of structural components that have been subjected in service conditions to stochastic load, load spectra in the form of sinusoidal cycles of different asymmetry can be observed. Cycle asymmetry is distinguished by the stress ratio R = Smin /Smax. In case of the load mentioned above, the R coefficient changes in broad boundaries from - ∞ to + ∞. In this work, the analysis of the material's stress sensitivity to cycle asymmetry of random load has been presented. In the references, analytical formulas for the fatigue strength range can be found. In this work, the formulas for High Cycle Fatigue (HCF) have been derived and the empirical formula for calculating stress sensitivity coefficient of a material of a random load, which facilitates fatigue calculations, has been given.
PL
W pomiarach odporności na zmęczenie elemtnów konstrukcyjnych, które w warunkach eksploatacyjnych poddane zostały stochastycznym obciążeniom, występują widma pod postacią cykli sinusoidalnych o różnej asymetrii. Asymetria cyklu różni się współczynnikiem naprężenia definiowanym jako R = Smin/Smax. W przypadku podanego obciążenia, współczynnik R jest zmienny w zakresie -∞ do +∞. W artykule przedstawiono analizę wrażliwości naprężenia materiału na asymetrię cyklu wybranych obciążeń. Wrażliwość ta jest opisana odpowiednim współczynnikiem. W odniesieniach podano analityczne formy obliczania siły zmęczenia. W artykule powołano się na formułę HCF oraz empiryczną formułę współczynnika wrażliwości naprężenia dla materiałów poddanych wybranym obciążeniom.
EN
The calculations of fatigue life of the structural components in random load conditions are connected with many problems. One of them is taking into consideration the impact of the cycles of variable value of R coefficient, which is included in service load composition, on estimated value. This involves application of calculations of two-parametric fatigue characteristics in system Sm-Sa in time. There are many models of two-parametric characteristics. One of them is characteristics being a development of the Goodman’s conception, the biggest value of which is undoubtedly a simple description requiring the knowledge of following properties: Rm, R-1 and mo. In order to evaluate the characteristics mentioned above, it was compared to two-parametric fatigue characteristics determined in experimental way. The results of the analysis have been presented in form of diagram, which reveals the differences between characteristics depending on the number of cycles and the cycle asymmetry coefficient.
EN
In the calculations of the fatigue life of structural components subjected in service load conditions to stochastic loads the load spectra being a set of sinusoidal cycles of different asymmetry occur. The cycle asymmetry is characterized by the asymmetry coefficient R=Smin/Smax In the case of load mentioned above, R coefficient changes in wide limits. In the work the empirical examinations of the impact of the cycle asymmetry coefficient of the load on the fatigue limit of S355J0 steel are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.