Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Analysis of ARC in a vacuum chamber with an AMF
PL
Badania komór próżniowych są wykonywane w celu optymalizacji parametrów wyłączników. Głównym celem jest zmniejszenie wymiarów i zwiększenie zdolności łączeniowej w całym zakresie napięć znamionowych wyłączników. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu indukcji magnetycznej dla dwu rodzajów styków w dwóch konfiguracjach, tj. styków cewkowych typu ¼ zwoja w położeniu bazowym i po obróceniu styku jednego względem drugiego o 45°, jak i styków cewkowych typu ½ zwoja w położeniu bazowym i po obróceniu styku jednego względem drugiego o 90°. Obliczenia wykazały, że obrót styków względem siebie powoduje zmianę rozkładu indukcji na powierzchniach nakładek stykowych. W przypadku styku cewkowego typu ¼ zwoja indukcja magnetyczna maleje. Powierzchnia, na której wartość indukcji osiąga znaczne wartości również maleje dla tego układu stykowego. W przypadku styku cewkowego typu ½ zwoja obrót styku o 90° powoduje powiększenie powierzchni, na której wartość indukcji przekracza 4 mT/kA. Indukcja bowiem rozłożona jest nierównomiernie na powierzchni nakładki stykowej i jej wartość maleje w kierunku krawędzi styku. Należy stwierdzić, że obrót styku jednego względem drugiego powinno się dobierać każdorazowo dla osiągnięcia największego natężenia pola magnetycznego. W obliczeniach dotyczących styków cewkowych typu ¼ zwoja z odstępem międzystykowym 12 mm, założono, że przewodność w całej przestrzeni międzystykowej jest stała i wynika z napięcia łuku. Przy prądzie 25 kA maksymalna indukcja magnetyczna zmienia się od 180 mT na powierzchni nakładki stykowej do 148 mT w środku odległości pomiędzy stykami. W celu zbadania rozkładu łuku pomiędzy stykami wykonano pomiary dla różnych ich typów w rozbieralnej komorze próżniowej przy prądzie zwarciowym do 15 kA. Rozwój łuku dyfuzyjnego badano przy użyciu kamery do zdjęć szybkich. Zmierzono rozkład osiowego pola magnetycznego dla modeli styków cewkowych typu ¼ zwoja z nakładkami o różnych nacięciach, tj. z nacięciami promieniowymi wykonanymi pod kątem 30° w stosunku do promienia styków, z nacięciami w kształcie łuku, oraz dla styków bez nacięć. Styki z nacięciami wykonanymi pod kątem 30° do promienia styku, miały największe na całej powierzchni styków natężenie pola magnetycznego. Podczas pomiarów styki były zwarte przy pomocy centralnego kołka prze-wodzącego. Jak wynika z obliczeń podczas montażu należy zwrócić uwagę na wzajemne usytuowanie styków, aby zapobiec zmniejszeniu wartości pola magnetycznego. W rozbieralnej komorze próżniowej zbadano rozwój łuku dyfuzyjnego w przestrzeni międzystykowej oraz rozkład stóp łuku na powierzchni styków.
EN
Vacuum circuit breaker chambers (VCBC) are subject of a continuous study to optimize parameters of circuit breakers. The aim is to reduce the size and to increase the breaking ability in the whole range of rated voltages. In optimization attention is paid to reach a uniform distribution of the magnetic field over the contact plate surface. The influence of slits in the contact plates, and the rotation angle between contacts upon the magnetic field distribution (MFD) was analyzed. Field tests of different contact sets were made, using a dismountable vacuum chamber. The tests were conducted at short circuit currents up to 15 kA. A high speed video camera was used to monitor the arc developed between contacts.
2
Content available remote Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630 A i 1250 A.
EN
The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the foot arc on the contact strips surface. The results are used in the development of vacuum interrupters at 7.2 kV rated voltage and rated current 630 A and 1250A.
EN
In this paper the capabilities of optical tomography (OT) applied to breast cancer detection have been discussed. The first step toward the creation of the forward problem solution. For this purpose BEM with isoparametric triangle element has been implemented, which improves the soIution accuracy. The forward problem solution in OT is based on the solution of diffusion equations in the frequency domain. In the case where scattering and absorption are homogenous, the equation reduces to a Helmholtz equation with Robin boundary condition.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie dyfuzyjnej tomografii optycznej (OTO) do detekcji raka piersi. W celu rozwiązania zagadnienia prostego w DTO należy rozwiązać równanie Helmholtza w dziedzinie częstotliwości z warunkami brzegowymi Rabina. W tym celu zastosowano metodę elementów brzegowych z trójkątnym elementem izoparametrycznym, co wpływa na poprawę dokładności rozwiązania.
PL
W pracy zaprezentowano próżniową komorę rozbieralną, umożliwiającą prowadzenie obserwacji łuku elektrycznego podczas łączenia prądów zwarciowych w zastosowaniu do badań układów stykowych generujących osiowe pole magnetyczne w próżniowych komorach wyłącznikowych.
