Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skutki uboczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowotwory głowy i szyi obejmują heterogenną grupę nowotworów wywodzących się z górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, zatok przynosowych oraz ślinianek i tarczycy. Optymalne postępowanie w leczeniu tych nowotworów wymaga multidyscyplinarnego podejścia. Radioterapia jest jedną z technik oferowanych w kompleksowym leczeniu tego regionu anatomicznego. Głównym celem radioterapii jest uzyskanie miejscowej kontroli guza przy jednoczesnym zminimalizowaniu uszkodzeń narządów krytycznych i tkanek zdrowych. Przy tak złożonym anatomicznie regionie i bliskości poszczególnych struktur anatomicznych radioterapia wymaga zastosowania niezwykle złożonych technik i zapewnienia bardzo wysokiego poziomu zgodności dostarczania dawki promieniowania w oparciu o proces optymalizacji leczenia (pokrycie targetów przepisaną dawką vs o chrona zdrowej t kanki). J ednym z głównych p roblemów jest wpływ promieniowania na normalne komórki. Głównymi tkankami/narządami dotkniętymi promieniowaniem podczas radioterapii dla obszaru głowy-szyi są gruczoły ślinowe, błona śluzowa jamy ustnej, kubki smakowe oraz kości i zęby. Zniszczenie tkanek/narządów powoduje w jamie ustnej powstanie wielu niepożądanych skutków ubocznych. Ważne jest, aby w procesie terapeutycznym zapobiegać i leczyć powikłania ustno-twarzowe. Wymagają one multidyscyplinarnego podejścia, które obejmuje dedykowany zespół radioterapii, chirurga głowy i szyi, lekarza dentysty, pielęgniarki, dietetyka, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, a w niektórych przypadkach chirurga plastycznego, protetyka i psychologa.
EN
Head and neck tumors include a heterogeneous group of cancers originating in the upper respiratory and gastrointestinal tract, paranasal sinuses, and the salivary glands and the thyroid gland. Optimal management of these cancers requires a multidisciplinary approach. Radiation is one possible treatment method for cancers in this area of the body. This treatment method is utilized to treat the tumor while minimizing damage to critical organs and healthy tissue. The head and neck area is anatomically complex and is proximal to numerous vital structures. Therefore, radiotherapy treatment of tumors in this region requires extreme precision involving complex techniques. These techniques must ensure a high level of compliance for radiation dose delivery with respect to optimization of treatment processes (target coverage with prescribed dos vs protection of healthy tissue). One of the main problems is the effect of radiation on normal cells. The main tissues / organs affected by radiation in the head-neck area are the salivary glands, oral mucosa, taste buds, and bones and teeth. The destruction of tissues/organs causes many undesirable side effects in the oral cavity. It is important to prevent and treat orofacial complications. Such complications require multidisciplinary treatment which would involve a dedicated radiation therapy team, head and neck surgeon, dentist, nurse, dietitian, physical therapist, social worker, and, in some cases, plastic surgeon, prosthetist, and a psychologist.
PL
Utrzymanie parametrów jakościowych wody basenowej wymaga stosowania odpowiednich procesów jednostkowych przy jednoczesnym przestrzeganiu norm prawnych. W artykule zawarto charakterystykę jakości wody w różnych nieckach basenowych oraz analizę badań wyników laboratoryjnych w oparciu o normy prawne. Zarejestrowane pomiary miały na celu porównanie efektywności systemów technologicznych uzdatniania wody wykorzystywanych w omawianym obiekcie. Przeprowadzono ocenę dezynfekcji wody basenowej w brodziku, basenie rekreacyjnym i sportowym oraz w wannach z hydromasażem – jacuzzi. Skuteczność dezynfekcji oceniono w oparciu o pomiary, tj. redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz poziom utlenialności.
EN
To maintain the quality parameters of swimming pool water it is necessary to apply adequate unit processes as well as compliance with the legal standards. In this paper there was discussed the water quality performance in different pool basin and there were analyzed the results of laboratory tests based on legal standards. The recorded measurements aimed to compare the yield of technology systems of swimming pool water treatment in a paddling pool, recreation pool, sport pool and hot tub – jacuzzi. The efficacy of water treatment was assessed by the results of measurements, i.e. redox, free and bound chlorine level and oxidisability level.
PL
Ponad połowa pełnoletnich mieszkańców Polski ma wadę wzroku. Najpopularniejszą metodą korekcji są okulary – stosuje je 91% pacjentów [1]. Spośród wszystkich użytkowników okularów, więcej niż 70% dokonuje zakupu w lokalnych salonach optycznych. Niestety, blisko 10% zaopatruje się w okulary w tzw. punktach pozaoptycznych – w supermarkecie, w aptece, na targowisku czy w Internecie [2]. Druga kategoria wiąże się z pojęciem tzw. okularów gotowych. Jest to produkt wytwarzany na skalę masową, produkowany w jednakowych wartościach korekcji dla oka lewego i prawego oraz stałym rozstawie środków optycznych. Z uwagi na jego charakterystykę, powinien być użytkowany jedynie przez docelową grupę odbiorców oraz tylko w szczególnych przypadkach. Niestety, rzeczywistość weryfikuje powyższe zalecenia i niejednokrotnie okazuje się, że ta metoda korekcji często wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem. Takie postępowanie może powodować wystąpienie negatywnych skutków ubocznych, takich jak bóle głowy, uczucie napięcia oczu, brak koncentracji, a nawet podwójne widzenie [3].
