Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid propulsion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the development of author’s concept of a diesel/hydraulic propulsion system for inland watercraft. Due to specific nature of vessel navigation on rivers, classical propulsion systems with shaft lines can be effectively replaced by systems with hydraulic power transmission. A solution is also presented of a hybrid design with extra electric port having the form of a pumping system driven from a battery of accumulators. Strong and weak points of the proposed solution are discussed and its energy efficiency is assessed.
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
PL
W nawiązaniu do badań nad ekologicznymi źródłami napędu dla samolotów przeprowadzono energetyczną analizę porównawczą dla zespołów napędowych korzystających z rożnych źródeł zasilania. Do analizy wykorzystano płatowiec motoszybowca AOS-71. Obliczenia przeprowadzono dla różnych zespołów napędowych: spalinowego, elektrycznego, hybrydowego spalinowego oraz hybrydowego z ogniwem wodorowym. Podstawowym założeniem była taka sama masa startowa samolotów wynosząca 660 kg. Dokonano wyznaczenia energii zgromadzonej na pokładzie, a następnie długotrwałości i zasięgu lotu dla każdego rodzaju napędu. Analizę przeprowadzono dla dwóch trajektorii lotu. Wyniki przedstawiono na wykresach i omówiono we wnioskach.
EN
In reference to the research conducted on environmentally friendly sources of propulsion for aircrafts, there was carried out an energetic comparative analysis for power units using various power sources. For this analysis, the AOS-71 glider airframe was used. The calculations were done for different variants: a combustion engine, an electrical engine, a hybrid combustion engine and a hybrid engine with a hydrogen cell. The research was based on the assumption of the same aircraft take-off weight of 660 kg. The energy accumulated on board was determined, and then the duration and range for each type of propulsion for two flight trajectories. The results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
The development and growing availability of modern technologies, along with more and more severe environment protection standards which frequently take a form of legal regulations, are the reason why attempts are made to find a quiet and economical propulsion system not only for newly built watercraft units, but also for modernised ones. Correct selection of the propulsion and supply system for a given vessel affects significantly not only the energy efficiency of the propulsions system but also the environment – as this selection is crucial for the noise and exhaust emission levels. The paper presents results of experimental examination of ship power demand performed on a historic passenger ship of 25 m in length. Two variants, referred to as serial and parallel hybrid propulsion systems, were examined with respect to the maximum length of the single-day route covered by the ship. The recorded power demands and environmental impact were compared with those characteristic for the already installed conventional propulsion system. Taking into account a high safety level expected to be ensured on a passenger ship, the serial hybrid system was based on two electric motors working in parallel and supplied from two separate sets of batteries. This solution ensures higher reliability, along with relatively high energy efficiency. The results of the performed examination have revealed that the serial propulsion system is the least harmful to the environment, but its investment cost is the highest. In this context, the optimum solution for the ship owner seems to be a parallel hybrid system of diesel-electric type.
7
Content available Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych
PL
Premiera nowego Citaro z napędem hybrydowym podczas tegorocznych targów Busworld Europe otwiera nowy rozdział w ewolucji systemów napędowych autobusów miejskich. Tym razem Mercedes-Benz postanowił przedstawić zupełnie inne podejście do rozwoju autobusów hybrydowych. Dotychczas niemal wszyscy producenci budowali autobus hybrydowy, wykorzystując jako bazę model z napędem konwencjonalnym, jednak w większości przypadków zmiany nie tylko ograniczały się do wymiany komponentów układu napędowego. Wprowadzenie dodatkowego silnika elektrycznego, baterii lub superkondensatorów oraz układów sterowania mocą powodowało, że w ramach prac projektowych należało także mocno zaingerować w konstrukcję nośną pojazdu. Oczywiście montaż wszystkich dodatkowych komponentów miał wpływ na znaczny wzrost ceny pojazdu, a także na wzrost masy, co powodowało dość istotne ograniczenie pojemności pojazdu średnio o 10-15%. Teraz konstruktorzy z Mannheim przygotowali nową konstrukcję hybrydy, będącą kompromisem pomiędzy ceną zakupu pojazdu, efektywnym cenowo obniżeniem kosztów jego eksploatacji oraz globalnym efektem ekologicznym. Została ona zaprezentowana w niniejszym artykule.
EN
In this paper the authors present some outcomes of research of operational regimes of rail motive power units and possibilities of hybrid drive utilization. The paper is focused on operational regimes of shunting locomotives and main line locomotives as well. The hybrid propulsion utilization is supposed mainly on shunting and industrial locomotives and diesel units for regional operation. Some results of simulation calculation of hybrid propulsion on the proposed of rebuilding main line locomotive Class 757 are shown. But there are some ways of the better using of ICE in the case of main line locomotives leading to fuel savings. There are mentioned some another methods and means contributing to better using of internal combustion engines at rail vehicles and to fuel savings and reduction of pollution emissions.
