Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymogi formalne dotyczące poboru i zrzutu wody do środowiska naturalnego, metody uzyskania żądanej jakości tego medium oraz wykorzystanie jej do procesów produkcyjnych dla wybranej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja kosmetyków. Zawarte są w nim również przykłady redukcji zużycia tego, jakże cennego surowca.
EN
The article presents selected formal requirements regarding water collection and discharge, methods of obtaining the required quality of this medium and its use for manufacturing processes in the selected industry of cosmetics production. It also provides examples of reduced consumption of this particularly precious raw material.
2
Content available remote Kliniczne zastosowania techniki EEG-fMRI
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowań klinicznych jednoczesnego monitorowania EEG i badania fMRI – metody przedstawionej przez prof. Ewę Zalewską na łamach dwumiesięcznika „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1] oraz odpowiedzenie na pytanie, czy pomiar czynności bioelektrycznej mózgu w trakcie badania MRI ma zastosowanie kliniczne.
EN
The aim of the paper was to introduce simultaneous clinical application of EEG and MRI methods - technique introduced previously by prof. Ewa Zalewska in „Inżynier i Fizyk Medyczny” [1], as well as to assess if the measurement of bioelectrical brain activity in a course of MRI examination can be applied in clinical practice.
PL
Metoda zdalnej identyfikacji taksonów makroflory dennej na podstawie wysokiej rozdzielczości obszarów wykorzystujących podwodne techniki fotograficzne i filmowe.
EN
The method of remote identification of bed microflora taxons based on high resolution underwater photography and movie techniques.
PL
Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
PL
Inwentaryzacja istniejącej i planowanej infrastruktury portowej z uwzględnieniem programu Pętla Żuławska. Analiza i prognoza intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego w obszarze Natura 2000. Określenie założeń do szacowania skutków ekologicznych intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego z uwzględnieniem wariantu budowy lub zaniechania budowy kanału Z-Z.
EN
Existing and planned port infrastructure including Żuławy Loop program. Analysis and prediction of an increase of navigation and yachting in the Nature 2000 area. Determination of assumptions for assessment of ecological impact due to the increase of navigation and yachting including the construction of new navigation channel across Vistula Spit and wit hout this channel.
EN
It was introduced suggestions and results concerning some of control miniUAV problems in this article. They were formulated on base of theoretical and experimental investigations. Now the own construction miniature system avionics is being investigated. This system is designed to stabilisation of miniUAV and to control of navigation with GPS signal. Now system is used also as flight control recorder. The avionics control system which lets for very good and saved navigation miniUAV should be created. more over this system should use GPS signal and miniature sensors. Especially, a block Junction diagram of a miniature avionics unit - miniBSP MSOP. = 3 accelerometers, 3 rate gyroscopes, static pressure sensor, dynamic pressure sensor, control path in the autopilot channel of pitch and roll during the Start and Steady Flight stage, Control path in the draught control channel during Start and Steady Flight stage, general scheme of a ground-based flight control to pilot miniBSP unmanned aircrafts, visualization of the ground-based flight control station operation, airframe for testing during flight, positions of equipment items in the miniBSP airframe are presented in the paper.
9
Content available remote Analiza metod badania rozmieszczenia flory dennej wybranych mórz i oceanów
PL
Metody badań rozmieszczenia flory dennej w wybranych akwenach i ich charakterystyka. Porównanie wybranych metod badawczych i wyników metod badawczych w polskich obszarach morskich. Oceny przydatności stosowanych metod badawczych i prognozy na przyszłość.
EN
Investigation methods of bottom flora lay-out in chosen sea areas and its characteristics. Comparison of selected methods and the results for Polish sea areas. Evaluation of the suitability of the methods analysed and its predictions.
10
Content available remote Turystyka jachtowa na obszarach chronionych Zatoki Puckiej
PL
Inwentaryzacja istniejącej i planowanej infrastruktury portowej w celu wykorzystania dla turystyki jachtowej w Zatoce Puckiej. Analiza i prognoza intensyfikacji ruchu jachtowego. Propozycje rozwiązań współistnienia turystyki jachtowej i ochrony przyrody w Zatoce Puckiej.
EN
Inventorying of existing and planned port infrastructure for its potential yacht tourism use in Puck Bay. Analysis and prognosis of intensification of yacht trafic. Proposals of solutions for co-existence of yacht tourism and environmental protection of Puck Bay.
EN
The Society of Automotive Engineers (SAE), which is an international organisation that associates engineers and constructors of the vehicles such as cars, ships, trains and planes. It organises all over the world a series of competitions for student teams of young engineers. One of these competitions is called the Aero Design East and is held in Florida. The competition task is very similar to the task for a crew/ess patrol planes. The Aero Design challenges students to conceive, design, fabricate and test an aircraft, based on the prescribed engine and the maximum planform area limited to 77,50 dm2. The aircraft planform area is defined as the vertically downward projected area of the whole aircraft plus the overlapping surfaces. The competition tests each team's ability of predicting the performance of their original design. It has to be proven that there is a connection between the theory and practice. That's why the competition prepares students for their future job as engineers. It also shows how important and difficult, as well, is the work in a team. It teaches how to co-operate in order to achieve the common goal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.