Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  5GC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania całkowicie optycznych pasywnych oraz aktywnych sieci światłowodowych w mobilnych systemach 5G. Zaprezentowano przykładową architekturę sieci szkieletowej EON, która łączy wszystkie składniki mobilnego systemu 5G. Wykonano obliczenia, które wskazują na potrzebę zastosowania określonych metod modulacji w optycznych łączach światłowodowych sieci backhaul oraz fronthaul/midhaul, aby komunikacja była efektywna.
EN
The paper presents the methods of using all-optical passive and active fiber-optic networks in mobile 5G systems. An example of architecture of backbone EON combines all components of a mobile 5G system, is presented. Calculations indicate the need to apply specific modulation methods in optical links of backhaul and fronthaul/midhaul so that the communication is effective, were made.
PL
Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą one w szczególności rozwoju oprogramowania oraz potencjału wirtualizacji, który będzie stanowić o realnym powodzeniu nowych rozwiązań. Artykuł dotyczy pojęć wirtualizacji, softwaryzacji, tworzenia podsieci wirtualnych oraz innych aspektów analizowanych na tle rozwiązań architektonicznych, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. Przedstawiono również podsumowanie osiągnięć Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej w obszarach związanych z sieciami 5G.
EN
The problems of the evolutionary, and essentially revolutionary, metamorphosis of cellular radio communication systems in the context of the 5G network architecture, the principles of its operation and new possibilities of the NGN network services implementation are presented. The article concerns, in particular, the essence of the 5G as a network that combines the features of previous generation radio communication networks, especially 4G, and new features characteristic for 5G. They concern in particular software development and virtualization potential, which will determine the real success of new solutions. The paper deals with the concepts of virtualization, softwarization, creating virtual network slices and other aspects of virtualization, analysed against architectural solutions, both in the field of hardware and software. The paper also presents a summary of the achievements of the Department of Radio Communication Systems and Networks at the Gdansk University of Technology in areas related to 5G networks.
PL
Przedstawiono najważniejsze właściwości sieci 5G, z punktu widzenia istoty jej działania. Uporządkowano najistotniejsze pojęcia służące do opisu sieci 5G, zwłaszcza w kontekście rozwiązań softwarowych, wirtualizacji sieci oraz jej architektury fizycznej i funkcjonalnej. Wprowadzono i zdefiniowano wiele pojęć wynikających z nowej ery rozwoju radiokomunikacji, w tym pojęcie radioinformatyki, systemu radioinformatycznego, sieci radioinformatycznej. Uporządkowano i zdefiniowano główne elementy architektury sieci 5G zgodnie z przebiegiem standaryzacji oraz wskazano sposób integracji sieci 5G z 4G. Pierwsza część artykułu pt. Radioinformatyczny system 5G (zeszyt 11/2018 PTiWT) dotyczyła w szczególności nowej nomenklatury koniecznej do przyjęcia w radiokomunikacji. Natomiast część druga pt. Wirtualny system 5G dotyczy problemu wirtualizacji w sieci 5G.
EN
In the paper major characteristics of the 5G network were presented from the point of view of the principle of its work. A number of important terms used to describe the 5G network have been ordered, especially in the context of software solutions, network virtualization and its physical and functional architecture. New terms resulting from the new era of radio communication development were introduced and defined, including radio-informatics, radio-informatics system, and radio-informatics network. Major parts of the 5G network architecture were ordered and defined in accordance with the standardization process and the way of 5G and 4G network integration was indicated. The first part of this article called The Radio-Informatics System of 5G concerned, in particular, a new nomenclature necessary for radio communication. The second part, The Virtual System of 5G, deals with the problem of virtualization in the 5G network.
PL
Przedstawiono najważniejsze właściwości sieci 5G z punktu widzenia istoty jej działania. Uporządkowano najistotniejsze pojęcia służące do opisu sieci 5G, zwłaszcza w kontekście rozwiązań softwarowych, wirtualizacji sieci oraz jej architektury fizycznej i funkcjonalnej. Wprowadzono i zdefiniowano wiele pojęć wynikających z nowej ery rozwoju radiokomunikacji, w tym pojęcie radioinformatyki, systemu radioinformatycznego, sieci radioinformatycznej. Uporządkowano i zdefiniowano główne elementy architektury sieci 5G zgodnie z przebiegiem standaryzacji oraz wskazano sposób integracji sieci 5G z 4G. Pierwsza część artykułu pt. Radioinformatyczny system 5G dotyczy w szczególności nowej nomenklatury koniecznej do przyjęcia w radiokomunikacji. Część druga pt. Wirtualny system 5G będzie natomiast dotyczyła problemu wirtualizacji w sieci 5G.
EN
In the paper major characteristics of the 5G network were presented from the point of view of the principle of its work. A number of important terms used to describe the 5G network have been ordered, especially in the context of software solutions, network virtualization and its physical and functional architecture. New terms resulting from the new era of radio communication development were introduced and defined, including radio-informatics, radio-informatics system, and radio-informatics network. Major parts of the 5G network architecture were ordered and defined in accordance with the standardization process and the way of 5G and 4G network integration was indicated. The first part of this article called The radio-informatics system of 5G concerns, in particular, a new nomenclature necessary for radio communication. The second part, The virtual system of 5G will deal with the problem of virtualization in the 5G network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.