Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  towarzystwo budownictwa społecznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecne rozwiązania prawne nie dają możliwości wniesienia partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez osoby fizyczne na rzecz osób trzecich. Stan ten zmienia uchwalona 23 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
PL
Z inicjatywy ministra infrastruktury i rozwoju w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dotyczą one m.in. projektów realizowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni mieszkaniowych.
PL
Od czasów transformacji ustrojowej, zaspokajaniem podstawowej potrzeby mieszkańców miast, jaką jest zamieszkiwanie, zajmują się w Polsce przede wszystkim firmy deweloperskie, budujące mieszkania na sprzedaż. Zjawisko to ma wielorakie konsekwencje, m.in. społeczne, funkcjonalne i przestrzenne. Tymczasem w wielu rozwiniętych krajach ważnymi organizatorami rynku mieszkaniowego są, poza firmami deweloperskimi, także spółdzielnie (kooperatywy) oraz lokalne samorządy, a powszechną formą zamieszkiwania jest najem długookresowy. Kryzys ekonomiczny końca pierwszej dekady XXI wieku, związany z kredytami na zakup domów i mieszkań, skłania do refleksji na temat alternatywnych form finansowania i realizowania domów mieszkalnych jutra.
EN
Since the time of political transformation, habitation, which is a basic need of city dwellers, has been satisfied mainly by development companies that build flats for sale. This phenomenon has multiple consequences, including social, functional and spatial ones. Meanwhile, in many developed countries, in addition to development companies, housing cooperatives and local authorities are also important players in the housing market, and long-term tenement leasing is a common form of habitation. The economic crisis of the end of the last decade of the 2000s, which was connected to mortgages, provokes reflection on alternative forms of financing and ways of providing the housing of tomorrow.
PL
Na podstawie realizacji powstałych w mieście średniej wielkości na przełomie minionych dwóch dziesięcioleci można wyróżnić tendencje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych osiedli mieszkaniowych powiązane z dynamiką wzrostu gospodarczego i towarzyszącymi im zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Na bazie wyróżnionych cech zabudowy można opisać modele przestrzeni mieszkaniowej ukształtowanej czynnikami społeczno-ekonomicznymi.
EN
At the turn of the past two decades the trends of form and function solutions for residential areas have been associated with the dynamics of economic growth and related socio-economic factors. The characteristics of the building have been described for the created models residential area in the processes of socio-economic.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie badań dotyczących funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego w Polsce. Odnosi się to do oceny elementów środowiska zamieszkania w zespołach zabudowy mieszkaniowej TBS, z określeniem standardów mieszkań i rozwiązań architektoniczno – przestrzennych tej formy mieszkalnictwa. Wyniki badań zawierających ocenę form zabudowy w aspekcie czynników społeczno – ekonomicznych posłużyć powinny poprawie funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego w Polsce.
EN
The researches of role of social housing in creating of habitat in Poland. The article is a summary of research the functioning of social housing in Poland. It refers to assess the elements of habitat/TBS- social building society/ specifying the standards of housing and architectural-spatial solutions of these forms of housing. Test results include an assessement of housing forms in terms of socio-economic factors, where they should be used to improve the functioning of the social building societies in Poland.
9
Content available remote Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
10
Content available remote Inwestorzy na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce
12
Content available remote Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego
PL
Towarzystwa Budownictwa Społecznego powołała do życia ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i zmianie niektórych ustaw z 26 października 1995 r. Podstawową instytucją wspierającą to budownictwo jest Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, utworzony w styczniu 1996 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przewidywano, że KFM w ciągu pierwszego roku swej działalności dofinansuje kredytem budowę 5 tys. mieszkań czynszowych. Tymczasem z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że do końca lutego 1997 r. (do czasu zakończenia kontroli) KFM udzielił zaledwie dwóch kredytów na budowę 38 mieszkań w Śremie i Wąbrzeźnie. Z braku przepisów wykonawczych nie udzielono natomiast planowanych pożyczek na remonty i modernizację budynków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.