SK
Využitie inštalovaného výkonu spaľovacieho motora na hnacích koľajových vozidlách (najmä posunovacích rušňov a rušňov pre priemyslovú dopravu) je veľmi nízke. Priemerný výkon spaľovacieho motora v takýchto prevádzkových podmienkach je okolo 10 - 20 % jeho menovitého výkonu. Výsledkom je, že motor pracuje počas dlhej doby v režimoch, ktoré sú vzdialené od optimálneho režimu. To znamená, že merná spotreba je veľká. Niekoľko príkladov nameraných prevádzkových režimov rušňov v posunovacej službe a iných hnacích vozidiel sú uvedené v príspevku. Kinetická energia klasického motorového rušňa ako aj motorovej jednotky a vlaku je transformovaná do podoby tepelnej energie v procese brzdenia. Bežne nie je možné využiť túto kinetickú energiu. Aby sa dosiahla úspora paliva, kinetická energia by mala byť transformovaná do vhodnej formy a uložená pre ďalšie využitie, na čo je možné využiť komponenty hybridného pohonu. Zlepšenie môže byť dosiahnuté použitím nekonvenčného pohonu koľajového vozidla. Jedna z možných ciest je použitie hybridného pohonu. Hybridný pohon pozostáva zo spaľovacieho motora, generátora, trakčných motorov, zariadenia na akumuláciu energie a riadiaceho systému. V takomto prípade môže byť výkon SM podstatne menší ako pri klasickom pohone. Výber parametrov takéhoto trakčného pohonu musí byť podložený analýzou reálnych prevádzkových podmienok vozidla. Takéto parametre sú najmä: výkon SM, výkon trakčných motorov, kapacita a výkon zariadenia na akumuláciu energie (akumulátorov). V príspevku je stručne predstavený aj návrh aplikácie hybridného pohonu na traťovom rušni radu 757 a výsledky počítačovej simulácie tohto pohonu. Existujú aj iné spôsoby úspory paliva na koľajových vozidlách, napríklad lepším využitím tepla uvoľneného z paliva a odvádzaného napríklad výfukovými plynmi.
PL
Stale rosnąca ilość pojazdów samochodowych skutkuje zwiększeniem emisji hałasu, co wpływa negatywnie na środowisko naturalne jak i zdrowie człowieka. Jednym z możliwych sposobów zredukowania poziomu hałasu drogowego może być rozpropagowanie pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym, a co za tym idzie wzrost ich udziału w ruchu drogowym. Artykuł ma celu przedstawienie porównania poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy z napędem hybrydowym przy obu trybach pracy oraz napędem elektrycznym.
EN
The constantly growing number of motor vehicles results in increase of noise emission, which has a negative impact on the environment and human health. One of the possible ways to reduce the level of road noise can be to propagate usage of electric and hybrid vehicles, and consequently increase their participation in traffic. The article is to provide a comparison of noise emitted by a vehicles with hybrid drive at both operating modes and with electric drive.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań emisji spalin oraz zużycia paliwa autobusu miejskiego z hybrydowym układem napędowym w konfiguracji szeregowej. Pojazd miał długość 18 m i był wyposażony w silnik trakcyjny o mocy 240 kW oraz silnik spalinowy ZS o pojemności 6,7 dm3 charakteryzujący się mocą znamionową 209 kW przy 2300 obr/min. Pomiary emisji spalin zrealizowano w dwóch cyklach. Pierwszy cykl badań przeprowadzono dla autobusu z pierwotną konfiguracją układu napędowego. Drugi cykl badań wykonano po wprowadzeniu modyfikacji w systemie sterowania parametrami pracy silnika spalinowego i elementów układu napędowego. Badania wykonano w warunkach rzeczywistej eksploatacji autobusu, na trasie komunikacyjnej przewoźnika świadczącego usługi w aglomeracji poznańskiej. Do pomiaru gazowych składników spalin wykorzystano mobliny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement Systems).
EN
The paper presents the results of emissions and fuel consumption of the bus fitted with a serial hybrid powertrain. The vehicle had a length of 18 m and was equipped with a traction motor of the power output 240 kW and CI engine with a capacity of 6.7 dm3 with power output of 209 kW at 2300 rpm. Emission measurements were carried out in two cycles. The first series of tests were carried out for the bus with the original configuration of the drive system. The second series of tests were performed after the modification of the system control parameters an internal combustion engine and driveline components. The tests were performed under actual conditions of the bus operation in city traffic on a regular bus route, in Poznań agglomeration. For the tests the authors used a portable exhaust emission analyzer SEMTECH DS belonging to a group of PEMS (Portable Emissions Measurement Systems).
