Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analizator wielkości cząstek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size analyzer for determining of the grinding process.
PL
Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabniania.
PL
Na podstawie wyników analiz dla wąskich klas ziarnowych diabazu wykonanych analizatorem laserowym i analizatorem pracującym w podczerwieni (IPS-U) przeprowadzono aproksymację dystrybuant składu ziarnowego. Stanowiły one podstawę do porównań rezultatów w uzyskiwanych różnymi metodami pomiarowymi, a także pozwoliły na wstępną cenę pracy urządzeń.
EN
In base of analyses results for narrow grain classes of diabase, which were performed by laser diffraction analyser and analyser working in infrared (Infrared Particle Sizer), the approximation of grain composition distribution functions was conducted. This was the base to comparing the results given by various measurement methods and also allowed to assess tentatively the efficiency of devices.
PL
W artykule omówiono metody badań ilości i wielkości skrajnie drobnych ziaren oraz niektóre formy przedstawiania wyników analiz granulometrycznych i ich interpretacji. Praca doświadczalno-badawcza obejmuje analizy granulometryczne różnych surowców mineralnych w analizatorze wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer). Celem pracy było określenie dokładności pomiarowej tego urządzenia, a także poszukiwanie zależności pomiędzy właściwościami surowców (wynikających z ich natury) oraz wynikami z analizatora IPS (które uwzględniają naturę tej metody pomiarowej).
EN
The methods of quantitative and size research of very fine grains, as well as some forms of granulometric analyses' results, were presented and interpreted in the paper. The explorative work contains granulometric analyses of various mineral raw materials conducted in the Infrared Particle Sizer. Its purpose is to determine the apparatus' precision and to search for the dependence of the characteristics of raw materials resulting from analyzer's work rules on the nature of materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.