Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień drewna opałowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Korzystanie z zasobów naturalnych w XXI w. powinno być oparte na działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, z zachowaniem koncepcji zaspokajania potrzeb społecznych w takim stopniu, by nie umniejszać szans na korzystanie z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. W myśl tej koncepcji należy przyjrzeć się największemu producentowi materiału drzewnego wykorzystywanego na cele energetyczne, czyli lasom. W celu wykonania oceny przydatności drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne, opisano zasoby drzewne, oszacowano jej potencjał oraz określono możliwości jej energetycznego wykorzystania z omówieniem ewentualnych zagrożeń.
EN
In the twenty-first century natural resources should be used in a sustainable manner, meeting the social needs to the extent that would not diminish the opportunities to use those resources by future generations. According to this concept, one should analyze pay special attention to the largest producer of Umber material used for energy purposes, e.g. forests. In order to perform an assessment of the suitability of timber from forests and woodlands in energy production different timber resources were described, their potential was estimated and possibility of their use for energy production purposes were determined followed by a discussion of possible risks.
PL
Artykuł stanowi syntetyczny zbiór informacji w zakresie gospodarki leśnej, prowadzonej na terenie Polski do 2008 r. Opisano zasoby drzewne oraz pozyskanie drewna w podziale na sortyment. Określono charakterystykę realizowanych zadań z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych. Z ilości drewna wykorzystywanego gospodarczo wyodrębniono ilość drewna przeznaczonego na opał oraz obliczono jego potencjał energetyczny, obliczono również strumień potencjału energetycznego drewna opałowego w latach 2000-2008.
EN
Paper presented a synthetic review of data concerning the forest management on territory of Poland until the year 2008. Timber resources were described as well as the qualitative and quantitative analysis of the timber supplies was presented. The implemented actions and realized tasks were characterized taking into account their economic and technical aspects. From the total available timber supplies, the amount of fuel-timber was separated and its energetic potential was calculated. Energetic potential stream in the fuel-timber supplied within years 2000-2008 was also estimated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.