PL
Zalety napędów hybrydowych pozwalające na ograniczenie zużycia paliwa, emisji składników szkodliwych do atmosfery, a także częściowego ich wykorzystania jako pojazdy zeroemisyjne powoduje, że zainteresowanie nimi ciągle się zwiększa. Wskazują na to równocześnie analizy sprzedaży tych napędów, co oznacza aktualność podejmowanej tematyki. W artykule dokonano przeglądu eksploatowanych napędów hybrydowych w aspekcie stopnia ich zelektryfikowania. Określono pojęcie hybrydyzacji jako miary stopnia wykorzystania układów elektrycznych napędu pojazdu (lub jego wspomagania). Dokonano podziału napędów hybrydowych i możliwości ich dalszego rozwoju. Analizy dokonano w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w różne konfiguracje napędu hybrydowego z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Wskazano na znaczne rozbieżności stopnia hybrydyzacji w zakresie poszczególnych grup napędów hybrydowych.
EN
The advantages of the hybrid powertrains reducing fuel consumption and emissions of harmful ingredients into the atmosphere, as well as their partial use as a zero-emission vehicles causes the interest about them is constantly increasing. Sales analysis indicate that too, which is undertaken to date topics. The article reviews the exploited hybrid powertrains in terms of their degree of electrification. The concept of hybridization is defined as a measure of the degree of utilization of electric vehicle propulsion systems (or support). A division of hybrid and possibilities for their further development is made. The analysis was made with respect to vehicles equipped with different configurations of hybrid drive with spark ignition and diesel internal combustion engines. Were presented significant differences in terms of the degree of hybridization of individual groups hybrid.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji cząstek stałych PM autobusu miejskiego wyposażonego w hybrydowy układ napędowy w konfiguracji szeregowej. Pojazd miał długość 18 m i był wyposażony w silnik trakcyjny o mocy 240 kW oraz silnik spalinowy ZS o pojemności 6,7 dm3 charakteryzujący się mocą znamionową 209 kW przy 2300 obr/min. Pomiary zrealizowano w rzeczywistych warunkach eksploatacji w ruchu miejskim, na trasie linii autobusowej przewoźnika świadczącego usługi w Poznaniu. W celu odzwierciedlenia warunków rzeczywistej pracy pojazdu, autobus został obciążony dodatkową masą, a także w trakcie realizacji pomiarów symulowano obsługę przystanków. Do pomiaru stężeń cząstek stałych wykorzystano przyrząd AVL MSS, natomiast do określenia rozkładu wymiarowego średnic użyto TSI EEPS. Obydwa analizatory należą do grupy PEMS (Portable Emissions Measurement Systems). W pracy opisano mechanizm powstawania cząstek stałych w silniku spalinowym i problem ich gromadzenia się w płucach. Dodatkowo poruszone zostały zagadnienia dotyczące homologacji pojazdów ciężkich na terenie Unii Europejskiej w aspekcie emisji spalin
EN
The paper presents the results of the emission particulate matter PM from bus fitted with a serial hybrid powertrain. The vehicle had a length of 18 m and was equipped with a traction motor of the power output 240 kW and CI engine with a capacity of 6.7 dm3 with power output of 209 kW at 2300 rpm. The test was performed under actual conditions of the bus operation in city traffic, on a regular bus route by transport service provider in Poznan. In order to reflect the actual operation of the vehicle , additional load was applied and were stopping at bus stops. The concentration of PM in exhaust gases was measured with the use of portable AVL MSS, to determine distribution of PM, a portable TSI MODEL EEPS analyzer was used. Both analyzers belonging to a group of PEMS (Portable Emissions Measurement Systems). The paper describes the mechanism of particulate matter formation in combustion engine and the problem of their accumulation in the lungs. In addition, issues have been raised concerning the approval of heavy duty vehicles in the European Union in terms of exhaust emissions.
PL
W związku z wyczerpującymi się zasobami naturalnymi oraz zwiększającymi się restrykcjami w zakresie ochrony środowiska pojawiła się potrzeba opracowania technologii stanowiących alternatywę dla silnika Diesla. Utworzenie konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu jest jednym z celów Unii Europejskiej, zapisanym m. in. w Białej Księdze Transportu 2011. W artykule przedstawiono charakterystyki autobusów z napędem hybrydowym, elektrycznym i wodorowym oraz możliwości ich zastosowania w publicznym transporcie miejskim, jak również przykłady implementacji autobusów korzystających z alternatywnych źródeł napędu.
