Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odour annoyance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano procedurę oceny zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia, umożliwiaj ącą określenie racjonalnej lokalizacji, optymalnej wysokości punktu wyrzutu gazów do atmosfery lub stopnia oczyszczenia gazów odlotowych, niezbędnych do zminimalizowania zapachowego oddziaływania do poziomu akceptowalnego przez lokalną ludność. Przedstawiono również jej zastosowanie na hipotetycznym przykładzie fermy trzody chlewnej, planowanej do budowy w określonej odległości od zabudowań mieszkalnych.
XX
Odour impact assessment procedure enabling the determination of rational location, optimal point of waste gases discharge into atmosphere or a level of odour abatement efficiency necessary to minimize odour impact to a level accepted by local population is described. The paper also presents an example of this procedure application in the case of pig farms planned to be built at a certain distance from residential buildings.
PL
W pracy poszukiwano zanieczyszczeń, które mogłyby pełnić funkcję wskaźnika przy projektowaniu, doborze czy monitoringu instalacji dezdodoryzującej gazy odlotowe z oczyszczalni ścieków. Analizie olfaktometrycznej GC-MS poddano gaz surowy oraz gaz oczyszczony za pomocą instalacji plazmowo-katalitycznej. Nie znaleziono korelacji między stężeniem zapachowym a stężeniami zanieczyszczeń. Postawiono tezę, że disiarczek dimetylu mógły być wskaźnikiem, jednak wymaga to potwierdzenia dalszymi badaniami.
EN
Pollutants, which could be an indicator in the design, choosing and monitoring of odour abatement installation of waste gases from wastewater treatment plants were searched. Crude waste gas and gas purified by the plasma-catalytic system were analyzed using the olfactometric and GC-MS methods. A correlation between odour concentration and concentration of individual pollutants was not found. A thesis that dimethyl disulfide could be the indicator was put forward but it should be confirmed by further studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.