4
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 3
5
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 2
6
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 1
PL
W naszych gabinetach na co dzień pojawiają się pacjenci, którzy poddawani są leczeniu na różne schorzenia. Jak wiadomo, każdy lek, czy to przyjmowany miejscowo, czy ogólnie, może wywoływać niepożądane skutki. W poniższym artykule przybliżymy Państwu wybrane grupy leków mogących mieć niekorzystny wpływ na narząd wzroku, a także te, które stosowane w celu leczenia schorzeń oczu mogą dawać zupełnie nieoczekiwane skutki uboczne w naszym organizmie. Dla lepszego zrozumienia problemu postaramy się pokrótce je opisać, a część z nich poprzemy przypadkami pacjentów, którzy pojawili się w gabinecie doktora Caldwella, dodając fotografie wykonane w dniu wizyty, jak również te wykonane podczas kontroli.Chcemy zachęcić wszystkich specjalistów, którzy na co dzień wykonują rutynowe badania kontroli refrakcji, aby zawsze przeprowadzali wnikliwy wywiad ze swoimi pacjentami, szczególnie pod kątem przyjmowanych leków i terapii, gdyż część zgłaszanych objawów może mieć związek właśnie bezpośrednio z prowadzonym leczeniem.
7
Content available remote Oczy astronautów
PL
W tym roku obchodzimy 50. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. 50 lat temu, dokładnie 20 lipca 1969 roku, misja Apollo 11 zakończyła się sukcesem. Neil Armstrong postawił pierwszy krok na Srebrnym Globie, a tuż za nim Edwin „Buzz” Aldrin. Cztery miesiące później, w listopadzie 1969 roku, kolejnych dwóch astronautów wylądowało na Księżycu. Do tej pory na Lunie stanęło 12 osób. To zbyt mało, żeby stwierdzić, czy wyniki stanu zdrowia astronautów po zakończonych misjach były istotne statystycznie. Obecne marzenia o kolonizacji Księżyca i Marsa stają się coraz bardziej realne, a podróże kosmiczne mają charakter nie tylko badawczy, lecz nawet turystyczny. Amerykański program lotów kosmicznych Artemis, który jest realizowany przez NASA, prywatne spółki kosmiczne i partnerów międzynarodowych (ESA, JAXA, CSA) ma na celu ponowne wysłanie ludzi na Księżyc, w tym pierwszej kobiety, w 2024 roku. Cały czas w kosmosie, ale bliżej Ziemi – w odległości 408 km w apogeum od naszej planety przebywają astronauci w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station, ISS). To właśnie na podstawie ich życia w mikrograwitacji przeprowadza się badania naukowe, by lepiej poznać m.in. działanie ludzkiego organizmu w stanie nieważkości. W oparciu o wyniki badań wykonanych przez NASA wykazano, że mikrograwitacja ma nieodwracalny wpływ na zdrowie. Najbardziej narażone układy to: wzrokowy, krwionośny, mięśniowy i ośrodkowy układ nerwowy. Podobne efekty mogą wystąpić również podczas misji na powierzchnię innych ciał niebieskich, takich jak Księżyc czy Mars. Przypuszcza się, że w dłuższej perspektywie, panująca niska grawitacja może być niewystarczająco silna, żeby zapobiec trwałym, szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego.
EN
In this paper the Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) method and seismic data were applied to evaluate the resonance frequency – thickness relation. The HVSR method was used to estimate the parameters of site effects: amplification and resonance frequency from seismic noise records. The seismic noise was generated by artificial source occurring in Upper Silesia Coal Basin (UBSC), Poland, such as: traffic, industry, coal plants etc. The survey points were located near the Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec, Bytom and Chorzow. Based on Albarello’s statistical test the observed H/V maxima was confirmed or rejected. Resonance frequencies were compared with available thicknesses of soft layer obtained by seismic survey (Mendecki 2012). Finally, the estimated resonance frequency – thickness relation for UBSC area showed quite similar power function coefficients as those obtained by other authors.
PL
Wykrycie oraz identyfikacja i ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń obecnych w produktach farmaceutycznych jest bezwzględnie konieczne, aby chronić pacjenta przed nieprawidłowym działaniem i skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić po spożyciu zanieczyszczonego leku.
PL
Praca ocenia wprowadzenie postępu naukowego do rolnictwa z rozbiciem na poszczególnej jego kategorie. Autorzy wskazują związek pomiędzy wydajnością ziemi a postępem biologicznym i chemicznym oraz wpływ postępu technicznego na wydajność pracy. Ukazując pozytywne skutki wprowadzonego postępu do modernizacji rolnictwa wykazali istniejący dystans pomiędzy rolnictwem polskim a wybranymi krajami UE. Końcowym akcentem pracy są bariery i zagrożenia jako konsekwencje wprowadzonego postępu.
EN
The paper makes an effort to assess introduction of scientific progress in agriculture, dividing it into its individual categories. Authors point out the relationship between land productivity and biological and chemical progress, and the impact of technological progress on labour productivity. By showing positive effects of introduced progress to modernisation of agriculture, they proved existing distance between the agriculture in Poland and selected EU countries. Finally, they emphasized barriers and threats as consequences of the introduced progress.
EN
The objective of the study was to investigate the potentiality of minimizing the undiserable effects concomitant with the coagulation process, such as residual aluminium and water corrosivity. The experiments involved two types of riverine water samples (from the Odra and from its tributary, the Oława) which differed in pollution level. The samples were treated with aluminium-based salts varying in basicity. The experimental results showed that residual aluminium concentration and water corrosivity depended on the kind and dose of the coagulant, as well as on the pH and temperature of the water, but primarily on the basicity of the coagulant used. The substitution of polyaluminium chlorides for alum not only decreased residual aluminium concentration and water corrosivity but also improved the efficiency of water treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.