Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clinching joints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej wytrzymałości okrągłych połączeń przetłoczeniowych formowanych z użyciem jednolitych narzędzi. Badania przeprowadzono na blachach o grubości 1 mm: ze stali DX51D+Z/275 oraz ze stopu aluminium EN AW-5754 w stanie O/H111. Próby ścinania i rozciągania wykonano na próbkach o różnych kształtach.
EN
Experimental test results of clinching joints formed by redrawing by means of round single tools were presented. One millimeter gauge metal sheet materials were used respectively: steel DX51D+Z/275 and aluminum alloy EN AW-5754 in O/H111 state. The shearing and tension tests were performed on samples of different shapes.
EN
This paper presents the results of FEM analysis for clinching joint machine's C-frame. Several versions of frame geometry were accounted for when analyzing the straining of material, including the mass reduction. The purpose of this FEM simulation was to determine the effect of mass reducing material recess on the structure rigidity. ABAQUS software was used to analyze the frame material straining from both the qualitative and quantitative point of view.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji MES C-kształtnej ramy urządzenia do montażu połączeń konstrukcji blaszanych. Podczas analizy wytężenia materiału ramy wzięto pod uwagę kilka wariantów wykonania jej geometrii, uwzględniając zmniejszenie masy. Celem symulacji MES było wykazanie wpływu postaci wybrań materiału zmniejszających jej masę na sztywność takiej konstrukcji. Do tak postawionego zadania użyto programu ABAQUS umożliwiającego ilościową i jakościową ocenę wytężenia materiału ramy.
PL
W pracy zawarto wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu zmiany kierunku obciążenia przetłoczeniowego złącza na przebieg charakterystyki i maksymalną wartość siły ścinania. Przedmiotem badań były jednozakładkowe połączenia przetłoczeniowe blach z aluminium AW1050A. Odpowiednio wykonane próbki prostokątnych połączeń przetłoczeniowych z nacięciem materiału poddano testom ścinania na maszynie wytrzymałościowej UTS 100. Przeanalizowano skrajne przypadki zniszczenia złącza dla kąta ułożenia &beta = 0 C., 90 C. Opisano mechanizm rozdzielenia połączenia dla wszystkich wartości kąta &beta = 0 C, 30 C, 45 C, 90 C. Zwrócono również uwagę na wielkość całkowitej pracy rozdzielenia przez ścinanie złącza.
EN
This paper presents the results of experimental researches on effect of clinching joint's load direction change on its characteristics and the maximum shearing force value. The single-folded clinching joints made of aluminum sheet AW1050A have been the subject of researches. Properly prepared specimens of rectangle clinching joints with material notch have been shear tested on the tensile testing machine UTS 100. The extreme joint destruction have been analyzed for the layout angle &beta = 0 C, 90C. The separation mechanism has been described for all angle values &beta = 0 C, 30 C, 45 C, 90 C. The total separation work by joint shearing has also been mentioned.
4
Content available remote Analiza przetłoczeniowego łączenia blach
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań łączenia blach ze stali H320LA przez przetłaczanie. Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu maksymalnej siły kształtowania złącza na jego doraźną wytrzymałość. Jakość złączy oceniono za pomocą testów wytrzymałościowych na ścinanie i rozrywanie. Uzyskane rezultaty wskazują, że można dobrać taką siłę kształtowania, która pozwoli uzyskać relatywnie dobrą wytrzymałość złącza przy obniżonej energochłonności procesu łączenia.
EN
This paper presents the experimental results of H320LA steel sheet joining by restamping using the method, where the joined elements are clinched locally in the specially shaped die. The joint quality has been assessed by visual and strength examinations. The purpose of the examinations was to determine the effect of the maximum joint forming force to on the joint strength. The experimental results indicate that the forming force can be selected to achieve the relatively good joint strength at reduced energy consumption of the joining process.
PL
Podczas kształtowania złączy przetłoczeniowych można uzyskać wyższą ich wytrzymałość zwiększając siłę prasowania. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy parametrami procesu łączenia a uzyskanymi parametrami wytrzymałościowymi złącza. Proces montażowy powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem niskiej jego energochłonności przy zachowaniu możliwie dużej wytrzymałości powstałego połączenia. Z punktu widzenia wprowadzania nowych materiałów istnieje konieczność indywidualnego podejścia do zagadnienia projektowania połączeń przetłoczeniowych. Istotnym parametrem jest już sam układ grubości blach w stosunku do matrycy. Ma to bezpośrednie przełożenie na tworzenie się zamka i późniejszą nośność złącza. W pracy przedstawiono ogólnie technologię łączenia za pomocą przetkaczania, zaprezentowano kilka możliwych rodzajów połączeń przetłoczeniowych. Opisano możliwości wspomagania projektowania procesu montażu za pomocą obliczeń metodą elementów skończonych.
EN
Clinching joints can be strengthened during the forming process by increasing the pressing force. There is a direct correlation between joining process parameters and the resulting joint strength parameters. The assembly process design should feature low energy consumption and a possibly high joint strength. From the point of view of new material introduction, it is necessary to treat the clinching joint design process individually. The sheet thickness arrangement in relation to the die is a very important parameter. This directly influences the lock creation process and the final joint load-carrying ability. This paper presents the restamping process in general and also some possible clinching joint types. The supporting assembly design process possibilities have been presented using the finite element method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.