Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Generalized approximate weak greedy algorithms (gAWGAs) were introduced by Galatenko and Livshits as a generalization of approximate weak greedy algorithms, which, in turn, generalize weak greedy algorithm and thus pure greedy algorithm. We consider a narrower case of gAWGA in which only a sequence of absolute errors {ξn}∞n=1 is nonzero. In this case sufficient condition for a convergence of a gAWGA expansion to an expanded element obtained by Galatenko and Livshits can be written as ∑∞n=1ξ2n<∞ . In the present article, we relax this condition and show that the convergence is guaranteed for ξn=o(1√n) . This result is sharp because the convergence may fail to hold for ξn≍1√n .
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu eksperymentalną weryfikację modelu rozdrabniania w młynie kulowym w oparciu o teorię momentów statystycznych. Badania kruszenia materiałów skalnych o różnej twardości przeprowadzono w młynie laboratoryjnym o objętości 6 dm3 . Dla określonych odstępów czasu pobierano próbki surowca z młyna i wykonano analizy granulometryczne, określając udziały procentowe produktu. Mielono cztery rodzaje materiału skalnego: gabro, kwarcyt, sjenit i piaskowiec żelazisty. Obliczono wartości momentów zerowych, momentów centralnych oraz współczynniki spłaszczenia i asymetrii. Zbadano zależności między tymi wartościami w funkcji czasu mielenia.
EN
Results of investigations which aimed at experimental verification of the model of grinding in a ball mill based on the theory of moments are presented in the paper. Grinding tests for rock materials with different hardness were carried out in a laboratory mill 6 dm3 in volume. Particle size distribution of the material was determined in specified time intervals. Four types of rock material were milled: gabro, quartzite, syenite and ferruginous sandstone. The values of zero moments, central moments and coefficients of flattening and asymmetry were calculated. Relationships between these values as a function of milling time were examined.
3
Content available remote Coefficient inequalities for a subclass of Bazilevič functions
EN
Let f be analytic in D={z:|z| < 1} with f(z)=z+∑∞n=2anzn, and for α ≥ 0 and 0 < λ ≤ 1, let B1(α,λ) denote the subclass of Bazilevič functions satisfying (…) <λ for 0 < λ ≤ 1. We give sharp bounds for various coefficient problems when f ∈ B1(α,λ), thus extending recent work in the case λ = 1.
4
Content available Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS
PL
Zintegrowane pomiary satelitarne GNSS (GPS+GLONASS) niosą ze sobą szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w obserwacjach wykorzystujących pojedynczy system nawigacji satelitarnej. Do głównych zalet należy przede wszystkim możliwość prowadzenia pomiarów w terenach, gdzie było to do tej pory niemożliwe z wykorzystaniem sygnałów GPS. W niniejszej pracy analizowano liczbę widocznych satelitów GNSS oraz wielkości współczynników DOP w warunkach sztucznych przysłonięć horyzontu. Omówiono także korzyści płynące z dołączenia dodatkowych obserwacji innych systemów satelitarnych.
EN
Integrated GNSS (GPS+GLONASS) satellite measurements carry a number of benefits. The main advantages are especially possibilities of conducting measurements in areas where use of a single satellite system was not impossible so far. In this paper number of visible satellites and DOP coefficients values in terms artificial horizon obstacles were analysed. Paper also discusses benefits of including additional observations from other navigation satellite systems.
5
Content available remote On functions with Fourier transforms in Alip/p(G)
EN
Let G be a metrizable locally compact Abelian group with dual group G. [...] denotes the vector space of all complex-valued functions in L1 (G) whose Fourier transforms [...] belong to LP(G). Research on the spaces Ap(G) was initiated by Warner in [14] and Larsen, Liu and Wang in [7], Martin and Yap in [8]. Let Lip(alpha,p) and lip(alpha,p) denote the Lipschitz spaces defined on G. In the present paper, the space Alip/p(G) consisting of all complex-valued functions [...] whose Fourier transforms [...] belong to Lp(G) is investigated. In the first section invariant properties and asymptotic estimates for the translation and modulation operators are given. Furthermore it is showed that space App(G) is homogeneous Banach space. At the end of this work, it is proved that the space of all multipliers from L1 (G) to Alip/p(G) is the space Alip/p(G).
EN
One-dimensional system, containing very large number of facultatively arranged elements, is splitted up into two parallel components. Resulting one-dimensional very large scale submodels exhibit an advantageous ordering of elements. All the Schur parameters (reflection coefficients) are of the same sign in the first submodel whereas they alternate in sign in the another.
PL
Jednowymiarowy system zawierający wielką liczbę dowolnie ułożonych elementów może być rozdzielony na dwie równoległe składowe. Wynikowy jednowymiarowy submodel wielkiej skali ma korzystne uporządkowanie elementów. W pierwszym submodelu wszystkie parametry Schura (współczynniki odbić) mają ten same znak, a w drugim - znaki są naprzemienne.
PL
Stosowanie nowych materiałów w dziedzinie instalacji sanitarnych wyprzedziło regulacje prawne w zakresie ich projektowania. Często wiec projektuje się instalacje z tworzyw sztucznych i miedzi według zasad stosowanych dotychczas w instalacjach tradycyjnych, wykonywanych z rur stalowych i kształtek żeliwnych.
EN
The paper presents the modified and generalized Wilson method based on the classical modified Wilson technique. The modified and generalized methods are used to estimate theaverage heat transfer coefficients of the heat exchangers from test data. Althoughthe average hest transfer coefficient can be calculated by the integration of the local heat transfer coefficients, this approach is not convenient for many systems and configurationsbecause of the difficulties connected with measurements of local temperatures. In the case of complicated tube configurations, the Wilson method proves to be useful for obtaining average heat transfer coefficients. This method allows one to estimate individual resistances from the resistance. It should be mentioned that, as presented in the paper, the modified Wilson method has some limitations which restrict the range of its applications. Because the generalized Wilson method does not have such limitations it is more suitable for testing the heat exchangers data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.