Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the study was to understand the role of communication and building positive relations in the NGO project team and to answer the following questions: (1) what factors and behaviors influence positive relations in the NGO project team? and (2) to what extent direct and indirect communication affect the efficiency of information flow? Design/methodology/approach: The authors conducted a case study in a selected project team operating in a non-governmental organization in Poland. Findings: The results of the study allow one to better understand the specific challenges the selected NGO project team was facing. Thus, they add new knowledge to the issues on effective communication and building positive relationships in NGO project teams. Moreover, the case study outcomes set the guidelines for further in-depth studies of a quantitative nature. Research limitations/implications: Being aware of the limitations resulting from the deliberate selection of the project team for the study, an analysis of the answers obtained was undertaken, the results of which allow one to present the issues of communication and building positive relationships within project teams in non-governmental organizations. In order to make generalizations, further in-depth research in this area should be carried out. Practical implications: In non-governmental organizations, authorities and project managers should increase their competences in the field of effective communication and building positive relationships in project teams in order to successfully implement projects. Social implications: Knowledge of the methods of effective communication and building positive relationships in project teams allows to increase awareness among members of non-governmental organizations of how the ways of working and team involvement affect the success of projects. Originality/value: A case study was conducted in a selected project team operating in an NGO on the importance of communication and building positive relationships. The article is addressed to people involved in NGO project management research and to third-sector entities.
PL
14–18 marca 2016 r. w hotelu Stok w Wiśle odbyła się XXXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze działająca przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki tego Wydziału.
EN
The conference was attended by 172 participants working in the field of geotechnics, construction, geomechanics and mining.
PL
W tym roku Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych odbył się 14–17 czerwca w Solinie. W skład Komitetu Organizacyjno-Programowego kongresu weszli: Tomasz Lenar, dyrektor PZD w Przeworsku i przewodniczący Konwentu Dyrektorów – Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Podkarpackiego, Marek Pepera, dyrektor PZD w Krośnie i członek Krajowej Rady ZDP, Janusz Hołyszko, dyrektor PZD w Przemyślu, Janusz Wolski, dyrektor ZDP w Łańcucie, oraz Liliana Chołuj, prezes zarządu Wydawnictwa Polskie Drogi Sp. z o.o.
4
Content available Współczesne problemy hydrogeologii 2015
PL
W dniach 20–23 października 2015 r. w Ustce odbyło się XVII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii (WPH), które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.
EN
On 20-23 October 2015, the 17 th Symposium XVII on Current Problems of Hydrogeology was held, organized by Gdańsk University of Technology in cooperation with the Polish geological Institute - National research Institute and the University of Gdańsk. The partners to this event were the International Association of Hydrogeologists and the Association of Polish Hydrogeologists.
PL
7 i 8 czerwca 2016 r. w Rosnówku koło Poznania odbyło się XXVI seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski ZMRP. Tegoroczna edycja seminarium była połączona z obchodami 90. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Ryżyńskiego, pierwszego przewodniczącego ZMRP, twórcy mostownictwa na Politechnice Poznańskiej oraz byłego rektora tej uczelni.
6
Content available Wod-Kan 2016
PL
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan, które odbyły się w Bydgoszczy 10–12 maja 2016 r., po raz kolejny pokazały, że są jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie. Na targach swoją ofertę zaprezentowało 375 wystawców z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Austrii, Portugalii, Irlandii, Turcji i Hiszpanii.
EN
The International Fair of Machines and Facilities for Water Supply and Sewage Systems “Wod-Kan”, held in Bydgoszcz on 10-12 May 2016, once again showed that is one of the most important events of this kind in Europe. The fair included presentation of offers by 375 exhibitors from Poland, Germany, France, Italy, Switzerland, Lithuania, Belarus, Czech Republic, Slovakia, Austria, Portugal, Ireland, Turkey and Spain.
7
Content available Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego 2016
PL
Zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego, tj. diagnostyki i oceny stanu technicznego obiektów, mają niezmiennie duże znaczenie w gospodarce narodowej. Dlatego też wskazane jest, aby przedstawiać i pobudzać rozwój prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych ośrodków naukowych, a także ośrodków gospodarczych podejmujących decyzje inwestycyjne. Jedną z form tej działalności są organizowane konferencje oraz sympozja naukowo-techniczne, a także liczne seminaria i warsztaty specjalistyczne.
8
Content available Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Diagnostyka stanu nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego były tematami przewodnimi zakończonego 27 września 2016 r. w Olsztynie III Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. W przeddzień obrad, 25 września, odbył się wielki festyn pod hasłem Bądź błyskotliwy, którego celem było propagowanie stosowania elementów odblaskowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
9
Content available Tech-Bud 2015
PL
W dniach 21–23 października 2015 r. odbyła się w Krakowie II Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2015, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tematyka konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne, stosowane we współczesnych polskich realizacjach budowlanych.
EN
On 21-23 October 2015, the 2nd Conference on Science and Technology "Tech-Bud 2015" was held in Kraków, which was organized by the Małopolska Branch of the Polish Association of Construction Engineers and technicians. The conference covered state-of-the-art design solutions as well as material and production solutions applied in current Polish construction projects.
10
Content available remote Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016
PL
Głównym przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie.
EN
The main message of the School of Opencast Mining is to disseminate the latest knowledge on practical aspects of opencast mining and exchange of experience in order to develop good practices within the mining industry.
11
Content available Straty wody w systemach wodociągowych 2015
PL
Siódma edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych, zorganizowana przez firmę Dendros, odbyła się 19–20 października 2015 r. w mieście wody – Uniejowie. Spotkanie zgromadziło 115 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływu modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.
