Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Laboratory stand for small wind turbine simulation
EN
The article presents a concept of the laboratory stand for wind turbine simulation, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, using simple constant Volt/Hertz control with slip regulation, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Performance of the system for different wind and generator load conditions has been shown. Test results proved, that the turbine torque is well tracked by the wind motor emulator.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do symulacji turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem silnika, przy wykorzystaniu prostego algorytmu u/f = const. z kompensacją poślizgu, przy uwzględnieniu momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych i różnych wartości obciążenia generatora. Moment obrotowy turbiny jest wiernie odwzorowany pracą silnika.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję analitycznej predykcji częstotliwości zaburzeń elektromagnetycznych generowanych w przekształtnikach energoelektronicznych. Analizę zaburzeń przeprowadzono na przykładzie wielotransformatorowej przetwornicy w topologii Flyback. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami laboratoryjnymi prototypu przetwornicy.
EN
In this paper an analytical concept of the ringing frequency prediction in power electronics converters was presented. Research of these interferences was carried out with multi–transformer Flyback converter. Results of the analytical calculations was compared with prototype measurements.
3
Content available Symulator małej turbiny wiatrowej
EN
The article presents a concept of the wind turbine simulator, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Functionality of the control structure has been verified using PSIM simulation software. Performance of the system for different wind conditions has been shown. Results of research proof that speed and turbine power are well tracked by the motor – wind emulator. The paper presents hardware implementation of the simulator as well.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję symulatora turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem napędowym silnika z uwzględnieniem momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Działanie algorytmu sterowania sprawdzono za pomocą programu PSIM. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych. Silnik indukcyjny wiernie odtwarza moc oraz prędkość obrotową symulowanej turbiny. W pracy przedstawiono realizację stanowiska laboratoryjnego.
PL
Oceniając ekspozycję człowieka na zewnętrzne pole magnetyczne niskich częstotliwości brane pod uwagę jest maksymalne indukowane pole elektryczne w ciele człowieka będące skutkiem pola zewnętrznego. Pole elektryczne indukowane w człowieku nie jest wielkością mierzalną, może ono być jedynie szacowane za pomocą obliczeń analitycznych lub numerycznych. W przypadku obliczeń numerycznych wyznaczona wartość maksymalna obarczona jest błędem wynikającym z dyskretyzacji modelu ciała człowieka. Błąd ten powoduje zawyżenie poziomu ekspozycji. Zalecaną przez ICNIRP metodą redukcji błędów numerycznych jest uśrednianie i rozważanie 99 centyla wartości dla danej tkanki. W przypadku lokalnych źródeł pola prowadzi to z kolei do niedoszacowania poziomu ekspozycji. Niniejszy artykuł prezentuje nową metodę eliminacji błędów numerycznych polegającą na zastosowaniu filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono porównanie wyników uzyskanych bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego SEMCAD X, wyników uśrednionych standardowymi metodami oraz wyników uzyskanych po zastosowaniu nowego filtra dolnoprzepustowego.
EN
The maximum induced electric field by external low frequency magnetic fields is considered when evaluating exposure of a body to magnetic field. The induced electric field cannot be measured but can only be assessed using analytical or numerical calculations. In the case of numerical simulations results are affected by errors caused by discretization of a body model being exposed. This error causes overestimation of the exposure level. The recommended ICNIRP approach to reduce errors is to average the results over a small cubic volume, and then take into account the 99th percentile value for a specific tissue. When evaluating exposure from small or local sources taking into account the 99th percentile value leads to underestimation. This paper propose a new method of reducing numerical errors using low pass filter. There is also presented results obtained directly from the simulation platform SEMCAD X compared to averaged values, and to results obtained using the new filtering method.
PL
W artykule opisane zostały prace nad rozwojem przetwornicy o wysokiej częstotliwości łączeń z wykorzystaniem półprzewodników z węglika krzemu. Układ przystosowano do współpracy z magazynem energii, będącym częścią mikrosieci prądu stałego zawierającej źródła OZE. Przedstawiona została budowa urządzenia oraz działanie opracowanego algorytmu sterowania. W pracy zawarto wyniki badań eksperymentalnych przetwornicy o częstotliwości łączeń 500 kHz, współpracującej z superkondensatorowym zasobnikiem energii.
EN
The article presents development process of the high frequency DC/DC converter built on the basis of silicon carbide elements. The device has been designed for energy storage applications, as a part of a DC microgrid with renewable energy sources. The structure and basics of the proposed control algorithm of the converter have been presented. The work contains the results of experimental tests of the converter operating with 500 kHz switching frequency in application with a supercapacitor.
PL
Przedstawiono przykłady zastosowania nowoczesnych źródeł światła w różnego rodzaju systemach oświetlenia oraz zalety i wady oświetleniowych diod LED.
EN
The paper presents examples of modern light sources used in different lighting systems and advantages and disadvantages of power LED's.
9
Content available remote Diagnostyka łączników falownika napięcia w czasie rzeczywistym
PL
Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń tranzystorów w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne. Jako zmienną diagnostyczną wykorzystano stosunek wartości składowej stałej do amplitudy podstawowej harmonicznej prądu obciążenia. Tak zdefiniowana zmienna zapewnia poprawne wykrywanie i lokalizację uszkodzeń zarówno w stanie ustalonym, jak i w stanach przejściowych. Proponowana metoda została zweryfikowana za pomocą badań symulacyjnych i eksperymentów laboratoryjnych.
EN
A novel approach is presented to the detection and localization of semiconductor faults in VSI-fed induction motor drives. It is based on the use of DC-to-fundamental ratio of the motor current as the diagnostic variable. The method has proved to reliably detect true faults, while not issuing false alarms under steady-state and transient conditions. The method has been validated by both simulation and laboratory experiments.
PL
Naszkicowano pomysł wirtualnego laboratorium energoelektroniki, w którym sprawdzenie układów i wykonywania pomiarów odbywa się na drodze symulacji komputerowej. Jako oprogramowanie przydatne do takiego laboratorium określono zmodyfikowany pakiet symulacyjny TCAD.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego urządzeń energoelektronicznych opartego na regułach przyczynowo-skutkowych. W poszczególnych podrozdziałach zapezentowano elementy systemu, w tym program ILOG Rules przeznaczony do budowy systemów ekspertowych o regułowej reprezentacji wiedzy, trójfazowy prostownik PWM oraz symulator. Obiektem poddawanym diagnostyce jest prostownik PWM. Sygnały referencyjne dostarczane są z symulatora. Zadaniem systemu diagnostycznego jest identyfikcja i lokalizacja mogących pojawić się uszkodzeń poprzez analizę i porównanie określonych stanów obiektu diagnozowanego i modelu. W celu dokonania wstępnej weryfikacji utworzonego modelu, w artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji porównane z rezultatami eksperymenalnymi.
EN
The paper presents a concept of a rule-based diagnostic system for power electronic circuits. The system is made up of the following three basic components: a rule-based expert system generator (ILOG Rules), a three-phase PWM rectifier, and a digital simulator. The rectifier serves as an example power electronic circuit to be diagnosed, while the simulator is intended to provide a reference system. The function of the expert system is to locate and identify possible malfunctions of the rectifier by comparing its behaviour with that of the simulator. At the present stage of development, the simulation model is being constructed and validated by means of sample experimental results. The paper provides a comparison of the simulation and experimental results thus far obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.