Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Każdy samochód jest wyposażony w licznik kilometrów. Działa on jak kalkulator, który mnoży liczbę obrotów kół przez obwód toczenia standardowych dla tego pojazdu opon. Wynik obliczenia nazywamy przebiegiem. Ta informacja służy do różnych celów, na przykład do określenia zużycia paliwa w litrach na sto kilometrów albo do oceny stanu technicznego głównych zespołów samochodu. W obu przypadkach musimy się liczyć z popełnieniem sporego błędu. Bo czy dwa pojazdy o identycznym przebiegu mają jednakowo zużyte silniki, przekładnie i zawieszenie, jeśli jeden jeździł stale w górzystym terenie maksimum na trzecim biegu, a drugi - po gładkich drogach, najczęściej na biegu szóstym?
PL
Koncepcja zdalnie sterowanych maszyn znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie czy ratownictwie. Autor podjął próbę znalezienia kompromisu między pragmatycznym charakterem robota budowlanego a atrakcyjną formą – wynikającą z potrzeb, ograniczeń i oczekiwań użytkowników
EN
Remote controlled machinery are comprehensive and irreplaceably in industry, construction, transportation or rescue. The Author is trying to find compromise between construction machine character, attractive appearance involves of needs, restriction and users expectations.
PL
Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że jakakolwiek budowa czy wydobywanie kopalin wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Z uwagi na to sporządzenie odpowiedniej umowy może zagwarantować nam brak problemów w trakcie realizacji inwestycji, dlatego warto skupić się na problematyce umów z zakresu dostawy sprzętu.
PL
Kontrola zużycia paliwa przez maszynę ma naprawdę sens tylko w powiązaniu z jej wydajnością. Jest wiele sposobów, aby dowiedzieć się, ile paliwa zużyła konkretna maszyna w określonym czasie. Jak to sprawdzić, aby pomiar był wiarygodny i na jakie aspekty zwrócić uwagę?
PL
Aktualne trendy ekologiczne zmieniają podejście do kosztów eksploatacji maszyn roboczych i rolniczych. Konstruktorzy rozwijają różne układy napędowe z akumulacją i rekuperacją energii przeznaczone głównie do zastosowań w obszarach miejskich i rolniczych. Od kilku lat usiłuje się rozwiązać dylemat, jaki napęd jest lepszy dla tego typu zastosowań: hydrauliczny czy elektryczny Autorzy stawiają i udowadniają tezę o postępującej elektryfikacji napędów w maszynach roboczych.
EN
The eco-trends change the approach to exploitation costs of construction and agriculture machinery and designers are developing various driving systems with saving and recuperation of energy, especially for urban or farming use. For few years we have tried to solve the dilemma what kind of drive: hydraulic or electric is better in this systems. The author set and proves the thesis about electrification of drive in construction machinery.
EN
Mining machinery and equipment belong to the group of special machines working in extreme conditions. Mining machines are used in difficult conditions such as limited supplies of fresh air, heat from the rock, in places with high humidity and heavy dust. In other specifics related to the extraction process is brine, harmful compounds such as sulphur dioxide, or rock debris raining down. The machines are operated in continuous mode, the clock. Working in mining conditions machines are exposed to frequent breakdowns and malfunctions. Identifying of failure diesel engines can be cumbersome in these conditions and time-consuming, leading to longer downtime, thereby reducing operating efficiency and increased cost. Therefore, in the paper was a review and analysis methods for the diagnosis of internal combustion diesel engines used in machines built and used to power machines in underground mining. On the basis of diagnostic testing was performed analysis of cases occurring malfunctions and failures.
PL
Miesiące letnie stawiają przed wieloma firmami zadanie zmierzenia się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na maszyny budowlane i drogowe. Aby uzupełnić braki we własnym parku maszynowym i poradzić sobie z liczbą zleceń, przedsiębiorstwa z pewnością zapragną pozyskać nowoczesny sprzęt. Spośród wielu dostępnych metod finansowania leasing wydaje się optymalnym wyborem, zapewniającym wiele korzyści przy niewielkich kosztach.
EN
In summer months many companies are faced with the increased demand for construction and road machines. In order to complement machines at their disposal and cope with the amount of work, contractors are in need of acquiring modern equipment. Among numerous available financing methods leasing seems to an optimal choice, offering many advantages at low costs.
EN
During operation, construction machines generate high noise levels which can adversely affect the health and the job performance of operators. The noise control techniques currently applied to reduce the noise transmitted into the operator cab are all based on the decrease of the sound pressure level. Merely reducing this noise parameter may be suitable for the compliance with the legislative requirements but, unfortunately, it is not sufficient to improve the subjective human response to noise. The absolute necessity to guarantee comfortable and safe conditions for workers, requires a change of perspective and the identification of different noise control criteria able to combine the reduction of noise levels with that of psychophysical descriptors representing those noise attributes related to the subjective acoustical discomfort. This paper presents the results of a study concerning the “customization” of a methodology based on Sound Quality for the noise control of construction machines. The purpose is to define new hearing-related criteria for the noise control able to guarantee not only reduced noise levels at the operator position but also a reduced annoyance perception.