EN
As a result of an exhaustible natural resources and the increasing restrictions for environmental protection there is a need to develop the technology as an alternative to the diesel engine. The creation of a competitive and resource efficient transport system is one of the objectives of the European Union, recorded among others in the 2011 European Transport White Paper. The article presents the characteristics of hybrid, electric and hydrogen buses and the possibility of their use in public urban transport, as well as implementation examples of buses using alternative power sources.
PL
W artykule wskazano, że napędy hybrydowe i elektryczne, oprócz znanych walorów ekologicznych, są szczególnie korzystne do budowania zaawansowanych systemów sterowania napędem kół, które wpływają na kierunek ruchu pojazdu (Torque Vectoring). Wychodząc od opisu złożonej budowy takich systemów w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym stwierdzono, że w przypadku napędzania kół silnikami elektrycznymi, realizacja funkcji takiego systemu jest prostsza. Omówiono zasadnicze rodzaje i przykłady takich konstrukcji, uwypuklając różnice w ich strukturze oraz występujące problemy i ograniczenia. W podsumowaniu podkreślono ważność tego aspektu napędzania kół silnikami elektrycznymi, co przekłada się poprawę bezpieczeństwo czynnego pojazdów.
EN
The paper indicated that hybrid and electric drivetrains, besides its well known ecological values, are particularly advantageous for designing advanced systems of wheel control, which influence the direction of vehicle’s motion (Torque Vectoring). Starting from the description of complex systems meant for combustion engine powered vehicles, it was stated that when wheels are propelled by electric motors, realization of such system is simpler. The basic types and examples of such designs were reviewed; and their structure, associated issues and limitations were emphasized. The summary underlined the importance of this aspect of electric motor propulsion, which translates into improved active safety of vehicles.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań symulacyjnych silnika BLDC z uwzględnieniem wpływu temperatury na zmianę punktu pracy silnika. Projektowany silnik BLDC jest przeznaczony do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego. Od silnika BLDC wymaga się spełnienia bardzo rygorystycznych wymagań odnośnie sprawności wypadkowej (nie może być ona mniejsza niż 85%). Z tego też względu w projekcie silnika przewidziano zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów neodymowych klasy N42SH z dopuszczalną temperaturą pracy wynoszącą 150°C. W warunkach symulacyjnych wyznaczono wpływ temperatury na zmianę parametrów silnika. Skonstruowano prototypowy układ chłodzenia przystosowany do chłodzenia badanego silnika w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono badania, których celem było wyznaczenie krzywej nagrzewania silnika. Zamieszczono wyniki badań wybranych charakterystyk ruchowych silnika z uwzględnieniem temperatury pracy silnika. Zaprezentowano wyniki pomiarów termowizyjnych temperatury obudowy silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące zaprojektowanego i wykonanego silnika BLDC dotyczące jego badań w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem zagadnień cieplnych.
EN
The paper presents the simulation results of BLDC motor considering the influence of temperature on the change of engine operation. The proposed BLDC motor is designed for the hybrid propulsion of the unmanned aerial vehicle. In the simulation conditions there was determined the influence of temperature on the change of the motor parameters. It was constructed a prototype cooling system designed to cool the motor tested in the laboratory. The research was conducted in order to determine the heating curve of the motor. The results of the selected movement motor characteristics considering the working engine temperature were shown. The results of the thermovision measurements of the motor housing temperature were presented. There were also featured the conclusions on the designed and developed BLDC motor referring to its research in the laboratory conditions considering the thermal issues.
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę napędu pojazdu kołowego wykorzystującego hybrydowy spalinowo-elektryczny układ napędowy. Zaproponowano zastosowanie sieci CAN do pojazdu hybrydowego oraz strukturę i reprezentację komputerową układu napędowego w systemie Simulink. Opisano proces symulacji pracy napędu spalinowo-elektrycznego.
EN
This paper presents the application of CAN bus in a vehicle based on a hybrid propulsion system. Describes control system structure and communication between different units of propulsion, intermediary devices and the fundamental issues of building such a network.
PL
W artykule przedstawiono genezę powstania statków typu RoPax. Opisano i poddano analizie główne układy napędowe najczęściej stosowane na tego typu statkach: układ spalinowo-mechaniczny, spalinowo-elektryczny oraz układ hybrydowy. Określono moce holowania przyjętych do analizy jednostek: referencyjnej i hipotetycznej z układem napędowym hybrydowym. Przeprowadzono analizę energetyczną porównywanych układów napędowych i dobrano ich główne elementy. Porównano cechy eksploatacyjne analizowanych układów ruchowych statków.
