Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono oszacowanie zużycia energii przez silniki elektryczne, uwarunkowania normalizacyjne dotyczące poziomów sprawności silników elektrycznych, metodykę i wyniki obliczeń efektów ekonomicznych uzyskiwanych przy zastosowaniu silników wysokosprawnych.
EN
Evaluation of energy use by electrical motors, standard conditions of efficiency levels of electrical motors, methodology and calculation results of economical effects of using high efficiency motors are presented in the paper.
2
Content available Ekologiczne chłodziarki magnetyczne
PL
Artykuł opisuje cykl przemiany energii w materiałach magnetokalorycznych, prototypy wybranych konstrukcji układów chłodzących, ich wady i zalety. Przedstawiono również tło polityczne i warunki środowiskowe wymagane przez UE w stosunku do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN
The magnetocaloric effect (MCE) is a thermodynamic process in which the temperature changes of a paramagnetic material are the effect of an external magnetic field changing in cycles. The refrigeration occurs in two stages: the first one is the isothermal magnetizing of the material, during which the intensity of the magnetic field rises from H0 to H3 (Fig. 1 process 1-2); during the magnetizing the dipoles of the paramagnetic material become arranged parallely to the intensity of the external magnetic field and the entropy of the material decreases from S1 to S2. As a result of magnetizing, heat is transferred to the surroundings in a quantity proportional to the work executed by the magnetic field. The second stage is the adiabatic demagnetization of the paramagnetic material to the value of the field intensity of H0, during which there occures a decrease in temperature of the material from Tp to T12 (Fig. 2 process 2-3).
3
EN
The paper describes preparing and carrying out calculations of basic parameters of an induction motor using the FEM analysis. Computation of losses, currents induced in windings and torques were made on the basis of calculated values of magnetic induction in squirrel cage motors with 2 and 4 poles. Results of calculations obtained from the FEM analysis were compared with results of design calculations on the basis of a circuital schematic diagram which were then compared with results of laboratory measurements for these machines.
PL
Analizowano wyniki pomiarów dwóch silników klatkowych (2 i 4 biegunowego) oraz wyniki obliczeń analitycznych wykonanych dwoma różnymi programami (jeden program projektowy wykonany w NME oparty o model obwodowy silnika, drugi program bazujący na metodzie elementów skończonych). Uzyskane wyniki potwierdzają dość dobrą zgodność z wynikami pomiarów więc można obie metody wykorzystywać przy projektowaniu jak również w celach kontrolnych. Program bazujący na metodzie elementów skończonych do pełnej analizy potrzebuje dokładnego zestawu danych geometrycznych badanego obiektu jest także bardziej czasochłonny co przy projektowaniu jest pewnym mankamentem. Do wstępnych obliczeń projektowych bardziej nadają się programy bazujące na schemacie obwodowym maszyny są o wiele szybsze. Natomiast program oparty o metodę elementów skończonych bardziej nadaje się do weryfikacji uzyskanego projektu w drodze szybkich obliczeń na bazie metody obwodowej. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano dość dobrą zgodność obliczeń wykonanych metodą FEM z wynikami badań laboratoryjnych obu silników.
4
Content available remote Effect of the electrode form on the MEMS structure parameters
EN
Electrostatic systems with linear and angular movements are compared in this paper. Variants with rectangular and rounded up comb fingers are considered. A field analysis is performed using the 3D models of the relevant comb structures. Calculations and comparison of results show an insignificant effect of the change in microstructure form on the parameters of the system.
PL
Artykuł przedstawia porównanie układów elektrostatycznych grzebieniowych o ruchu liniowym i kątowym. W przypadku ruchu liniowego rozpatrywano przypadki zębów prostokątnych i zębów zaokrąglonych. Przeprowadzono analizę polową z wykorzystaniem modelu 2D i 3D wymienionych konstrukcji grzebieniowych. Obliczenia i porównanie wyników wykazują nieznaczny wpływ zmiany kształtu mikrostruktury na parametry układu.
