Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja szumów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
EN
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
EN
Pattern classification systems play an important role in medical decision support. They allow to automatize and speed-up the data analysis process, while being able to handle complex and massive amounts of information and discover new knowledge. However, their quality is based on the classification models built, which require a training set. In supervised classification we must supply class labels to each training sample, which is usually done by domain experts or some automatic systems. As both of these approaches cannot be deemed as flawless, there is a chance that the dataset is corrupted by class noise. In such a situation, class labels are wrongly assigned to objects, which may negatively affect the classifier training process and impair the classification performance. In this contribution, we analyze the usefulness of existing tools to deal with class noise, known as noise filtering methods, in the context of medical pattern classification. The experiments carried out on several real-world medical datasets prove the importance of noise filtering as a pre-processing step and its beneficial influence on the obtained classification accuracy.
PL
Praca dotyczy zagadnienia redukcji szumów pomiarowych obrazów z zastosowaniem metod regularyzacji. W pracy przedstawiono rezultaty filtracji obrazu testowego (16×16 pikseli) przeprowadzonej przy użyciu metody regularyzacji Tichonowa, TSVD, DSVD oraz ME [1, 3]. Do rekonstrukcji obrazów o dużych rozmiarach zastosowano sformułowaną i zaimplementowaną przez autorkę iteracyjną przybliżoną metodę filtracji obrazów opartą o metody regularyzacji. Wykazano przydatność sformułowanych metod w przypadku obrazów, których rekonstrukcja nie jest możliwa do przeprowadzenia innymi metodami ze względu na zbyt dużą utratę informacji spowodowaną nałożeniem szumów.
EN
In practical applications of signal processing, the problem of picture reconstruction on the basis of a recorded noisy picture is frequently encountered. Such a problem is an inverse, ill-posed problem (Fig. 1), which means that even small disturbances of the recorded picture have significant influence on the accuracy of picture reconstruction. Therefore, in this paper, for the purposes of pictures noise reduction, regularization methods were used. Noisy pictures were filtered by means of the Tikhonov regularisation [1, 3], Truncated SVD (TSVD) [1, 3], Damped SVD (DSVD) [1,3] and Maximal Entropy (ME) [1,3] methods. Noise reduction of the test picture of dimensions 16×16 pixels was carried out by means of the algorithm (Fig. 2) requiring decomposing matrix modelling noise into singular values, which, in case of pictures of significant dimensions, requires significant computational effort. Therefore, for the purposes of regularization of pictures of significant dimensions (512×512 pixels) the iterative approximate method (Fig. 3) formulated by the author was used. The method idea consists in application of the selected regularization method to regularization of the issue (1), where [A1(k)] is a matrix consisted of elements lying in the vicinity of the matrix [A] main diagonal, corresponding to the kth part of the considered picture written in the form of vector (Fig. 3). The obtained results prove that the formulated and implemented methods can be used for noise reduction of pictures, the reconstruction of which is impossible to carry out by means of other methods because of the excessive loss of information resulting from imposed noise.
PL
W artykule przedstawiono metody analizy sekwencji obrazów mikroskopowych powierzchni stalowej tarczy, rejestrowanych w procesie tarcia ślizgowego próbek kompozytów PTFE w tribotesterze typu trzpień-tarcza. Analizowane sekwencje przedstawiają zmiany warstewki nanoszonego materiału kompozytowego - zwanej "filmem transferowym" - istotnej dla procesu tarcia ślizgowego. Przedstawiono zastosowane metody oceny i filtracji szumu, wyznaczania progu binaryzacji na podstawie percentyli obrazów oraz wyznaczono cechy obrazów binarnych pozwalające odzwierciedlić charakter zmian filmu transferowego. Zdefiniowano funkcję opisującą otrzymane przebiegi. Sformułowano wnioski co do dalszych badań.
EN
In the paper methods of analysis of microscopic image sequences of steel countersample disk are presented. These images were recorded during sliding of the samples of PTFE composites in pin-on-disk tribotester. The sequences show variations of thin layer of transferred composite material - so called "transfer film" - important in sliding friction process. The applied methods of noise evaluation and filtration and the method of binarization threshold calculation - based on image percentiles are described. Binary image features - showing transfer film changes - are defined and extracted. The function aproximation of experimental data are made. Conclusions and postulations of further research are formulated.
EN
In work question of efficiency of filtration the noise was talked over in color images at utilization of vectorial median. In this paper it was concetrated itself on utilization in filtration proces of Parzen estimator. In first part of this paper general questions were talked over - distance functions, ordering schemes. In second part Parzen estimator was talked over as well as leaning on him filtration algorithm. In last part, the experiments have been presented.
PL
W pracy omówiono zagadnienie efektywności filtracji szumów w obrazach barwnych przy wykorzystaniu mediany wektorowej. Skupiono się na omówieniu wykorzystania w procesie filtracji estymatora Parzena. W pierwszej części pracy omówiono ogólne zagadnienia dotyczące filtracji medianowej - schematy szeregowania, funkcje dystansu. W drugiej części omówiono estymator Parzena oraz oparty na nim algorytm filtracji. W ostatnim fragmencie zaprezentowano część badań przeprowadzonych z wykorzystaniem powstałego algorytmu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.