Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test Albarello
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) method and seismic data were applied to evaluate the resonance frequency – thickness relation. The HVSR method was used to estimate the parameters of site effects: amplification and resonance frequency from seismic noise records. The seismic noise was generated by artificial source occurring in Upper Silesia Coal Basin (UBSC), Poland, such as: traffic, industry, coal plants etc. The survey points were located near the Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec, Bytom and Chorzow. Based on Albarello’s statistical test the observed H/V maxima was confirmed or rejected. Resonance frequencies were compared with available thicknesses of soft layer obtained by seismic survey (Mendecki 2012). Finally, the estimated resonance frequency – thickness relation for UBSC area showed quite similar power function coefficients as those obtained by other authors.
PL
Krzywa stosunku widm składowej poziomej drgań do składowej pionowej (HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio) wyznaczona dla szumu sejsmicznego może zawierać fałszywe maksima, które niepoprawnie zinterpretowane dadzą mylące wyniki parametrów efektów lokalnych, jakimi są współczynnik amplifikacji i częstotliwość rezonansowa warstwy przypowierzchniowej. Niepożądane maksima HVSR są generowane głównie przez instrumentalny lub/i numeryczny szum pojawiający się podczas rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych. W celu wykrycia fałszywych pików zaproponowano test statystyczny Albarello, który pozwala na ich wskazanie przy zadanym poziomie istotności. W niniejszej pracy test Albarello zastosowany został do analizy krzywych HVSR obliczonych dla trzech stacji sejsmologicznych, zlokalizowanych w Planetarium Śląskim, Ojcowie i Raciborzu. Dla stacji w Planetarium Śląskim z czterech obserwowanych maksimów test odrzucił dwa, w Ojcowie z sześciu obserwowanych odrzucono trzy, natomiast w Raciborzu zaobserwowano jedno maksimum, które zostało odrzucone, ponieważ hipoteza H0 testu została potwierdzona.
EN
The Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) curve determined for seismic noise may include false maximums which, when misinterpreted, may result in incorrect results of local effects parameters, i.e. the amplification ratio and resonance frequency of the surface layer. Undesirable HVSR maximums are generated by the instrumental and/ or numerical noise appearing during measurement data recording and processing. In order to detect false peaks, the Albarello’s statistical test which detects them by a set level of significance was suggested. In this paper, the Albarello’s test is used to analyse the HVSR curves calculated for three seismologic stations located in the Silesian Planetarium, the towns of Ojców and Racibórz. As regards the station located in the Silesian Planetarium, the test rejected two maximums from four maximums observed. In Ojców, the test rejected three out of six maximums and, in Racibórz, one maximum was observed, however, it was rejected as the test HO hypothesis was confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.