Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contactless energy transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The problems connected to developing inductive power transfer IPT systems in aspects of high efficiency and suppression of electromagnetic field (EMF) emission are discussed. It is shown how important it is to compensate for large leakage impedance of IPT coils (air transformer) to improve efficiency of high power transfer. Such compensation circuits operating with resonant frequencies at soft switching conditions additionally allow for reduction of switching losses in power semiconductor devices of converters. The consideration has been illustrated and verified by experimental results measured on two different test stands (50 kW with planar coils and with two 12 kW receiver coils) built in a laboratory of the Łukasiewicz Research Network – Electrotechnical Institute.
PL
Przedmiotem artykułu jest transformator obrotowy. Służy on do przekazywania energii z części nieruchomej do części wirującej. Umożliwia bezstykowy przekaz energii, dlatego może być zastosowany w maszynie synchronicznej w celu eliminacji szczotek. W artykule przeprowadzono optymalizację, która pozwoli na zaproponowanie takiej konstrukcji z wykorzystaniem do tego celu rdzeni ferrytowych. Transformator obrotowy będzie zasilany napięciem o częstotliwości rzędu kiloherców, do wykonania uzwojeń została zaproponowana lica.
EN
The following paper covers rotary transformer topic. Duty of this device is to deliver energy from stator part to rotary part. This provide contactless energy transfer. Due to it can be used in synchronous machine in accordance to eliminate brushes. In this paper was conducted optimization process which provide to propose such design with use of ferrite cores. It will be supply with square voltage with range of kHz with litz wire winding.
PL
W artykule przedstawiono opis indukcyjnego bezstykowego układu ładowania baterii litowo-polimerowych zastosowanego przy ładowaniu bezzałogowych statków powietrznych. Układ zasilany jest z sieci jednofazowej. Zaprezentowano budowę sytemu, strukturę sterowania, procedurę projektowania transformatora powietrznego oraz wyniki badań eksperymentalnych.
EN
This paper presents a description of the lithium-polymer battery contactless charger system for unmanned aerial vehicles. The charger is supplied from an AC source. The article shows a structure of the system, control structure, design procedure of the air transformer and presents experimental results.
EN
A technique for stabilization of resonant frequency is proposed in this paper. An additional power circuit, a compensator that allows keeping constant resonance frequency was introduced by the authors. In the presented solution the resonant circuit frequency stabilization is achieved by forcing a zero phase shift between the current and the voltage of the main switching module.
5
Content available remote System bezstykowego przesyłu energii zasilany z prostownika aktywnego
EN
Contactless power systems are increasingly used in many fields of technology. Contactless supplied is used in small mobile devices and high power systems such as chargers for electric vehicles. Presented contactless power supply system is powered by an active rectifier, providing a unity power factor and sinusoidal current, to reduce the negative impact on the supply network. The developed system allows its construction galvanic isolation between the receiver and power grid, components supply tightness and lack of uncovered high-current contact elements exposed to damage and severe environmental conditions.
PL
Systemy zasilania bezstykowego znajdują zastosowanie w coraz bardziej licznych dziedzinach techniki. Bezstykowo zasilane są drobne urządzenia mobilne jak również systemy dużej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Przedstawiony system zasilania bezstykowego, zasilany jest przez prostownik aktywny, zapewniając jednostkowy współczynnik mocy oraz sinusoidalny pobór prądu, dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Opracowany system umożliwia pod względem konstrukcyjnym separację galwaniczną pomiędzy odbiornikiem a energoelektryczną siecią zasilającą, hermetyczność podzespołów zasilających oraz brak odsłoniętych wysoko prądowych elementów stykowych narażonych na uszkodzenia i ciężkie warunki środowiskowe.
PL
Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i ich wykorzystaniem nie tylko do celów transportowych, lecz również jako zasobniki energii elektrycznej dla rozproszonych źródeł energii. Powoduje to wzmożone poszukiwania układów zasilania umożliwiających wysokosprawny i dwukierunkowy przepływ energii. Jednym z takich rozwiązań jest Indukcyjny System Bezstykowego Zasilania ISBZ z dwukierunkowym przepływem energii. Powyższy system charakteryzuje się przekazywaniem energii poprzez pole elektromagnetyczne, co powoduje że konstrukcja nie zawiera elementów stykowych pomiędzy stacją ładownia a pojazdem pracujących w zmiennych warunkach środowiskowych i narażonych na uszkodzenia. Artykuł prezentuje analizę i wyniki badań powyższego systemu.
EN
Today has been a growing interest in electric vehicles and their use not only for transport purposes, but also as containers for electricity distributed energy sources. It cause increased exploration of supply system, allowing bidirectional and high efficient energy transfer. One such solution is a Inductive contactless power system ICPS with bidirectional energy flow. This system characterized by the energy transfer through electromagnetic field, and lack of contact elements hold the EV electric vehicle or another charging devices. ICPS can be used under varying environmental conditions even in explosive atmosphere. The article presents an analysis simulation results of the above system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.