Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podano wyniki napawania plazmowego proszkowego stali S690Q. Do badań wybrano proszek EuTroLoy PB 6503 na bazie NiBSi z dodatkiem węglika wolframu. Wykonano napoiny na blachach o grubości 30 mm. Wykonywano zarówno ściegi proste, jak i zakładkowe z zakładką 30÷70%. Na uzyskanych napoinach wykonano badania twardości, badania zużycia ściernego, a także badania makro i mikroskopowe . Prowadzone prace pozwoliły na uzyskanie wysokojakościowych napoin w szerokim zakresie parametrów procesu.
EN
The article presents results obtained during the plasma powder surfacing of steel S690Q. The tests involved the use of NiBSi-based EuTroLoy PB 6503 powder with a tungsten carbide addition as well as the making of overlay welds on 30 mm thick plates. The tests involved the making of both simple and overlap runs with an overlap of 30-r70%. The overlay welds were subjected to hardness tests, abrasive wear tests as well as macro and microscopic tests. The tests made it possible to obtain high-quality overlay welds within a wide range of process parameters.
EN
The article discusses tests results concerning the joining of duplex steel pipes performed using the TIG and A-TIG (with the addition of activating flux) orbital welding technology. The shielding gas used in related tests contained pure argon as well as argon with an addition of nitrogen. Technological welding tests were performed using a closed head without the feeding of a filler metal. The research work included visual and penetrant tests as well as macro and microscopic observations and ferrite meter-aided measurements of the ferrite content in welds.
PL
Omówiono wyniki badań dotyczących łączenia rur ze stali duplex z wykorzystaniem technologii spawania orbitalnego TIG i A-TIG (z dodatkiem topnika aktywującego). Jako gaz osłonowy stosowano zarówno sam argon, jak również argon z dodatkiem azotu. Przeprowadzono próby technologiczne spawania z użyciem głowicy zamkniętej bez podawania materiału dodatkowego. Wykonano badania wizualne i penetracyjne, następnie badania makro i mikroskopowe, a także pomiary zawartości ferrytu w spoinach z wykorzystaniem ferrytomierza.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
PL
Metoda spawalnicza ColdArc, podobnie jak inne technologie opisywane w niniejszym cyklu, doskonale nadają się do łączenia blach stalowych z powłokami ochronnymi, jak i bez nich. Stosowanie niskoenergetycznych metod spawania pozwala prowadzić proces łączenia blach z powłokami ochronnymi praktycznie bez uszkodzenia powłok. Możliwe jest również wyeliminowanie odprysków wpływających niekorzystnie bądź wykluczających wykonane złącza.
5
Content available remote Use of anti-spatter substances in welding processes
EN
The article presents the course and results of tests involving the use of anti-spatter substances. The study determined the effect of the anti-spatter substance applied on the surface of workpieces on the quality and properties of welded joints as well as the effect of the anti-spatter substance applied on the welding torch elements on the active life of nozzles and contact tubes used in MIG/MAG welding and plasma cutting processes.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań preparatów przeciwodpryskowych. W trakcie badań określono wpływ preparatu nanoszonego na powierzchnię elementów spawanych na jakość i własności połączeń spawanych oraz preparatu nanoszonego na elementy uchwytu spawalniczego na trwałość dysz i końcówek prądowych podczas spawania elektrodą topliwą i cięcia plazmowego.
EN
The article presents the use of VP current for welding thin elements of various structural materials, describes the course of tests and discusses the test results related to the determination of the effect of EN ratio in the current and arc voltage waveforms on the weld geometry, penetration depth and welded joint quality.
PL
Przedstawiono zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania elementów z różnych materiałów konstrukcyjnych o niewielkiej grubości. Przedstawiono przebieg i wyniki badań nad określeniem wpływu udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu i napięcia łuku na geometrię spoiny, głębokość wtopienia oraz jakość połączeń spawanych.
7
Content available remote Określenie przyczyn powstawania pęknięć w elementach spawanych zawiasu
PL
Celem pracy było określenie przyczyny uszkodzenia spawanych kołków w elementach zawiasu oraz wskazanie propozycji działań mających na celu ograniczenie występowania wyłamywania kołka z zawiasu. W celu opracowania technologii spawania zapewniającej wymaganą i powtarzalną jakość wykonywanych złączy dokonano analizy dotychczasowej technologii łączenia, a także konstrukcji złącza. Ponadto wykonano badania metalograficzne makroskopowe, badania twardości, a także obserwacje przełomów uszkodzonych elementów. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano technologię spawania zapewniającą wymaganą jakość połączeń.
EN
The purpose of the study was to determine reasons for damaging welded pins in hinge elements and to recommend activities which can limit the incidence of pins breaking out of hinges. In order to develop a welding technology ensuring a good and repeatable quality of joints it was necessary to analyse the previously used joining technology and a weld design as well as to carry out macroscopic metallographic tests, hardness measurements and observations of the fractures of damaged elements. On the basis of the tests conducted it was possible to develop a welding technology ensuring the required quality of joints.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków technologicznych spawania materiałów konstrukcyjnych nową, innowacyjną metodą. Omówiono badania technologiczne wariantu spawania AC MIG PULSE, opracowanego przez japońską firmę OTC Daihen i określono właściwości uzyskanych połączeń oraz ich zastosowanie do łączenia cienkich blach stalowych z nowoczesnymi powłokami w przemyśle samochodowym.
EN
The analysis of technological conditions of welding of zinc-coated plate using modern, innovative technique has been presented. Technological investigation of AC MIG PULSE welding technique, developed by Japanese company OTC Daihen has been carried out (MAG welding using variable polarity). The properties of welded joints has been presented and possibilities of application of this method in automotive industry has also been discussed.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem nowo opracowanej metody spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu prądem o zmiennej biegunowości do łączenia blach z powłokami ochronnymi. Proces prowadzono na urządzeniach DW 300 firmy OTC Daihen i Qineo Chamo 450 firmy Cloos. Omówiono wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu i napięcia na jakość złączy i stabilność procesu oraz na stopień uszkodzenia powłoki ochronnej. Przedstawiono możliwość zastosowania procesu spawania prądem o zmiennej biegunowości do łączenia cienkich blach, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Results of research on application of variable polarity MAG method for welding of thin sheets with protective coatings have been presented. The process was carried on with the use of OTC Daihen DW 300 and Cloos Qineo Champ welding devices. The influence of negative component of welding current and voltage on process stability, joints quality and the degree of protective coating damage has been discussed. It has been presented the usability of variable polarity MAG processes for welding of thin sheets in automotive industry.
PL
Przedstawiono wyniki badań technologicznych spawania elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości stali HCT 600 X z powłoką typu cynk - żelazo, oznaczoną symbolem ZF 100 RBO. Podano wyniki badań własności mechanicznych i strukturalnych połączeń spawanych. Przeanalizowano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania na jakość połączeń, w tym na głębokość wtopienia i szerokość SWC. Omówiono obszary zastosowania innowacyjnych metod spawania elektrodą topliwą w przemyśle.
EN
It has been presented the results of the technological investigation into the innovative GMA welding method with the use of variable polarity AC during welding of HCT 600X ZF 100 RBO high strength steel. The results of mechanical testing and metallographic examination of welded joints have been given. The influence of electrode negative (EN ratio) on the quality of welded joints and particularly on the fusion depth and HAZ width has been analyzed. The prospective fields of commercial application of innovative welding techniques have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.