EN
The article presents the origins of RoPax type ships. Main propulsion systems most often used on ships of this type have been analysed i.e the diesel-mechanical system, the diesel-electric system as well as the hybrid system. The towrope horsepowers of the analysed units have been determined: the reference one and the hypothetical one with the hybrid propulsion system. Energy analysis of the compared systems has been carried out and their main elements have been chosen. Operational properties of the analysed ship propulsion systems have been compared.
PL
Idea statku z napędem hybrydowym zakłada połączenie klasycznego napędu silnikowego z dodatkowym pędnikiem wiatrowym. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia możliwe jest zwiększenie prędkości statku dla żeglugi przy sprzyjających wiatrach. Ponadto możliwe jest również zmniejszenie zużycia paliwa, które w głównej mierze wynika ze skrócenia trasy statku. Jednak kryterium zapewnienia należytego bezpieczeństwa często stoi w sprzeczności z wcześniej wspomnianymi celami, stąd też konieczna jest optymalizacja drogi morskiej pod kątem ustalonego zbioru kryteriów. W artykule opisano zastosowanie wielokryterialnych algorytmów ewolucyjnych jako nowoczesnej metody sztucznej inteligencji służącej do optymalizacji trasy w procesie nawigacji meteorologicznej statków.
EN
Hybrid propulsion ships combine motor engine with additional sails. When sailing in favorable winds, this results in increased speed of the ship. Moreover, it is possible to reduce total fuel consumption of the ship, which is related mainly to the shortened passage time. Unfortunately, ship’s safety criterion often remains in opposition to the previously mentioned economical criteria. Thus an optimization procedure is required here, taking into account a predefined criteria set. The paper presents a proposal a multiobjective evolutionary algorithm applied to the weather routing of ships with hybrid propulsion.
19
Content available remote Wyniki badań charakterystyki prędkościowej modelu statku z napędem hybrydowym
PL
Określanie charakterystyki prędkościowej modelu statku przyjętego do badań stanowi jeden z podstawowych kroków na drodze do przeprowadzenia gruntownych badań symulacyjnych. W szczególności w przypadku nawigacji meteorologicznej nawet niewielkie nieścisłości w określeniu charakterystyki prędkościowej mogą mieć duży wpływ na przebieg wyznaczanej trasy, a w konsekwencji na aspekty ekonomiczne podróży oraz bezpieczeństwo statku, jego załogi i pasażerów. Niniejszy artykuł poświęcono opisowi badań charakterystyki prędkościowej modelu statku B-470 wyposażonego dodatkowo w pędnik wiatrowy. Przedstawiono również opis przyjętego modelu statku wraz z dodatkowym ożaglowaniem. Opisany model statku hybrydowego, łączącego napęd silnikowy i żaglowy, posłuży następnie do badań procesu pogodowego prowadzenia statku w północnych rejonach Oceanu Atlantyckiego.
EN
Precise determination of a speed characteristic for a ship is a key element of any weather routing research. Here, even small inaccuracy of computations can cause different route proposal, resulting in amended economy or safety of the voyage. This paper is devoted to results of a research, in which speed characteristics of a model ship with hybrid propulsion have been investigated. The model is based on B-470 ship equipped with additional sails. Description on the elements of the model ship is also provided in the paper. The described ship model will be utilized in research on weather routing for northern Atlantic Ocean.
PL
W artykule przedstawiono założenia, budowę i analizę strategii sterowania siłownikiem wysięgnika hydraulicznego z napędem hybrydowym z możliwością akumulacji energii do baterii elektrochemicznej. Proponowany układ sterowania ma za zadania regulację położenia siłownika i jednocześnie utrzymywanie stopnia naładowania baterii w określonym przedziale. Opracowano model układu sterowania w systemie MATLAB/Simulink oraz zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń symulacyjnych na przykładzie napędu hydraulicznego pomostu roboczego pojazdu specjalnego MONTRAKS.
EN
In the paper the assumption, structure and analysis of control strategy of servo-motor of hydraulic boom are presented. The applied hybrid propulsion system allows recuperating a potential energy of lifted weight and accumulating it in battery. The target of two-step control system is to control of servo-motor position and simultaneously keep the state of charge of battery in set value range. Using the Matlab Simulink software tool the model of control system has worked out. The sample simulation results for hybrid drive of aerial platform of special vehicle MONTRAKS are enclosed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.