Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edge computing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy zaproponowano algorytm zarządzający zadaniami obliczeniowymi w sieci typu mgła minimalizujący całkowitą zużywaną energię przy ograniczeniu maksymalnego dopuszczalnego opóźnienia ich transmisji (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) i realizacji. Zdefiniowany problem optymalizacyjny uwzględnia wykonania zadań obliczeniowych w urządzeniu końcowym bądź w węźle sieci wyższego rzędu. Optymalne rozwiązanie zostało wyznaczone dla określonej alokacji zasobów transmisyjnych i obliczeniowych oraz częstotliwości taktowania procesora realizującego obliczenia. Wyniki symulacji pokazują efektywność proponowanej metody.
EN
In this paper, the algorithm of computations offloading is proposed, which minimizes the total energy consumption required for the (wireless and wired) transmission and processing of computational tasks in a fog network with the maximum overall delay constraint. The defined optimization problem takes the options of either local or distant (in a fog network node) tasks processing into account. The optimal solution has been obtained for the transmission- and computational resources allocation and for the determined processor clock frequency. The simulation results show the effectiveness of the proposed method.
PL
Przedstawiono architekturę systemu, umożliwiającego realizację obliczeń na brzegu sieci SyMEC, który jest obecnie opracowywany w ramach projektu PoIR pt. System Mec dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G. Proponowana architektura systemu jest wzorowana na architekturze rekomendowanej przez eTSI, ale zawiera też elementy, które nie są wzmiankowane w powoływanej architekturze. Takimi elementami są: repozytorium do przechowywania obrazów aplikacji oraz system zarządzania. Naczelną myślą przewodnią przy projektowaniu architektury systemu SyMEC było założenie, że jest on ekosystemem, w którym rozróżnia się styki ze „światem zewnętrznym”, nazywane stykami zewnętrznymi i styki pomiędzy elementami systemu, które traktuje się jako styki wewnętrzne. Przyjęto, że styki zewnętrzne powinny być zgodne ze stykami zalecanymi przez eTSI, zaś styki wewnętrzne niekoniecznie.
EN
The paper presents the architecture of the SyMEC system, which is currently developed in the PoIR project entitled „The Mec system enabling advanced applications in wired and wireless 3G/4G/5G networks”. The proposed architecture follows the eTSI concept but includes new elements such as (1) repository and (2) management system. The SyMEC system is designed as ecosystem, which has external interfaces (following eTSI standards) and internal interfaces (not necessary following standards).
EN
Several use cases from the areas of manufacturing and process industry, require highly accurate sensor data. As sensors always have some degree of uncertainty, methods are needed to increase their reliability. The common approach is to regularly calibrate the devices to enable traceability according to national standards and Syst\`eme international (SI) units - which follows costly processes. However, sensor networks can also be represented as Cyber Physical Systems (CPS) and a single sensor can have a digital representation (Digital Twin) to use its data further on. To propagate uncertainty in a reliable way in the network, we present a system architecture to communicate measurement uncertainties in sensor networks utilizing the concept of Asset Administration Shells alongside methods from the domain of Organic Computing. The presented approach contains methods for uncertainty propagation as well as concepts from the Machine Learning domain that combine the need for an accurate uncertainty estimation. The mathematical description of the metrological uncertainty of fused or propagated values can be seen as a first step towards the development of a harmonized approach for uncertainty in distributed CPS in the context of Industrie 4.0. In this paper, we present basic use cases, conceptual ideas and an agenda of how to proceed further on.
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.