EN
The paper presents a demountable vacuum chamber to allow observation of electric arc when connecting short-circuit currents applied to the study of the contacts generating the axial magnetic field in the vacuum interrupters.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań łączeniowych styków unipolarnych ze składową osiową indukcji magnetycznej. Rozkład stóp łuku dyfuzyjnego na nakładce stykowej, przyczynia się do zwiększenia zdolności łączeniowej komory przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wymiarów. Skupienie energii łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków a co za tym idzie zmniejsza się trwałość łączeniowa komory próżniowej. W rozbieralnej komorze próżniowej przeprowadzono badania łuku na powierzchni nakładek styków podczas wyłączania prądu od 4 kA do 16 kA, 60 Hz. Próby łączeniowe wykonano w układzie LC korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zarejestrowane zdjęcia łuku łączeniowego podano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na krawędziach nakładek stykowych. Prezentowane wyniki badań będą wykorzystane do opracowania komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630A i 1250A. Projekt realizowany jest w POIG, pod działanie 1.3.1. p.t. "Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia", nr umowy UDA-POIG.01.03.01-14-125/09-00.
EN
The paper presents the results of the switching capacity research of unipolar contacts generating axial magnetic fields (AMF). The distribution of cathode spots over the contact plate surface increases VC switching capacity and allows to decrease its dimensions. On the contrary, concentration of the arc energy in the central part of the contacts results is early contact erosion and lowers the switching endurance of the vacuum chamber. Switching are research was conducted in a dismountable vacuum chamber at currents 4 kA÷16 kA, 60 Hz, generated in a LC-circuit. Photographs were recorded using ultra high speed computer-coupled camera. The photos were numerically corrected to display cathode spots over the contact surface. The results will be used in the development of VC-for 7,2 kV, 630 A and 1250 A nominal values. The project was funded by POIG, sub-subject. 1.3.1 "Elaboration of a new generation medium voltage vacuum circuit breaker for energy distribution" Project No. UDA-POIG.01.03.01 -14-125/09-00.
10
Content available remote Level Set Method in Inverse Problem Solution
EN
The optimal shape design of the capacitor with Laplace equation of state and inverse problem solution in Electrical Impedance Tomography using level set method are presented in the paper. The inverse problem solution determines the positions of capacitor plates, which were optimized to achieve required potential distribution, while the inverse problem solution in EIT enables the identification of the size and the position of internal areas with different conductivity.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania odwrotnego dla problemu opisanego równaniem różniczkowym Laplace'a. Poszukiwano wartości promienia kondensatora, dla którego przebieg napięcia między okładkami będzie zbliżony do zadanego. Do optymalizacji kształtu zastosowano w tym przypadku metodę zbiorów poziomicowych, znaną z teorii funkcji wypukłych. Zastosowana metoda okazała się w przedstawionym przypadku efektywna i szybko zbieżna do oczekiwanego rozwiązania.
EN
The inverse problem solution for the one described by Laplace's equation was presented in the paper. The outer radius of the capacitor was optimized to achieve desired potential distribution. Shape optimization with level-set method (LSM) was used in this case. Thanks to use LSM optimization problem was solved effectively. In the future described method will be used to image construction in electrical tomography.
EN
Boundary Element Method for simulation of spatially heterogeneous objects of electroencephalography is presented in this paper. The four layer spherical model (representing skin, skull, CSF layer and brain) of the real head approximated with isoparametric six nodes triangles was considered. Forward problem for active source localization was presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono lokalizację aktywności elektrycznej w przestrzennych obiektach wielowarstwowych. Do budowy numerycznego obiektu zastosowano metodę elementów brzegowych. Uproszczony. Uproszczoną czterowarstwową głowę zawierającą modele skóry, czaszki, płynów mózgowo rdzeniowych (CSF) oraz mózgu aproksymowano sześciowęzłowymi trójkątami isoparametrycznymi. Przedstawiono sposób formułowania równań oraz metodę rozwiązania zadania prostego oraz możliwość przyspieszenia obliczeń poprzez zastosowanie transformaty falkowej. W artykule pokazano wpływ stosunku sygnału do szumu (SNR) na dokładność rozwiązania zadania odwrotnego.
PL
Tomografia komputerowa jest techniką obrazowania wnętrza badanego obiektu na podstawie pomiarów dokonywanych na jego brzegu. Konieczne jest tu sformułowanie zagadnienia odwrotnego i wybór metody identyfikacji współczynników materiałowych. W celu rozwiązania równania Laplace'a zastosowano metodę elementów brzegowych dla obszarów złożonych, strefowo jednorodnych. Identyfikacji parametrów wnętrza obiektów dokonano przy użyciu analizy składowych głównych w połączeniu z sieciami neuronowymi oraz metodą klasyczną bazującą na deterministycznej metodzie optymalizacyjnej.
EN
The inverse problem solution provides the identification of the radius and the position of the object placed inside the hemispherical tank. The reconstruction method is based on the inverse mapping with the aid of the Neural Network (NN) and Principal Component Analysis (PCA) as well as the so called classical method based on deterministic optimization method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.