Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switched reluctance generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono system rozproszony przeznaczony do optymalizacji przełączalnych maszyn reluktancyjnych. System umożliwia wyznaczanie parametrów magnetostatycznych wykorzystując program FEMM oraz wyznaczanie parametrów napędu w programie symulacyjnym. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny programu Matlab. Wyniki mogą być prezentowane w formie tabel i wykresów z wykorzystaniem programów skryptowych i programu Gnuplot. System zaprezentowano na przykładzie projektu generatora reluktancyjnego.
EN
The paper presents a distributed system designed to optimize switched reluctance machines. The system allows determining magnetostatic parameters using the FEMM program and determining drive parameters in a simulation program. The Matlab genetic algorithm was used for optimization. The results can be presented in the form of tables and graphs using scripts and the Gnuplot program. The system is presented on the example of a switched reluctance generator design.
EN
The paper presents an FPGA-based output voltage control system of a fourphase switched reluctance generator above base speed. The presented control strategy uses a digital PI controller to vary turn-off angle at fixed turn-on angle under single-pulse mode. Simulation tests were conducted based on the simulation model built in the Matlab/Simulink environment. The results of the simulation and laboratory tests as waveforms of voltages and currents are presented. Based on the presented control system, the dependencies of overall efficiency in the function of turn-on angle and ratio of output power to rms phase current (Pout av=Iph rms) in the function of turn-on angle were determined. They allow for the selection of a proper value of turn-on angle for the optimal performance of the generator during the output voltage control. The results obtained from laboratory and simulation tests are discussed in the conclusions.
EN
This article introduces the switched reluctance machine operating as a generator. This kind of electrical machine delivers CC power at the output and the energy generated can be controlled through several variables. In this work, the switching angles of the machine's power converter are optimized using deterministic and heuristic techniques so that the output power is kept constant via PI controller while guaranteeing maximum value for machine performance, even for different excitation values and mechanical power on the shaft.
EN
In the paper, a novel control method of a switched reluctance generator was discussed. The presented control method allows a rotor rotating at high speed to enter the continuous-conduction mode which causes an increase of generated output power. A control function of the presented method was given as well as simulation and laboratory tests.
PL
W pracy omówiono wpływ sprzężeń magnetycznych międzypasmowych na wybrane właściwości czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej pracującej jako generator. Na podstawie modelu obwodowo-polowego wyznaczono przebiegi czasowe prądów poszczególnych pasm oraz zależności momentu elektromagnetycznego, mocy wyjściowej i sprawności w zależności od zmian prędkości przy uwzględnieniu wszystkich istniejących sprzężeń magnetycznych oraz przy założeniu niezależności magnetycznej pomiędzy poszczególnymi pasmami generatora. Zamieszczono wnioski odnośnie wpływu sprzężeń magnetycznych na wybrane charakterystyki generatora oraz wnioski dotyczące wyboru typu zasilania uzwojeń.W pracy omówiono wpływ sprzężeń magnetycznych międzypasmowych na wybrane właściwości czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej pracującej jako generator. Na podstawie modelu obwodowo-polowego wyznaczono przebiegi czasowe prądów poszczególnych pasm oraz zależności momentu elektromagnetycznego, mocy wyjściowej i sprawności w zależności od zmian prędkości przy uwzględnieniu wszystkich istniejących sprzężeń magnetycznych oraz przy założeniu niezależności magnetycznej pomiędzy poszczególnymi pasmami generatora. Zamieszczono wnioski odnośnie wpływu sprzężeń magnetycznych na wybrane charakterystyki generatora oraz wnioski dotyczące wyboru typu zasilania uzwojeń.
EN
In the paper an influence of magnetic couplings on chosen properties of the four-phase switched reluctance generator was discussed. Waveforms of phase currents and dependencies of electromagnetic torque, output power and efficiency in the function of rotor speed were determined on the basis of field-circuit model with taking into account magnetic couplings between phases and case with magnetic independencies of particular phases. Conclusions concerning influence of magnetic couplings on chosen characteristics of generator and conclusions concerning selection of windings supply type were presented.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono strukturę systemu sterowania czteropasmowego generatora reluktancyjnego przełączalnego 8/6. Układ sterowania zbudowano z zastosowaniem karty DS1104 firmy wyposażonej w procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) oraz układu programowalnego FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays) – zestaw uruchomieniowy Spartan-3AN firmy XILINX. Oba układy zostały ze sobą sprzęgnięte poprzez port szeregowy i przydzielono im odpowiednie funkcje w procesie sterowania. Zamieszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych w postaci przebiegów napięć i prądów.
EN
In the paper a structure of a control system of four-phase 8/6 switched reluctance generator was presented. The control system was built based on DSP: dSPACE’s DS1104 card and FPGA: XILINX’s evaluation board Spartan 3-AN. DSP and FPGA were coupled together through serial port and proper functions in control process were assigned to them. Exemplary results of laboratory studies as waveforms of voltages and currents were given.
7
Content available remote A novel control strategy for the switched reluctance generator
EN
The paper proposes a novel switching strategy that increases the efficiency of the energy conversion and reduces the noise level produced by the generator. The technique redistributes the three switching stages of the converter within one working cycle. Such technique is viable when the generator operates below its base speed. Here, the back electromagnetic force is always lower than the DC-link voltage, hence the phase current is controlled at a desired value. The proposed control method is validated using a commercially available four phase 8/6 switched reluctance generator.
PL
W artykule zaproponowano nową strategię przełączania generator reluktancyjnego. Metoda zwiększa skuteczność konwersji energii I redukuje szumy. W jednym cyklu realizuje się trzy etapy przełączeń. Metoda jest zalecana gdy generator operuje poniżej bazowej szybkości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.