Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
NFOŚiGW jest wiodącym partnerem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii”. Projekt ten jest realizowany ze środków Funduszu Spójności jako poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. W artykule przedstawiono założenia, realizacje i zamierzenia rozwojowe projektu.
PL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jest kluczowym ogniwem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Projekty dofinansowywane przez NFOŚiGW wspierają politykę ekologiczną, klimatyczną i energetyczną Państwa, i przyczyniają się równocześnie do urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju.
PL
Jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) jest upowszechnienie kogeneracji oraz rozwój systemów ciepłowniczych. Umożliwi to podłączenie większej ilości budynków i pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Upowszechnienie kogeneracji będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój miast jako Obszarów Strategicznej Interwencji.
PL
Rozpoczynający się 2003 rok będzie niezwykle ważny dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski; będzie to bowiem ostatni rok naszych przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej i rok referendum akcesjnego, w którym polskie społeczeństwo zadecyduje o przynależności naszego kraju do struktur europejskich.
PL
Dokonanie analizy czy przeglądu stanu środowiska oraz określenie dokonań naszego regionu, a także trendów w zmianach stanu środowiska na kilku stronach, nawet dwuczęściowego artykułu, jest rzeczą trudną, a wręcz niemożliwą do realizacji. Dlatego też skoncentruję się tutaj na wybranych, moim zdaniem najbardziej istotnych zagadnieniach z tego zakresu, które równocześnie znajdują odzwierciedlenie w planach i programach realizowanych przez władze i administrację publiczną w zakresie ochrony środowiska, a które są spójne z tymi elementami działań proekologicznych, dla których zostały określone okresy przejściowe w trakcie uzgodnień przedakcesyjnych w dziale "Środowisko".
PL
W latach dziewięćdziesiątych jednym z najważniejszych elementów polskiej polityki była realizacja aspiracji Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma podpisanie 16 grudnia 1991 r. Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej. W układzie określono m.in., że istotnym warunkiem wstępnym integracji Polski ze Wspólnotą jest zbliżanie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa polskiego do ustawodawstwa unijnego w wielu dziedzinach – w tym w ochronie środowiska.
PL
Rok 2001 był kolejnym (ósmym z kolei) rokiem funkcjonowania systemu Wojewody Śląskiego do automatycznych pomiarów jakości powietrza w aglomeracji katowickiej. System ten pracuje pod merytorycznym nadzorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska PP w Katowicach jako pierwsze w naszym regionie wdrożenie Programu "Strategia zarządzania środowiskiem - kształtowanie jakości powietrza".
PL
Zaprezentowano system Wojewody Śląskiego do automatycznych pomiarów jakości powietrza w aglomeracji katowickiej. Przedstawiono poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach aglomeracji katowickiej w roku 2001 dla kluczowych zanieczyszczeń - pyłu zawieszonego (PM-10) oraz dwutlenku siarki (SO2). Porównano, wykazując obniżanie się stężeń zanieczyszczeń, poziomy zanieczyszczeń w latach 1995 i 2001 dla sezonów zimowego i letniego. Określono, że wysoki poziom zanieczyszczeń pyłowych i związanego z nim benzo-a-pirenu wpływa na poziom zdrowia ludności i wzrost śmiertelności na choroby nowotworowe. Głównym czynnikiem obniżającym jakość powietrza w województwie śląskim jest niska emisja pyłowo-gazowa. W opracowywanych i wdrażanych przez gminy Programach ochrony środowiska systemowe i systematyczne obniżanie wielkości niskiej emisji powinno być ważną pozycją.
EN
Silesian Voivode system for automotive air quality measurement is presented. Levels of particulate matter (PM-10) and sulphur dioxide (SO2) in Katowice Agglomeration towns are shown. Pollution levels in years 1995 and 2001 are compared during winter and summer seasons and theirs decrease is proved. It was stated that the high level of particulate matter and connected with them the high level of benzo-a-pyrene influence for the life standard and increase the death rate resulting of cancer diseases. The critical factors for decreasing the air quality in Silesian Voivodeship are „low" dust and gas emissions. The emissions decreasing should be an important factor in Environment Protection Programmes elaborated and implemented by local civil administrations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.