Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high temperature low sag conductors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia mechanicznych modeli przęsła linii 110 kV z przewodami wysokotemperaturowymi (HTLS) dla systemu dynamicznej obciążalności linii (DOL). Przedstawiono model mechaniczny linii przesyłowych wykorzystujących przewody wysokotemperaturowe HTLS, opracowano specyfikację danych wejściowych do przeprowadzenia badań symulacyjnych modelu mechanicznego i cieplnego. W artykule przedstawiono wyniki badań modelu mechanicznego i modelu cieplnego linii przesyłowych.
EN
The paper presents the method of determining the mechanical models of the 110 kV span with high temperature low sag conductors (HTLS) for the dynamic line rating (DLR) system. The mechanical model of transmission lines using high-temperature HTLS lines has been presented. The specification of input data for simulation test of the mechanical and thermal model was developed. The paper presents the results of research on the mechanical model and the thermal transmission line model.
PL
W referacie przedstawiono zalety zastosowania nowoczesnej technologii budowy i modernizacji linii napowietrznych z wykorzystaniem wysokotemperaturowych przewodów o małym zwisie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przewody typu ACCC/TW. Podano parametry wysokotemperaturowych przewodów o małym zwisie. Przedstawiono niezwykłe właściwości tej technologii w odniesieniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań polskiej energetyki, wpływające na obniżenie ryzyka inwestycyjnego przy jej zastosowaniu.
EN
The article presents the advantages of modern technology in terms of building and modernization of the overhead transmission lines using high temperature low sag conductors, the ACCC/TW conductors in particular. The parameters of high temperature low sag lines have been presented. With reference to the needs and condition of Polish power industry, the author presented specific characteristics of the technology that influences on the investment risk reduction.
PL
W referacie przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie. Przedstawiono niezwykłe zalety technologii przewodów wysokotemperaturowych w odniesieniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań energetyki. Dokonano analizy przydatności poszczególnych typów przewodów wysokotemperaturowych do trudnego zadania rekonstrukcji polskich sieci elektroenergetycznych w krótkim czasie.
EN
The article presents technical and economic aspects of power grid reconstruction using high temperature low sag conductors. With reference to the condition and current needs of power industry, the author presented specific characteristics of high temperature low sag conductors technology. What is more, the author conducted analysis of usefulness of particular high temperature low sag conductors in reconstruction of Polish power grids in short.
4
Content available remote Intensyfikacja wykorzystania sieci w spółce dystrybucyjnej
PL
W obecnym czasie dużego znaczenia nabiera intensyfikacja wykorzystania istniejących elementów sieciowych. Wiąże się ona ze zwiększeniem możliwości przesyłowych, a także z poprawą sprawności dystrybucji, ograniczeniem kosztów, polepszeniem parametrów jakości energii, zwiększeniem bezpieczeństwa eksploatacji systemu dystrybucyjnego. Prezentowane rozwiązania są związane z zastosowaniem dynamicznej obciążalności termicznej linii napowietrznych, modernizacją termiczną linii z wykorzystaniem przewodów wysokotemperaturowych, optymalizacją struktury i konfiguracji sieci oraz optymalizacją sposobu pracy punktu neutralnego sieci.
EN
Nowadays, more intensive using of existing network elements is of great importance. It is connected with transmission capacity increasing as well as distribution efficiency and energy quality improving and also distribution system safety. Chosen solutions using dynamic thermal line rating, thermal modernization with high temperature low sag conductors, optimization of the network configuration, optimization of the neutral point arrangements are presented in the paper.
PL
Modernizacja termiczna starych linii przesyłowych stanowi atrakcyjną alternatywę w stosunku do budowy nowych linii, nawet w istniejącym "korytarzu" w terenie. Umożliwiają to opracowane nowe rodzaje przewodów, o małym zwisie przy wysokich temperaturach pracy. Szybka modernizacja termiczna wielu linii 220 kV i wybranych linii 110 kV jest obecnie w Polsce jednym z najpilniejszych zadań, ze względu na bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Oprócz tego niezbędne jest wdrożenie metod monitoringu obciążalności termicznej szczególnie ważnych linii, a także zastosowanie w eksploatacji całej sieci (110^-400) kV tzw. obciążalności dynamicznej, opartej na analizach statystycznych i powiązanej z inwentaryzacją geodezyjną linii. Powyższe zagadnienia są przedmiotem rozważań w artykule.
EN
The thermal modernization of old transmission lines is the artractive alternative to the building new ones even in the existing way in the terrain. Developed new conductor arts with low sag and high temperature limit make this possible. Quick modernization of number of 220 and 110 kV lines is currently one of the most urgent tusk in regard of Polish power system safety. Besides putting into practice monitoring methods of the transmission capacity of particularly important lines is essential, as well as introducing the dynamic thermal rating in the hole (110^-400) kV network. This should be based on statistical analysis and connected with geodesical measurements on lines. Above-mentioned issues are the consideration subjects in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.