9
Content available remote Symulator do nauki obsługi sprzętu inżynieryjnego i maszyn budowlanych
PL
W artykule przedstawiono opracowane w Ośrodku symulatory do nauki obsługi maszyny inżynieryjno - drogowej oraz mostu przewoźnego. Symulatory zbudowano w oparciu o koncepcję sprzężenia oryginalnego pulpitu operatora (interfejsu człowiek – maszyna) z systemem komputerowym, który posiada wbudowany model 3D użytkowanej maszyny. W warunkach pomieszczenia zamkniętego operator symulować może wszystkie funkcje i ruchy robocze testowanej maszyny. Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystać można do szkolenia operatorów maszyn roboczych zdalnie sterowanych.
EN
Simulators, developed by the Centre, to learn operation of road technology machines and mobile bridge are presented in the paper. Simulators were built using the concept of coupling the original operator desktop (of machine-man interface) with computer system that has built-in 3D model of the machine used. An operator, being in a closed room, is able to simulate all functions and operation motions of the machine under test. The solution developed could be used to train operators of remotely controlled machines.
10
Content available remote Wiertnica HDD klasy N najnowszej generacji
PL
Opis i charakterystyka maszyny wiertniczej GRUNDODRILL 15 N Firmy TRACTO-TECHNIK GmbH & Co KG Lennestadt.
EN
Internal combustion engines are the basic units for the power train of mobile machines, which are most often self-ignition engines. For several decades special weight is being put to ecological properties of machines, above all, to the pollutant emission from internal combustion engines. For this reason, it is necessary to develop a research method of the pollutant emission from internal combustion engines. Properties of internal combustion engines are strongly sensitive of work's static states and the dynamic state occurrences. Particularly, the pollutant emission is strongly sensitive. From these reasons, for the purpose of the evaluation of operation properties for internal combustion engines in real working conditions, it is necessary to examine engine work conditions. The description of engine working conditions, in the stabilised thermal engine state, are in the form of the following processes: the engine speed and torque, which have been implemented in the paper. Demonstration tests, applied for the homological research of pollutant emission from internal combustion engines have been described with the static test - ECE R 49 and the dynamic test - ETC. A way of appointing static states of an engine for dynamic working engine conditions has been presented. A two-dimensional histogram of static engine working states has been appointed for the ETC test. Empirical research of the static engine working states for a caterpillar bulldozer has been carried out. The engine steering and the engine speed have been recorded. The static states of the engine work have been examined in the condition of real engine work. One-dimensional and two-dimensional histograms of the engine work states have been examined. A low compliance of the two dimensional histogram of engine work states with the standard static test has been stated for research of construction machine engines.
PL
Podstawowym środkiem napędu mobilnych maszyn roboczych są silniki spalinowe, najczęściej o zapłonie samoczynnym. Od kilkudziesięciu lat szczególną wagę przykłada się do ekologicznych właściwości maszyn, przede wszystkim do emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych. Z tego powodu istnieje konieczność rozwijania metod badań emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych. Właściwości silników spalinowych są silnie wrażliwe na stany statyczne pracy oraz na występowanie stanów dynamicznych. Szczególnie silna wrażliwość zachodzi w wypadku emisji zanieczyszczeń. Z tych powodów - w celu oceny właściwości użytkowych silników spalinowych w warunkach ich rzeczywistej eksploatacji konieczne jest badanie warunków pracy silników. W pracy formalnie wprowadzono sposoby opisu warunków pracy silników spalinowych - w ustabilizowanym stanie cieplnym - w postaci procesów: prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Opisano przykładowe testy, stosowane do badań kwalifikacyjnych emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych: statyczny - ECE R 49 i dynamiczny ETC. Przedstawiono sposób wyznaczania stanów statycznych silnika, odpowiadających dynamicznym warunkom jego pracy na przykładzie testu ETC. Wyznaczono dwuwymiarowy histogram statycznych stanów pracy silnika w teście ETC. Dla spycharki gąsienicowej wykonano badania empiryczne stanów pracy silnika spalinowego. Zarejestrowano przebiegi sterowania silnika oraz prędkości obrotowej. Zbadano statyczne stany pracy w warunkach odpowiadających rzeczywistemu użytkowaniu. Zbadano rozkłady procesów stanów pracy silnika: jednowymiarowe i dwuwymiarowe. Stwierdzono małą zgodność dwuwymiarowego histogramu stanów pracy silnika ze standardowym testem statycznym do badania silników maszyn roboczych.
EN
Following motor car combustion engines, more and more significance is being attached to thepollutants emissions from the engines other than used in motor cars. The scale and variety of applications of such engines are considerable. At present these engines are less modern than those from motor cars, and requirements posed for them are not as restrictive with regards environmental protection, as in the case of motorism. This paper analyzes assessment procedures for the pollutant emissions from the combustion engines of other applications than in motor cars. Influence of the engine operating conditions on the pollutants emission has been evaluated.
13
Content available remote Future trends in design of construction and agricultural machines
EN
New trends in design of construction and agricultural machines are apparent mainly in aims that they should achieve e.g. economic transport, more efficient work technologies, environmental protection etc. The controlling process of building or agricultural technologies is often very similar. This operational control includes e.g. laser methods that operate construction and agricultural machines by means of total station; Global Position System (GPS) with a mobile map utilization that controls construction and agricultural machines etc. The mutual combination of these systems can be seen as well. Stability analysis of the system implementation is to be done in Czech Republic. The main reason for the analyses is eventual wearing out of firm's machinery. The paper describes the mathematical model of laser control and dozer's work technology with the utilization of GPS and laser.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.