Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputerowe wspomaganie nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania informatyki w dydaktyce szkół wyższych. Przedstawiono w nim sposoby komputerowego wspomagania nauczania przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Omówiono także oprogramowanie służące do projektowania konstrukcji stalowych wykorzystywane przez studentów na różnych etapach edukacji. Następnie ukazano potrzebę istnienia prostych w obsłudze programów komputerowych do obliczeń normowych. Zaprezentowano własną aplikację internetową służącą do wykonywania przez studentów obliczeń normowych dotyczących projektowania konstrukcji w ramach przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Ma ona nie tylko ułatwić studentom wykonywanie potrzebnych obliczeń, ale również zapoznać ich z poszczególnymi procedurami normowymi związanymi z projektowaniem konstrukcji stalowych. W artykule opisano własności utworzonego oprogramowania, jego budowę oraz możliwości rozwoju. Przedstawiono także jego działanie na przykładzie wybranej procedury normowej.
EN
This article concerns the application of computer technology in teaching in higher education. It shows how computer-aided teaching supports the subject "Metal structures". It also presents software for the design of steel structures used by students at different stages of education and emphasises the need for simple, user’s friendly software for norm calculation. An own web application for calculations of norms for structural design performed by the students at ‘’metal structures’’, was presented. It does not only help students to perform the necessary calculations, but also familiarizes them with the different procedures related to the design of steel structures. The article describes the properties of the created software, its structure and development possibilities. It also shows its operation on the example of selected norms.
PL
W artykule zostały przedstawione możliwości wykorzystania środowiska programistycznego LabView do tworzenia aplikacji komputerowych wspomagających procesy dydaktyczne z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ. Kamery PTZ wyposażone są w układy wykonawcze umożliwiające dowolne zmiany ekspozycji rejestrowanego obrazu. Zmiana ustawień umożliwia dopasowanie parametrów rejestrowanego obraz do aktualnych potrzeb użytkownika. Poznanie zasad wewnętrznej komunikacji między elementami systemu CCTV oraz procesów umożliwiających generowanie poleceń i ich interpretacje jest ważnym aspektem szkolenia przyszłych projektantów, wykonawców oraz operatorów. W pracy skupiono szczególną uwagę na funkcjonalność programów i ich użyteczność w procesie dydaktycznym.
EN
The article presents the possibility of using the LabView programming environment to create computer applications supporting the processes of teaching in the field of control of camera PTZ settings. PTZ cameras have control systems to enable arbitrary changes in images exposure. Change of settings allows you to adjust the recording parameters of image to the user's needs. Understanding the principles of internal communication between the components of a CCTV system and processes to generate commands and their interpretation is an important aspect of the training of future designers, contractors and operators. This paper focuses attention on the functionality of the programs and their usefulness in the teaching process.
3
Content available remote Visualisation of pipes welding process in technical subjects teaching
EN
Purpose: This paper presents the application of the visualization technique for enriching the educational process. The visualization approach allows to present all difficult and even dangerous phases of a manufacturing process. Design/methodology/approach: The computer visualization technique has been applied to elaborate the scenes presented in this paper. The process of modelling has been correlated with films captured in the steel mill. Findings: The methodology of preparing and presenting the virtual manufacturing processes models is the main result obtained during these researches. Research limitations/implications: The analyzed problem causes two main limitations of researches. Firstly the analysis of a visualization technique has been conducted basing on one specific manufacturing process. In this phase of researches it is important to formulate the general conclusions about this technique. Secondly, it has been chosen the process of pipes pressure welding with currents of high frequency. It allows to present both plastic forming and welding in one manufacturing process. Practical implications: The first practical implication of these researches is the possibility for offering a wider scope of materials on the educational platforms prepared for the new university e-learning system. Secondly, it is possible to use these materials in consultations offered for industrial plants in the system of commercial cooperation of the university. Originality/value: This work presents a complete analysis of the visualization process applied for the educational aims. It allows to analyze the problems considered with visualization process and includes some solutions in this area.
4
Content available remote The visualisation of manufacturing process of pipes welding
EN
Purpose: The aim of this paper is to show the concept of application the visualization technique for educational aims. This approach allows enriching a didactic process. Also this technique could help in solving problems consider with analyzing the manufacturing processes. Design/methodology/approach: The presented work bases on the application of computer visualization techniques for elaboration the presentation of chosen manufacturing processes. The computer visualization has been based on films captured in the manufacturing plant. Findings: The main result of this work is the proposal of the methodology of preparing visualization approach. It has been propose some remarks relating to this methodology. Research limitations/implications: The presented elaboration bases on one chosen manufacturing process. As an exemplar it was chosen the process of pressure welding of pipes with currents of high frequency. So the presented process links two main manufacturing processes: The welding technology and the plastic forming. Practical implications: The implication of the work could be found in two remarks. Firstly it is important to introduce to the industry practice the visualization approach as more didactic and which allows omitting some faults generated in a conventional approaches. Secondly this approach could enrich the scope of approaches offered by educational platforms in e-learning systems. Originalityvalue: The value of this work is its subject. In this work a new educational approach is presented. Secondly, in this work it is presented the analysis of preparing the visualization of a manufacture process. Also some solutions in this area are included.
