Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatic separation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper aims at determination of parameters, approximate to optimal, of pneumatic separation of the mixture of wild cornflower dried petals obtained by mechanical harvesting. Moreover, the investigated raw material contamination was assessed through comparison and identification of various groups of contaminants and undesired components of the mixture in the basic raw material. Separation was carried out in a horizontal air stream with the use of the designed pneumatic separator. The most efficient and effective was the process of petals separation at the air stream velocity which was 4 m·s-1. The amount of the obtained clean petals from the mixture in case of a fraction with bigger dimensions was 48.3%. With the increase of the air stream velocity the coefficient η increases but along with this, the amount of a valuable fraction, which is taken by the stream, grows. At the growth of air stream velocity from Vs=4 m·s-1 to Vs=6 m·s-1 (within the same size fractions), the highest increase of the coefficient η was in case of the fraction of 400÷500 μm and was 48.3%.
PL
Praca dotyczy określenia zbliżonych do optymalnych parametrów pneumoseparacji mieszaniny suszonych płatków dzikiego bławatka, pozyskanych poprzez mechaniczny zbiór. Ponadto dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia badanego surowca, poprzez zestawienia i identyfikację różnych grup zanieczyszczeń i komponentów mieszaniny niepożądanych w surowcu podstawowym. Separację prowadzono w poziomym strumieniu powietrza z wykorzystaniem zaprojektowanego separatora pneumatycznego. Najbardziej skutecznie i efektywnie proces wydzielania płatków przebiegał przy prędkości strumienia powietrza wynoszącej 4 m·s-1. Ilość pozyskanych, czystych płatków z mieszaniny w przypadku frakcji o większych wymiarach sięgała 48,3%. W miarę wzrostu prędkości strumienia powietrza wzrasta współczynnik η , ale wraz z tym powiększa się ilość frakcji wartościowej, którą porywa strumień. Przy wzroście prędkości strumienia powietrza z Vs=4 m·s-1 do Vs=6 m·s-1 (w obrębie tych samych frakcji wymiarowych), najwyższy przyrost współczynnika η miał miejsce w przypadku frakcji 400÷500 μm i wyniósł 48,3%.
2
Content available remote Method of pea seed coat removal
EN
The effect of humidification and thermal treatment on the efficiency of coat removal from ground pea seeds was studied. Pea seeds were crushed in a roller mill of the type H 181. Seed coats were separated from the mixture obtained in an air stream. The process of seed coat removal was evaluated taking into consideration the apparent and total efficiency of seed hulling, fraction purity and effective productivity. The best results of seed coat removal were archieved for seeds whose humidity amounted to ca. 13%.
PL
Badano wpływ obróbki nawilżająco-termicznej na wydajność efektywną usuwania okrywy nasiennej z rozdrobnionych nasion grochu. Rozdrabnianie nasion grochu prowadzono na mlewniku typu H 181. Z mieszaniny powstałej po rozdrobnieniu nasion wydzielano okrywę nasienną w strumieniu powietrza. Miarą oceny procesu usuwania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita obłuskiwania nasion, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty usuwania okrywy nasiennej uzyskano, gdy nasiona miały wilgotność do ok. 13%.
EN
White lupine and pea seeds were crushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the granulometric composition and bulk density of ground cotyledons and seed coats. The best results were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity lower than 13%.
PL
Rozdrabnianie nasion łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H 181. Otrzymaną mieszaninę poddano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu rozdrabniania był skład granulometryczny i gęstość usypna rozdrobnionych liścieni i okrywy nasiennej. Najlepsze efekty uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion do wilgotności poniżej 13%.
EN
In order to remove their coats, white lupine seeds were erushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the apparent and total efficiency of seed coat removal, fraction purity and effective productivity. The best results of seed coat removal were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity of ca. 13%. Seed crushing and coat separation resulted in the high purity of the cotyledon fraction (ca. 10% of seed coats), the highest crude protein level (43%) and the lowest crude fiber content of the cotyledon fraction (ca. 6%). Effective productivity was equal to ca. 2t/h.
PL
Usuwanie okrywy z nasion łubinu białego prowadzono, stosując rozdrabnianie nasion na mlewniku typu H 181, a następnie poddając otrzymaną mieszaninę separacji pneumatycznej i wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu były: efektywność pozorna i całkowita usuwania okrywy ansiennej, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty usuwania okrywy nasiennej uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem tylko suszenie nasion do wilgotności ok. 13%. Po rozdrobnieniu nasion i separacji okrywy nasiennej uzyskano dużą czystość frakcji liścieni (ok. 10% cząstek okrywy nasiennej), najwyższy poziom białka ogólnego (43%) i najniższą zawartość włókna surowego we frakcji liścieni (ok. 6%), a wydajność efektywna wynosiła ok. 2 t/h.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.