PL
Artykuł opisuje konstrukcję, wykonane obliczenia oraz pomiary indukcji magnetycznej w bezrdzeniowym silniku tarczowym z magnesami trwałymi. Pomiary wykonano w stanie bezprądowym w dwu przypadkach: 1) przy rozmontowanym wirniku, t.j. na powierzchni magnesów przytwierdzonych do pojedynczej tarczy jarzmowej i 2) ze zmontowanym wirnikiem - pomiary w środku szczeliny powietrznej pomiędzy tarczami jarzmowymi z zamocowanymi magnesami. Wykonano obliczenia polowe 3D przedmiotowego silnika dla obu powyższych wariantów: z pojedynczą tarczą wirnika oraz ze zmontowanymi dwoma tarczami wirnika. Przeanalizowano i porównano wyniki pomiarów oraz obliczeń polowych silnika i stwierdzono znaczną zgodność uzyskanych wyników.
EN
A coreless disc motor with permanent magnets, made in IEL was investigated with respect to the distribution and leakage of its magnetic field. Computations of the 3D field were made for verification. Neodymium magnets with remanence induction of Br = 1,3093 T were used to build the motor. The measurements were made using an FM 210 teslometer with a Hall probe, calibrated with an 1 T etalon. The investigations were performed using an open magnetic circuit (both discs mounted without armature). In the first case the measurements were made at the surface of magnets according to the net shown in Figure 3. The results are presented in Table 1 and Figure 4. Measurements with closed magnetic circuit were made at half width of the air gap at 9 points Table 3). The magnet was divided into 16 measuring fields, symmetrically with respect to axes x and y. The measurements were made at the edges of the middle 9 fields. Results of measurements and 3D computations are very close.
EN
The magnetic field due to a permanent magnet of a tube-side segment as shape and of radial-oriented magnetization is considered. Such a sheet modelling a single pole of the magnet is used to express the suitable contribution to magnetic quantities. A boundary-integral approach is applied that is based on a virtual scalar quantity attributed to the magnet pole. Such an approach leads to express analytically the scalar magnetic potential and the magnetic flux density by means of the elliptic integrals. Numerical examples of the computed fields are given. The general idea of the presented approach is mainly directed towards designing the magnetic field within the air gap of electric machines with permanent magnets as an excitation source. Other technical structures with permanent magnets may be a subject of this approach as well.
7
Content available remote Promocja energetyki słonecznej w projektach Ekofunduszu
PL
W referacie przedstawiono efekty działalności Fundacji EkoFundusz w zakresie wdrażania i rozpowszechniania w Polsce rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną. W oparciu o dane z wielu zrealizowanych projektów słonecznych odniesiono się do wybranych zagadnień, istotnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przyszłych użytkowników instalacji słonecznych. Referat stanowi dopełnienie analogicznego opracowania zaprezentowanego na Konferencji SOLINA 2008.
EN
Results of EcoFund activities are presented related to implementation and promotion of solar technics in Poland. On the basis of data from many working solar systems selected issues are discussed that are important for potential users of solar installations when taking investment decisions.
8
Content available remote Konstrukcja mikroprzełącznika elektrostatycznego do aplikacji OXC
PL
Przedstawiono opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośrodkach lepkich takich jak powietrze. Mikroprzełącznik charakteryzuje znikomymi oscylacjami podczas przełączania, przy odpowiednim doborze rozmiarów elementów sprężystych oraz elementów napędowych charakterystyka przełączania jest aperiodyczna.
EN
Described is the complex model of an electrostatic comb-drive microstructure MEMS. Such a system can be used as a transparent optical cross-connect in DWDM networks. Presented is description of a circuit model as well as the mechanic analysis considering damping effect in a viscous medium like air. The microswitch is characterized by minimal oscillations during switching and when elastic elements dimensions and drive elements are properly selected, its switching characteristic becomes aperiodic.
9
Content available remote Konstrukcja mikroprzełącznika elektrostatycznego do aplikacji OXC
PL
Prezentowany artykuł przedstawia opis modelu kompleksowego elektrostatycznej mikrostruktury grzebieniowej MEMS. Układ taki wykorzystywany może być jako przezroczysty przełącznik w sieciach optycznych DWDM. Przedstawiono opis modelu obwodowego oraz analizę mechaniczną z uwzględnieniem tłumienia w ośrodkach lepkich takich jak powietrze. Mikroprzełącznik charakteryzuje znikomymi oscylacjami podczas przełączania, przy odpowiednim doborze rozmiarów elementów sprężystych oraz elementów napędowych charakterystyka przełączania jest aperiodyczna.
