Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Profibus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób integracji sterownika PLC z robotem firmy ABB za pomocą protokołu ProfiBus DP. Zadanie zostało zrealizowane na przykładzie stanowiska do paletyzacji. W pierwszej kolejności, w środowisku TIA Portal, została opracowana aplikacja dla sterownika PLC wyposażonego w panel HMI. Panel HMI zawiera okienkowe menu i umożliwia intuicyjne tworzenie, zapisywanie i uruchamianie receptur paletyzacji. Sterownik PLC jest odpowiedzialny za sterowanie procesem paletyzacji, w tym za komunikację z robotem przemysłowym. Następnie opracowano aplikacje dla robota przemysłowego realizującego fizycznie proces. Poprawność funkcjonowania aplikacji przetestowano na rzeczywistym stanowisku.
EN
The article presents the method of integration of a PLC controller with an ABB robot using the ProfiBus DP protocol. The task was carried out on the example of a palletizing cell. First, in the TIA Portal environment, an application for a PLC controller equipped with an HMI panel was developed. The HMI panel includes a windowed menu and allows intuitive creation, saving and running of palletizing formulas. The PLC controller is responsible for controlling the palletizing process, including communication with the industrial robot. Then, applications for an industrial robot that physically implemented the process were developed. The correct functioning of the application has been tested in the actual position.
2
Content available remote Diagnostyka Profibus
PL
Jednym z elementów diagnostyki maszyn w przemyśle, oprócz diagnostyki łożysk, silników czy układów mechanicznych, jest diagnostyka sieci przemysłowych. Choć praktyka pokazuje, że są to systemy bardzo stabilne, to w przypadku wystąpienia awarii potrafią przysporzyć sporo trudności w diagnostyce i usuwaniu problemu. Wynika to w dużej mierze z rozległości tych układów i ze sporej liczby komponentów. Opracowane nowe technologie w zakresie komunikacji przemysłowej sprawiają, że dla nowych aplikacji Profibus jest powoli wypierany przez swojego następcę - Profinet.
3
Content available remote Protocol Conversion Gateway Design for Fieldbus
EN
The rapid development of the field bus technology, causing the diversity of communication network, not only brings users more options but also a lot of problems. Such as a variety of Profibus coexist and different industries and even enterprise communication standards coexist, sometimes even the production lines in the same shop can adopt different bus standards, therefore, the users will have to face a technology problem that a variety of bus and all kinds of communication protocol products should access the same kind of profibus. It is urgently to be solved to develop protocol conversion interface, making these supporting different profibus interconnect and achieving real data sharing. This paper developed a gateway, which introduces in detail the hardware platform scheme of the gateway, and the idea of software design. The gateway can be applied to different bus equipment connections, which is of great help to implement the network and intelligent automation system.
PL
W artykule przedstawiono schemat hardware’owy i koncepcję sterowania dla bramki w układzie sieci złożonej z wielu szyn Profibus, pozwalającą na sprawną wymianę danych między użytkownikami, korzystającymi z różnych protokołów i standardów. Bramka może być zastosowana w różnych konfiguracjach szyn, co pozwala na sprawną budowę systemów automatyki przemysłowej.
4
Content available Modelowanie standardu Profibus w środowisku LabVIEW
PL
Środowisko LabVIEW dostarcza podstawowych narzędzi do zaprojektowania modelowania standardu PROFIBUS takich jak PROFIBUS Master i Slave służących do wykonania polecenia zapisu i odczytu rejestrów wejściowych, i wyjściowych, obliczania sumy kontrolnej CRC czy zapisu pojedynczego rejestru. Rodzina PROFIBUS składa się z trzech wersji DP, PA i FMS różniących się zastosowaniem i wymaganiami dotyczącymi transmisji i bezpieczeństwa także typami wykorzystywanych ramek protokołu komunikacyjnego. W Profibus wykorzystuje się dwa odmienne podejścia do organizacji ruchu w sieci. Pierwszym jest protokół odpytywania, w którym kontrola dostępu do magistrali jest scentralizowana Metoda druga oparta jest o zasadę pierścienia logicznego (token passing).
EN
Modelled standard PROFIBUS of simulator mainPROFIBUS. Shown communication between master and slave devices. Describes the basic structure of the program, addressing the master and slave devices.