EN
Purpose: The purpose of this article is to describe the building methodology of virtual laboratory posts placed in Material Science Virtual Laboratory. Presented laboratory is an open scientific, investigative, simulating and didactic medium helpful in the realization of the didactic and educational tasks from the field of material engineering in Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. Design/methodology/approach: The use possibilities of the virtual laboratory posts are practically unrestricted. The laboratory can be a base for any studies, course or training programs performed by traditional and e-learning methods. Findings: Possession of the equipment, that is practically imperishable, cheap in exploitation and safe in usage will certainty encourage students and scientific workers to independent audits and experiments in situations, where the possibilities of their execution in the true investigative laboratory are restricted. Research limitations/implications: The student during the work with the simulations will learn the functioning principle as well as the investigations and experiments guidance methodology of the simulated real device. Practical implications: As the implementation example of the laboratory for the didactic and educational tasks the virtual simulations of investigative equipment are presented. Originality/value: The presented project corresponds with the global tendency for expand the investigative and academic centres about the possibilities of training and experiments performance with use of the virtual reality.
PL
Przedmiotem artykułu będą zagadnienia związane z organizacją bazy wiedzy w systemach komputerowego wspomagania nauczania. Powszechnie wiadomo, że proces ten wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego od kilku lat jest rozwijana koncepcja takiej organizacji wiedzy w systemach elektronicznego kształcenia, aby informacje raz zapisane w systemie można było wykorzystywać wielokrotnie do tworzenia różnych materiałów w zależności od poziomu zaawansowania użytkownika lub stopnia szczegółowości kursu. Podjęte przez autorów artykułu badania są również jedną z takich prób. Ich celem jest nie tylko określenie struktury bazy wiedzy w oparciu o metodologię RLO (Reusable Learning Objects), ale także implementacja różnych algorytmów uczenia się umożliwiających lepsze dopasowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta.
PL
Ważnym elementem nauczania, w tym nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych, są programy edukacyjne. W przypadku nauczania zagadnień syntezy układów cyfrowych oprogramowanie powinno uwzględnić: opis zagadnień teoretycznych, przykłady syntezy, symulację pracy układów i możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy. Wymienione funkcje programu dydaktycznego można uwzględnić w wyniku zastosowania różnych rozwiązań. Chcąc umożliwić prezentację syntezy i sprawdzanie wiedzy dla dowolnych danych wprowadzonych przez użytkownika, trzeba zaimplementować odpowiednie algorytmy dla komputerowej syntezy i dla komputerowej kontroli poprawności przebiegu syntezy realizowanej przez użytkownika. W pracy przedstawiono rozwiązania zastosowane w programach: MatryceLogiczne [2] Spld [3] utworzonych dla nauczania zagadnień programowanych matryc logicznych.
EN
The educational programs are the important element of the teaching, especially remote teaching with the use of computer networks. If the teaching of digital circuits synthesis is the case the software should include: theoretical description, examples of synthesis, simulation of the circuit operation and the verification of new skills. Mentioned functions of the didactic program could be achieved by applying different methods. In order to make possible to present synthesis and to verify the new knowledge for any data chosen by the user, there is a need to implement the proper algorithms for computer performed synthesis and computer control of the synthesis performed by the user. In the paper presents the solution applied to programs MatryceLogiczne [2] and Spld [3] written for teaching of the PLD based circuits design.
EN
The authors are convinced that program presented in this paper is - in a very restricted range - a good alternative for sophisticated software available on the market. Besids the main its purpose - collection and visualization of environmental data in any kind of monitoring systems - program is a good source of information concerning the most common soil, water and air parameters using to describe pollution of media thus it can be used as an educational tool for environmental sciences.
PL
Autorzy są przekonani, że prezentowany w niniejszej publikacji program jest - w pewnym zakresie zastosowań - dobrą alternatywą dla dostępnych na rynku zaawansowanych narzędzi do obróbki danych analitycznych. Poza głónym zadaniem tj. zbieraniem i wizualizacją danych środowiskowych z różnego rodzaju systemów monitorujących, program jest źródłem informacji dotyczących podstawowych parametrów wody, gleby i powietrza używanych do opisu stopnia ich zanieczyszczenia. Może on więc być wykorzystywany jako narzędzie dydaktyczne w naukach środowiskowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.