EN
The seventh edition of the conference Water losses in water supply systems organised by Dendros was held on 19-20 October 2015 in Uniejów - the town of water. The meeting brought together 115 participants, and a large group of specialists presented their experience concerning, among other things, water supply network management, impact of modelling on the operation of networks and water losses, water meter management, and water supply network.
12
Content available Polityka parkingowa w miastach 2015
PL
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polityka parkingowa w miastach odbyła się 16–17 listopada 2015 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym Kotłownia Politechniki Krakowskiej.
EN
The 8th International Science and Technology Conference, Parking Policy in Cities was held on 16-17 November 2015 in the Conference and Exhibition Pavi-lion, Boiler House, Kraków University of Technology. The aim of the conference was to exchange views and experiences in the field of functional, legal, economic and organizational conditions of car park system.
PL
9–11 grudnia 2015 r. w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się 14. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.
EN
On 9-11 December 2015, the 14th edition of the National Science and Technology Conference "Modern technologies and management systems in rail transport" was held in Mercure Kasprowy Zakopane Hotel.
14
Content available No-Dig Stambuł 2015
PL
ISTT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) oraz TSITT (Tureckie Towarzystwo Infrastruktury i Technologii Bezwykopowych) z wielkim powodzeniem zorganizowały 33. Międzynarodową Konferencję i Wystawę Technologii Bezwykopowych (International No-Dig Conference and Exhibition) 28–30 września 2015 r. w Stambule.
EN
ISTT (International Society for Trenchless Technology) and TSITT (Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technology) organised with remarkable success the 33 rd International Conference and Exhibition for Trenchless Technology (International No-Dig Conference and Exhibition) held on 28-30 September 2015 in Istanbul.
PL
Cechą wyróżniającą No-Dig Poland spośród większości pozostałych konferencji jest bardzo duża liczba referatów naukowo-szkoleniowych, pokazujących badania w zakresie technologii bezwykopowych. Liczny udział gości z wielu zakątków świata umożliwia przedstawienie najważniejszych kwestii, wyzwań i problemów związanych ze stosowaniem tych technologii w niezwykle szerokiej optyce.
EN
The featuring distinguishing No-Dig Poland from most other conferences is a very large number of scientific and training lectures to present research results in the field of trenchless technologies. A large share of visitors from many parts of the world makes it possible to present in an extremely wide range of views the key issues, challenges and problems associated with the use of these technologies.
16
Content available Mosty łukowe. Projektowanie, budowa, utrzymanie
PL
26–27 listopada 2015 r. we Wrocławiu odbyło się XI Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie. Organizatorem cyklu seminariów Wrocławskie Dni Mostowe jest Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, a celem przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie zmian zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej kraju.
EN
On 26-27 November 2015, the 11th Scientific and technical Seminar "Wrocław Bridge Days. Arc Bridges - Works of Culture. Design, construction, maintenance" was held in Wrocław. The organizer of the Wrocław Bridge Days seminar cycle is the Chair of Bridges and railways of the Department of Civil Engineering of the Wrocław University of Technology, and its purpose is to present to Polish engineers the latest achievements of Polish and global bridge engineering and document changes in the transport infrastructure of Poland.
PL
Seminarium Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, zadania i wyzwania odbyło się 17 marca 2016 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych SA Centrum Realizacji Inwestycji przy placu Matejki w Krakowie. Organizatorami seminarium byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Budimex SA.
EN
The seminar was held on 17 March 2016 at the headquarters of PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Investment Centre at Matejko Square in Kraków. The organizers of the seminar included: Polish Association of Engineers and Technicians of Transportation, Branch in Kraków, Regional Małopolska Chamber of Civil Engineers in Kraków, and Budimex SA.
18
Content available Infrastruktura Polska 2016
PL
24 lutego 2016 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się VII edycja konferencji Infrastruktura polska, zorganizowana przez Executive Club, organizację zrzeszającą przedstawicieli najważniejszych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zaproszeni goście dokonali podsumowania minionego roku w obszarze infrastruktury, a w ramach paneli dyskusyjnych debatowali na temat efektów współpracy sektora publicznego i prywatnego. Konferencję zakończyła Gala Finałowa, podczas której nagrodzono laureatów konkursu Diamenty Polskiej Infrastruktury.
EN
On 24 February 2016, the 7th edition of "Polish Infrastructure" took place in Sheraton Hotel in Warsaw, organized by the Executive Club, an organization bringing together representatives of major Polish and international companies. The guests summarized the past year in the area of infrastructure, and in discussion panels they discussed the results of cooperation between the public and private sectors. The conference was concluded by Final Gala with winners of Diamonds of Polish Infrastructures awarded.
19
Content available II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Druga edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w październiku 2015 r. zgromadziła przeszło 120 przedstawicieli administracji drogowej, firm projektowych i wykonawczych. Przed obradami w Lidzbarku Warmińskim uczestnicy konferencji byli w Olsztynie gośćmi otwarcia wystawy fotograficznej Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi. Podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013.
EN
The second edition of Warmia and Masuria Road Forum held in October 2015 brought together over 120 representatives from road authorities, design firms and contractors. Before the session in Lidzbark Warmiński, conference participants attended the opening of the photographic exhibition "Warmia and Masuria" - Green and Safe Roads" held in Olsztyn. Summary of the effects of the Regional Operational Programme 2007-2013.
20
Content available Głębokie wykopy 2016
PL
3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne Głębokie wykopy 2016.
EN
On 3 March 2016, the research Institute of Roads and Bridges and the polish Association for Special Foundations Contractors organized the fifteenth geotechnical seminar "Deep Excavations 2016" held in Warsaw.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.