EN
Purpose: The research objective is to maintain a desired process outlet temperature. Firstly, communication between the control system and the process field devices by means of Profibus-PA and Profibus-DP is established. Secondly the process flow rate and level in the supply vessel must be controlled in the same system. The final manipulated variable, an air-to-open control valve is regulated to achieve the research objective [2]. The paper will discuss introductory aspects of Profibus and simulated results on the knowledge based controller as the research is on-going. Design/methodology/approach: The research project comprises the design, engineering and analysis of a multi input/output rule-based process control system on the Profibus communication platform. A programmable logic controller is configured to control the plant and a Profibus system is used to communicate input and output signals between the field instrumentation and the process control system. Findings: The plant and control knowledge derived for the design of the decision-making control algorithm in the research was obtained from available data in the open-loop mode as the plant is still to be commissioned. The designed algorithm will be tested on the process plant in comparison with the simulated results in order to evaluate its feasibility in a networked control system for temperature, level and flow on a Profibus-DP and Profibus-PA network. A mathematically-based control strategy will contribute to increasing the settling time tremendously thereby impacting negatively on factors like production time and quality. Practical implications: The process control system will monitor and control measured variables such as flow, temperature and level on a typical industrial plant. The plant will be used to transfer technology education and training to industry and practitioners alike. Originality/value: The control strategy emerging from this research may be applied to similar process plants in industry.
PL
Artykuł powstał w oparciu o tłumaczenia i praktyczne zastosowanie materiałów światowej organizacji PROFIBUS & PRO-FINET International dostępnych dla zrzeszonych członków oraz doświadczenia zawodowe autorów zajmujących się teleinformatyką w zastosowaniach do zadań automatyki przemysłowej, [1] - http://www.profibus.com/member/simlogic/companycon-tact/. Na przykładzie standardu PROFIdrive, zaprezentowano możliwości opracowania specjalistycznych rozwiązań w zakresie realizacji projektów systemów napadowych takich jak np. SINAMICS, czy SIMOVERT oraz skomplikowanych technologicznie sterowań i programów technologicznych SIMATIC Technology, czy SIMOTION, komunikacji procesowej i diagnostyki w sieciach przemysłowych, [2]. Artykuł zawiera zarówno podstawowe informacje dotyczące samego systemu PROFIdrive, jak i prezentuje główne zasady opisujące jego strukturę, porusza aspekty systemu automatyki w integracji ze sterownikami SIMATIC, sieciami przemysłowymi oraz technikami napędowymi wraz z ich sposobem implementacji do kompleksowych systemów sieciowego sterowania PROFIBUS i PROFINET, [3].
EN
This article is based on translations and practical appliance of the world wide PROFIBUS & PROFINET International organization materials which are available for associated members and professional experience of authors that take up IT issues in the field of industry automation, [1]. Based on PROFIdrive standard, authors have shown the possibilities of technical solutions descriptions on project realization based on drive systems such as SINAMICS or SIMO VERT and complex technological control systems as well as technological programs such as SIMATIC Technology or SIMOTION, process communication and industrial networks, [2]. The article contains both basic information's about the PROFIdrive system and it shows the main rules that describe its structure, it brings up the aspects of automation systems with SIMATIC controllers, industrial networks or drive technologies with the method of implementation to complex network control systems like PROFIBUS and PROFINET, [3].
PL
Na rynku znajduje się wielu producentów oferujących modułowe sterowniki PLC. Różnią się one liczbą dostępnych funkcji oraz językiem programowania stosowanym do konfiguracji urządzenia. Zastosowanie dedykowanej aplikacji pozwala użytkownikowi na swobodny dostęp do modułów połączonych w sieci przemysłowej za pomocą jednego interfejsu komunikacyjnego. Przyczynia się to do uproszczenia programowania oraz umożliwia zdalny dostęp i serwis urządzenia. W artykule przedstawiono sposoby konfiguracji modułów pracujących w sieci DeviceNet, Controller Link i Profibus za pomocą pakietu programów CX-ONE dla sterowników modułowych serii CJ1/CS1 firmy Omron. Pakiet oprogramowania CX-ONE zawiera wszystkie programy narzędziowe potrzebne do programowania, monitorowania i konfiguracji produktów automatyki przemysłowej, rozpoczynając od sterowników PLC, poprzez panele HMI, serwonapędy i falowniki, a kończąc na regulatorach temperatury i zaawansowanych czujnikach optycznych. Aplikacje CX-Integrator i CX-Profibus wchodzą w skład pakietu programów (środowiska) CX-ONE firmy Omron. Podstawowym zadaniem programów CX-Integrator i CX-Profibus jest wczytanie, konfigurowanie niektórych typów sieci dla modułowych sterowników PLC serii CJ1/CS1, monitorowanie oraz diagnostyka urządzeń (modułów) sieciowych, a także zapisanie wykrytych i ustawionych parametrów.
