Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  limit loads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowano rezultaty numerycznej weryfikacji nośności granicznej rozciąganych, spawanych płyt z dwustronnym pęknięciem w odniesieniu do formuł zaproponowanych w procedurach FITNET. Analiza dotyczyła wybranych przypadków geometrii płyty, a niedopasowanie materiału spoiny i materiału bazowego ograniczono do przypadków undermatching – gdy materiał spoiny jest słabszy od materiału bazowego płyty.
EN
The paper presents the results of numerical verification of the limit loads of DEN(T) welded plates, referring to the formulas proposed in the FITNET procedures. The analysis concerned on selected cases of geometry plate, and the mismatch of the weld and base material was limited to the cases of undermatching.
EN
This paper provides a numerical analysis of selected parameters of fracture mechanics for double-edge notched specimens in tension, DEN(T), under plane strain conditions. The analysis was performed using the elastic-plastic material model. The study involved determining the stress distribution near the crack tip for both small and large deformations. The limit load solution was verified. The J-integral, the crack tip opening displacement, and the load line displacement were determined using the numerical method to propose the new hybrid solutions for calculating these parameters. The investigations also aimed to identify the influence of the plate geometry and the material characteristics on the parameters under consideration. This paper is a continuation of the author’s previous studies and simulations in the field of elastic-plastic fracture mechanics.
PL
Wyjaśniono pojęcie nośności granicznej i omówiono numeryczną metodę jej wyznaczania na przykładzie zginanej czteropunktowo belki zawierającej szczelinę. Analizowano zależność nośności granicznej od granicy plastyczności oraz względnej długości pęknięcia zarówno przy dominacji płaskiego stanu naprężenia (PSN), jak i płaskiego stanu odkształcenia (PSO). Uzyskane rezultaty opisano formułami matematycznymi – zaproponowano wzory niezbędne do oszacowania (bez konieczności prowadzenia obliczeń MES) nośności granicznej belek SEN(4PB) zawierających pęknięcia.
EN
A method of determination of the limit loads for four point bending beam with a crack is discussed in the paper. Accordingly, numerical model and numerical results for plane stress and plane strain dominance are presented. Also the effects of the yield stress and relative crack length are discussed. All numerical results are approximated using simple mathematical formulas
EN
This paper deals with the limit load solutions for SEN(T) specimens under plane stress and plane strain conditions. The existing solutions are verified using the Finite Element Method and extended to 3D cases. The numerical results can be used to assess the strength of a structural element with a defect. This paper is a verification and extension of the author’s previous paper.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zastosowania metody elementów skończonych (MES) w określaniu obciążeń granicznych. Zagadnienie to można rozwiązywać metodami teorii stanów granicznych, ale w bardziej złożonych zagadnieniach brzegowych (np. obciążenie bloku grupą trzech, czterech stempli) trudno o uzyskanie rozwiązań ścisłych. Zastosowanie MES przy przyjęciu modelu ciała sprężysto-plastycznego i różnych warunków stanu granicznego wydaje się bardziej uzasadnione, tym bardziej, że oprócz obciążeń granicznych można również określić pracę kruszenia. Wniosek taki potwierdzają wstępne badania doświadczalne.
EN
The paper addresses to adaptation of finite element method (FEM) to define limit loads occurring in rock crushing processes. Using limit analysis can solve the problem. However, the closed form solution of the complex boundary problems (rock cutting by group of three or four punches) is difficult to obtain. The application of the FEM, for elastic-plastic material model together with various limit conditions, presents encouraging results, especially if limit loads and crushing energy are concerned, and appears to be approved in experimental studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.