Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd nonroad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.
EN
Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.
PL
Wprowadzenie do silników pojazdów nonroad wielofazowego wtrysku paliwa pozwala na kształtowanie przebiegu procesu spalania, co istotnie wpływa na uzyskiwane wskaźniki jego pracy. Oprócz własności ekologicznych istotne znaczenie ma też zużycie paliwa czy np. kultura pracy silnika. W pracy przedstawiono prototypowy system wtrysku wielofazowego silnika pojazdu nonroad. Praca zawiera także analizę procesu spalania przy zastosowaniu sterowania wielofazowym wtryskiem paliwa w aspekcie uzyskiwanych wskaźników pracy silnika. W analizie zwrócono również uwagę wpływu parametrów oraz sposobu podziału dawki wtryskiwanego paliwa na przebieg ciśnienia indykowanego.
EN
Introduction of multiphase fuel injection to nonroad vehicles allow to shape of combustion process, which has significant influence on engine operating indexes. Beside of ecological properties essential importance has also fuel consumption or culture of engine operating. In the paper is prototype of multiphase injection system of nonroad engine presented. The study include also analysis of combustion process at control of multiphase injection in aspect of obtained engine operating indexes. At presented analysis also influence of injection regulation parameters at in cylinder pressure were taken into account.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.