Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refrigerant R134a
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakie czynniki mamy dziś do dyspozycji? Na które ich właściwości uważać, a które wykorzystywać? Co mówią przepisy? Czym się kierować, tworząc mieszaniny? W czasach ograniczenia wskaźnika GWP projektanci i instalatorzy powinni znać większość odpowiedzi na te pytania i racjonalnie dysponować dostępnymi technologiami do wymogów danej aplikacji.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1173--1182, CD
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch czynników chłodniczych R134a oraz R1234yf. Czynnik R1234yf został zaproponowany jako zamiennik czynnika R134a. Wprowadzenie nowego czynnika było spowodowane wymogami prawnymi, które wymuszają stosowanie czynników bardziej ekologicznych, a dokładniej o niskiej wartość współczynnika GWP. W celu sprawdzenia czy czynnik R1234yf jest odpowiednią alternatywą dla R134a, dokonano porównania ich własności termodynamicznych oraz sprawdzono wpływ na parametry pracy układu chłodniczego, przy założeniu identycznych warunków pracy parowacza oraz takich samych wartości temperatur odparowania i skraplania. Porównano również czynniki chłodnicze pod względem ekonomicznym. Wzięto pod uwagę cenę jednostkową danego czynnika oraz koszty serwisowania układu klimatyzacji.
EN
The paper compare two refrigeration R134a and R1234yf. R1234yf is a replacement fluid for refrigerant R134a. The main reason for implementation new refrigerant was to achieve legal requirements, which enforce use low GWP refrigerants. To ensure that new refrigerant R1234yf is appropriate alternative for refrigerant R134a, compare thermodynamics properties between them and compare how new fluid influent for installation, when the evaporation and condensing temperature are the same. The paper compare also refrigerant economically. Collate the refrigerants unit price and operating cost mobile air conditioning system.
EN
This paper analyses the R1234yf refrigerant as a substitute of R134a with respect to its thermodynamic properties. For the assumed calculation parameters, identical evaporation and condensation temperature, ideal refrigeration cycles with R1234yf and R134a were compared. Moreover, for an actual car evaporator, thermal calculations were performed for the exchanger and the theoretical efficiency parameters of both refrigerants were provided.
PL
W artykule dokonano analizy czynnika chłodniczego R1234yf jako zamiennika R134a pod względem termodynamicznym. Dla założonych parametrów obliczeniowych, identycznej temperatury odparowania i skraplania, porównano pracę idealnego obiegu, który współpracuje z czynnikiem R1234yf oraz R134a. Ponadto dla rzeczywistego parownika samochodowego wykonano obliczenia cieplne wymiennika i podano teoretyczne charakterystyki wydajnościowe obu czynników.
PL
Przedstawiono wyniki badań skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego R134a w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31 -3,3 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie tarciowego spadku ciśnienia w całym procesie skraplania (x = 1-0). Zilustrowano wpływ stopnia suchości pary czynnika oraz gęstości strumienia masy na wartość oporów przepływu. Wyniki badań własnych porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów. Porównawcze zestawienie wyników badań eksperymentalnych i obliczeń z korelacji wielu autorów nie pozwoliło na wybór korelacji najbardziej przydatnej. Uzyskano bazę wyników pomiarów wartości średnich i lokalnych spadku ciśnienia w minikanałach rurowych, która będzie wykorzystana przy opracowaniu własnej korelacji do określania spadku ciśnienia w tych warunkach.
EN
The investigation results of environmentally friendly refrigerant R134a condensation in minichannels with internal diameter d = 0.1-3.3 mm was shown. Authors appointed local and average pressure drops in whole range of quality (x = 0-1). Influence of quality and mass flux on pressure drop was illustrated. The results of experimental investigations were compared to the results of calculation according to correlations proposed by other authors. Authors got many experimental results in this range, with was the essence to made owns correlation.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia czynnika chłodniczego R134a w przepływie w minikanałach. Badania wykonano w mini kanale rurowym o średnicy wewnętrznej 1,68 mm. N a podstawie wyników badań wykreślono krzywe wrzenia. Z analizy źródeł literatury i badań własnych stwierdzono, że nie można przenosić w sposób bezpośredni opisu wrzenia w kanałach konwencjonalnych do minikanałów. Szczególny wpływ na krzywe wrzenia w minikanale rurowym mają niestabilne zjawiska zerowego kryzysu wrzenia i flashingu. Wyniki badań przedstawione w pracy stanowią nowe spojrzenie na wpływ zjawiska flashingu na krzywe wrzenia w minikanałach.
EN
Refrigerant R134a single-phase and two-phase flow beat transfer in a stainless steel cylindrical tube of 1,68 mm of internal diameter were investigated. The results are presented in the form of boiling curves. Review of literature and the results of own experiments showed differences between curves made for conventional channels and minichannels. The boiling curves evidenced the existence of boiling hysteresis and the phenomenon of zero boiling crisis. Significant influence of flashing process on minichannels flow boiling curves was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.