EN
The presented paper describe complex model of electrostatic comb-drive microstructure MEMS. This system could be used for transparent optical cross connect for DWDM networks. This paper presents the description of a circuit model and mechanical analyses with viscous damping in viscous centers like air. The Microswitch has an aperiodic characteristic of switching.
10
Content available Analysis of dynamic model of STEC-type microactuator
EN
The paper presents an analysis of the model of an electrostatic microactuator of comb-drive design. The analysis includes problems of strength and motion dynamics of the actuator. Calculations were performed for two designs of the moving comb electrode as well as an analysis of the drive’s behavior at different power supply conditions. Dimensions of the individual suspension component parts were chosen and the shapes of the MEMS microactuator operating parts were verified.
PL
W artykule przeprowadzono analizę dynamiczną mikroprzełącznika elektrostatycznego opartego o model STEC (Staggered Torsional Electrostatic Combdrive). Konstrukcja przełącznika przedstawiona jest na rysunku 1. Mikroprzełącznik elektrostatyczny o budowie grzebieniowej składa się z dwóch zestawów płaskich prostokątnych lub o innym kształcie elektrod (rys. 2). Jeden z zestawów jest przytwierdzony do podłoża natomiast drugi zawieszony na elastycznej beleczce spełniającej rolę sprężyny, która to pomaga ruchomemu grzebieniowi w krótkim czasie osiągnąć stan równowagi. Na rysunkach 3 i 4 przedstawione zostały elementarne składowe pojemności całkowitej układu elektrostatycznego o ruchu obrotowym. Model mechaniczny obejmuje obliczenia zginania beleczki zawieszenia pod wpływem ciężaru elektrod, skręcania beleczki pod wpływem ciężaru układu ruchomego oraz skręcania beleczki zawieszenia powstającego od momentu elektrostatycznego wytwarzanego pomiędzy płytkami grzebienia ruchomego i nieruchomego po przyłożeniu napięcia sterującego. Zależność (62) przedstawia równanie dynamiczne elektrody ruchomej, które uwzględnia kształt elektrody oraz współczynnik tłumienia wiskotycznego poruszających się w szczelinach powietrznych płytek krzemowych. Wykonano również obliczenia symulacyjne w pakiecie Simulink Matlab układu o elektrodach prostokątnych. Schemat blokowy przedstawiono na Fig. 8 natomiast wyniki obliczeń znajdują się na rysunku 9. Z obliczeń wynika, że układ taki zasilany sygnałem napięciowym o amplitudzie napięcia 40 V może skręcać się o kąt ± 10°. Przełącznik osiąga stan równowagi po czasie równym 0.3 ms.
16
Content available remote Promocja energetyki słonecznej w projektach EkoFunduszu
PL
Przedstawiono efekty działalności Fundacji EkoFundusz w zakresie wdrażania i rozpowszechniania w Polsce rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną. W oparciu o dane z wielu zrealizowanych projektów słonecznych odniesiono się do wybranych zagadnień, istotnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przyszłych użytkowników instalacji słonecznych.
EN
Results of EcoFund activities are presented related to implementation and promotion of solar technics in Poland. On the basis of data from many working solar systems selected issues are discussed that are important for potential users of solar installations when taking investment decisions.
PL
Przełączniki optyczne MEMS wypierają dotychczasowe przełączniki elektroniczne. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązanie konstrukcje do wykorzystania w sterowaniu mikrolusterkami w sieciach światłowodowych. Zaprojektowany układ napędowy charakteryzuje się dużymi kątami wychylenia elementu czynnego, co zapewnia szerokie stosowanie. Konstrukcja opiera się o elektrostatyczny aktuator grzebieniowy o ruchu wahadłowym.
EN
Optical MEMS switches supplant the up to now used electronic switches. The present paper presents designs for control using MEMS in waveguide nets. The drive system show here is featured by big deflection angles of the active element which ensures wide application. The design is based on an electrostatic comb-drive aktuator with perpendicular moment. The comb-drive provides high amounts of energy thus high driving torques sufficient to move the scanning mirror.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.