Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roof construction monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
EN
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
PL
Przedstawiono problemy pionowego i poziomego laserowego pomiaru przemieszczenia pionowego konstrukcji dachów. Przedstawiono wrażliwość pomiaru poziomego na zmiany położenia osi optycznej lasera. Omówiono problemy korekcji błędów wynikających z tej wrażliwości, w szczególności zwrócono uwagę na różnice pomiędzy pojęciami pomiaru i monitorowania.
EN
The problems of vertical and horizontal laser measurement of vertical displacement of roof construction are presented. The vulnerability of the horizontal measurement to changes in the position of the laser optical axis is presented. Problems of correcting errors resulting from this vulnerability are discussed, in particular, attention is paid to the differences between the concepts of measurement and monitoring.
PL
W artykule omówiono budowę Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego (czujnika inklinometrycznego) przeznaczonego do monitorowania wytężenia stalowych konstrukcji dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Przedstawiono sposób korekcji dryftu temperaturowego czujnika oraz sposoby montażu do elementów konstrukcji. Pokazano również przykładowe wyniki pomiaru z monitorowanego obiektu.
EN
The article discusses the design of the Inclinometer Measuring Device (inclinometer sensor) designed to monitor the variable load of steel roof structures of large objects. It explaines how the correction of sensor’s temperature drift is done. It shows the ways of mounting the sensor to the structures. It also presents examples of the measurement results from the monitored structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.