Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy rozliczania wielkości produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu praktycznego sprawdzenia wpływu różnych warunków i czynników na wartości wskaźników określających efektywność produkcyjną papieru oraz jej oceny, przeprowadzono badania pracy dwóch wybranych maszyn tissue funkcjonujących w różnych polskich zakładach papierniczych. Zbieranie danych i analizy trwały wiele dni i były prowadzone na kolejnych zmianach produkcyjnych. Na podstawie obserwacji i analiz dokonano opisu funkcjonujących w zakładach systemów rozliczania produkcji dla obu badanych maszyn, a efektem końcowym było określenie ich efektywności produkcyjnej. Najogólniej wielkość tę można przedstawić jako iloraz otrzymanej, rzeczywistej, wartości produkcji do oczekiwanych, optymalnych, wyników (1). Potrzebne dane i uzyskiwane wartości gromadzono na każdej zmianie wspólnie z obsługą maszyn papierniczych, wykorzystując tzw. „odręczne” bieżące zapisy i/lub uzyskiwane z systemów DCS (rozproszony system pomiarowy) oraz zapisy obsługi, gromadzone w formie zmianowych raportów produkcyjnych. Zebrane wartości liczbowe były podstawą do obliczeń wskaźników określających efektywność produkcyjną wg standardów Zellcheming – ZCH (1-2). Na podstawie wyników obliczeń dokonano analizy porównawczej efektywności produkcyjnej obu maszyn i określono czynniki i warunki, które na tę efektywność mogły mieć negatywny wpływ. Całość obszernych badań zostanie zrelacjonowana w trzyczęściowej publikacji. W niniejszej, pierwszej części podano charakterystykę obu badanych maszyn, omówiono system rozliczania wielkości ich produkcji oraz odpowiednie wskaźniki służące do oceny efektywności produkcyjnej tych maszyn.
EN
Two tissue machines operating in different mills in Poland were selected to examine an effect of different conditions and factors determining paper production efficiency. Observations and analyses had taken a few days and had been carried out on successive shifts. On the basis of observations and analyses, existing manufacturing execution systems in both machines were described and their production efficiency was determined. Required data were collected on each shift and contained handwritten current records and information from DCS systems as well as shift production reports.Collected figures were used for calculations of production efficiency indicators according to ZELLCHEMING standards – ZCH (1, 2). On the basis of calculation results, production efficiency of both machines were compared and factors which may possibly have a negative effect on the efficiency were determined. The project will be presented in 3 parts. Part 1 contains description of two tested machines, discusses existing manufacturing execution systems and indicators assessing production efficiency of the machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.