Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 933

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geodesy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono subiektywną identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (studium przypadku) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac i tym samym bagażem doświadczeń zatrudnionych osób, zebranym na przestrzeni wielu lat pracy w geodezji. Do identyfikacji zagrożeń posłużyła lista kontrolna w postaci anonimowej ankiety. Zidentyfikowano najważniejsze zagrożenia występujące w terenie i na stanowisku pracy biurowej oraz zaproponowano działania profilaktyczne w celu zminimalizowania wpływu tych zagrożeń na poziom bezpieczeństwa pracy. Zbadano także poziom obciążenia cieplnego pracowników poprzez symulację pomiarów parametrów mikroklimatu w terenie i wyznaczenie wartości WBGT oraz odniesienie ich do wartości normatywnych.
EN
The article presents the subjective identification of hazards at workstations geodesist(case study) on the example of selected enterprises. They differ primarily in the type of work performed and, therefore, in the experience of the employed people, collected over many years of work in geodesy. For hazard identification served checklist in the form of an anonymous survey. The most important threats occurring in the field and at the office workplace were identified and preventive measures were proposed to minimize the impact of these hazards on the level of work safety. The level of heat load of employees was also examined by simulating the measurements of microclimate parameters in the field and determining the WBGT value and referring them to the normative values.
PL
W artykule przybliżono niektóre aspekty stosowania geodezyjnego sprzętu pomiarowego w bieżącej działalności OUG w Poznaniu. Zwrócono uwagę na specyfikę pomiaru w odkrywkowych wyrobiskach górniczych z uwzględnieniem prawidłowej lokalizacji pikiet, a także dokładność określenia położenia punktu. Porównano możliwości sprzętu GNSS jednoczęstotliwościowego kodowego i dwuczęstotliwościowego fazowego.
EN
The article takes a closer look at the practical experience of using RTK and GIS class receivers. It was pointed out that receivers of both types can be successfully used for open pit surveys. It was pointed out that, with a much lower purchase price and greater portability, GIS-class receivers could be used to inspect quarries more frequently than today.
PL
W trakcie prac inwentaryzacji starych dokumentów o charakterze geologiczno- -górniczym z rejonu Wałbrzycha odkryty został zbiór oryginalnych kalek, przekrojów i wykresów z lat 30. dwudziestego stulecia. Są to znakomicie zachowane dokumenty geodezyjne, z których kilka prezentuje praca.
EN
During inventory works of old geological-mining documents from the Wałbrzych region, a set of original tracing papers, cross-sections and schemes dated for 30s of the XX century has been discovered. These are perfect preserved geodetic documents, some of which are described in the paper.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.