Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogród
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Czyli rzecz o sytuacji w Polsce, o naszej mentalności, kiepskich pomysłach, o ucieczce i chowaniu dzieci przed naturą. O tym i o wielu innych problemach w kontekście przestrzennego rozwoju naszych miast.
PL
Ogrody i parki średniowiecznych miast Francji nie są duże. Dość często w przeszłości tworzone były jako ogrody botaniczne lub przyklasztorne. Dziś zachowały swój kameralny charakter i nierzadko są jedyną oazą zieleni w zabytkowym centrum miasta.
EN
The garden has always been understood as a place sanctified by values that cause excitement and rapture in man. He became a character or a background, a scenery for other plays. The garden as a work has its frame - a structure on which all other garden elements, both decorative and functional, are 'hung'. Construction layer considerations include a fencing with an entrance, secondary fencing, a road, a house as the center, and dead trees. Understanding the priority we give to construction in garden design, and the function and importance of the elements in this layer, organizes thinking about the garden composition and allows you to understand the content encoded in the works of garden art and inspired by the garden.
PL
Ogród zawsze rozumiany był jako miejsce uświęcone wartościami powodującymi w człowieku wzbudzenie i uniesienie. Stawał się postacią bądź tłem, scenografią dla sztuk innych. Ogród jako dzieło ma swoją ramę – konstrukcję, na której ‘zawieszane’ są wszystkie pozostałe elementy ogrodowe, zarówno dekoracyjne i użytkowe. Rozważania dotyczące warstwy konstrukcyjnej obejmują ogrodzenie z wejściem, ogrodzenia dodatkowe, drogę, dom jako centrum oraz martwe drzewa. Rozumienie pierwszeństwa jakie dajemy konstrukcji w projektowaniu ogrodu, oraz funkcji i znaczenia elementów w tej warstwie, porządkuje myślenia o ogrodowej kompozycji i pozwala rozumieć treść zakodowaną w dziełach sztuki ogrodowej i ogrodem inspirowanych.
PL
Ogród to też dom – to idea, która przyświeca mi od zawsze w pracy zawodowej – projektowej i realizacyjnej. W skrócie – chodzi w niej o to, żeby przebywać w ogrodzie i przestrzeni zewnętrznej w podobny sposób jak we wnętrzach. Stosując zasady projektowania odpowiedzialnego, gospodarować tak przestrzenią, aby w pełni korzystać z jej potencjału przy możliwie szerokim wachlarzu możliwości wykorzystania ogrodu do pracy, rekreacji czy relaksu. W przestrzeni publicznej dochodzi jeszcze animacja kulturalna, a co najważniejsze – integracja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie polaryzacji i wykluczeniom.
PL
Przekształcone środowisko, wypielęgnowane tereny zieleni i nowoczesne rolnictwo znacznie utrudniają ptakom znalezienie odpowiednich miejsc do gniazdowania. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków nie są tak pospolite, jak kiedyś. A są to przecież ogromni sprzymierzeńcy rolnika i właściciela ogrodu, gdyż głównie lub w większej mierze ich dietę stanowią nasiona licznych chwastów oraz zwierzęta, które – w naszym mniemaniu - uchodzą za szkodniki [owady, gryzonie].
PL
Zwiększone zainteresowane hortensjami to trend utrzymujący się od kilkunastu lat. Moda na te rośliny zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje już nie tylko ogrody prywatne. Hortensje bowiem coraz częściej są wykorzystywane w zieleni publicznej, instytucjonalnej i osiedlowej.
PL
Upływający XXI w. nasuwa pytanie, czy istnieje otwarta przestrzeń dla kobiet w nadal tradycyjnych męskich zawodach. Współczesna historia twórczości kobiet jest nieznana przez ogół społeczeństwa. Jak wiele można się nauczyć od europejskich pionierek, aby poprawić kobiecy prąd osiagnieć zawodowych w architekturze, inżynierii i projektowaniu krajobrazu? Odpowiedź znajdujemy w podsumowującym obrazie twórczości architektki krajobrazu Ireny Bajerskiej.
PL
O zrozumieniu perspektywy klienta, obserwacji materiału roslinnego i specyfiki pracy architekta krajobrazu z Chrisem Beardshow'em rozmawia Judyta Więcławska
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
PL
Miasta, zwłaszcza ich centralne punkty, spełniają wiele ważnych funkcji. W tych miejsach przestrzeń publiczna odgrywa główną rolę w nadawaniu tonu i ma znaczący wpływ zarówno na odwiedzających, jak i na użytkowników.
PL
Promowanie i implementacja zieleni jest dziś jednym z podstawowych sposobów kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta, któremu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Obok inwestycji architektonicznych to właśnie obszary dobrze zaprojektowanej i urządzonej zieleni mogą znacząco polepszyć postrzeganie przestrzeni miejskich.
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
PL
Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Wystawy ogrodowe w Nimczech mają dosyć długą historię - pierwsze festiwale organizowano już w połowie XIX w.
PL
Obszerny park miejski, niewielki skwer osiedlowy czy wielohektaroey park zabytkowy - żaden z nich nie funkcjonuje bez dobrze zapojektowanej komunikacji. To od niej rozpoczyna się cały proces projektowy, od której zależy powodzenie całej inwestycji tak dziś, jak i przed wiekami.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
PL
Autentyczność ogrodu historycznego, definiowana przez zapisy Karty Florenckiej, sprzyja jej szerokiej interpretacji. W dobie współczesnego kryzysu wartości konserwatorskich, wymagana jest identyfikacja kryteriów pomocnych w obiektywnej ocenie autentyzmu zarówno form roślinności historycznej, jak i historyzującej. Na przykładzie rozwiązań rewaloryzacyjnych ogrodów pałacowych w Wilanowie, a także stanu wybranych elementów zieleni miejskiej Warszawy, możliwa jest weryfikacja - przyjętego przez autora artykułu - modelu waloryzacji czynników determinujących autentyzm form roślinności. Model ten pozwala także na podkreślenie cech określających rolę ogrodów królewskich w Wilanowie w utrzymywaniu historycznych wartości ogrodniczych współczesnej Warszawy.
EN
The authenticity of the historical garden, as defined by the Florence Charter, is conducive to its broad interpretation. In the era of the present crisis of conservation values, the identification of criteria helpful in an objective assessment of the authenticity of both historical and historising forms of greenery is required. On the example of the restoration’s solutions in the gardens at Wilanów and the condition of selected elements of the urban greenery in Warsaw, it is possible to verify the model of valorization of factors determining the vegetation’s authenticity proposed by the author of the article. This model also allows to emphasize the features determining the role of royal gardens in Wilanów in maintaining the historical horticultural values of modern Warsaw.
PL
Żurawki i tiarelle – już od dawna zadomowione i popularne w prywatnych ogrodach – coraz częściej pojawiają się także w miejskiej przestrzeni. Ich kolorowe, wzorzyste liście wzbudzają zainteresowanie i uśmiech przechodniów.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.