9
Content available remote Różnorodność i próby ujednolicenia przemysłowych sieci kontrolno-pomiarowych
PL
Rozwój przemysłowych sieci kontrolno-pomiarowych jest obecnie bardzo szybki. Niedawno większość standardów sieci nie miała możliwości komunikacji z innymi standardami. Obecnie prawie wszystkie sieci można wykorzystać w różnych zastosowaniach oraz mogą się one komunikować z innymi sieciami (jak Ethernet). Stają się coraz bardziej uniwersalne. Potencjalny nabywca może mieć trudność z wyborem odpowiedniego standardu, skoro większość sieci oferuje podobną funkcjonalność. Artykuł ten pokazuje zasadnicze różnice i podstawy konstrukcji kilku typowych rozwiązań, które nie zmieniły się od ich powstania. Znając te podstawy, można łatwiej zdecydować się na wybór danego rozwiązania.
EN
Present progress of control-measurement industrial networks is very fast. Until recently the majority of industrial networks standards have not had ability to communicate with other standards. Currently almost all industrial networks can be used in various applications and they can communicate with other networks (like Ethernet). They become more and more universal. For a potential purchaser it may be difficult to select an appropriate standard, since most of standards offer similar functionality. This paper presents fundamental differences and basics of construction of some typical solutions, which haven't changed since they arise. Knowing the fundamentals could be helpful to choose proper type of industrial network.
10
PL
Opisano problemy realizacji sieci komunikacyjnych w standardach PROFIBUS i CAN, szeroko stosowanych w automatyce. Zaproponowano i uzasadniono najkorzystniejsze, zdaniem autorów, rozwiązania z wykorzystaniem układów dostępnych na rynku. Pokrótce opisano mechanizmy bezpieczeństwa przesyłu danych, które predystynują wymienione protokoły do powszechnego stosowania.
EN
There are described main realization problems of PROFIBUS and CAN communication networks, widely used in automation. Solutions are suggested and justified by the authors, taking into account systems available in the market. As the most important criterion of choice of hardware realisation were used: low costs, freely available elements, and quantity of programmer`s work, which is necessary to create specific transporting mechanisms. Short description of data transport security mechanisms that predestine mentioned above protocols to be used widley in practice is also included.
PL
Profibus (Process Field Bus) jest tanią siecią miejscową, przeznaczoną do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru. Węzłami sieci mogą być zarówno proste czujniki i elementy wykonawcze, jak i złożone komputery, sterowniki programowalne, sterowniki numeryczne i lokalne sieci operatorskie. Zgodnie z wymaganiami dziedziny zastosowań sieć umożliwia efektywne przekazywanie wielu krótkich wiadomości, a sposób organizacji pracy sieci gwarantuje determinizm czasu przekazywania danych.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemu automatyzacji i kontroli węzła cieplnego. System jest oparty o sterowniki programowalne PLC, regulatory wielofunkcyjne oraz stację operatorską WIZCON [6]. Poszczególne elementy systemu są połączone w sieć komputerową standardu PROFIBUS. Przedstawiono również założenia do integracji systemu w oparciu o ten standard.
EN
The chosen problems concerned with the automation and control system of the heat distribution centre are presented in this paper. The system is based on the programmed controllers PLC, multifunctional regulators and operational station WIZCON [6]. The respective elements of the system are connected into the computer network of the PROFIBUS standard. The assumptions about the integration of the system based on this standard are also presented here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.