Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cetane number
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Uszlachetnianie paliw dodatkami wpływającymi na zwiększenie liczby cetanowej jest przyczyną znacznego spadku ich stabilności oksydacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań stabilności oksydacyjnej oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME uszlachetnionego dodatkiem cetanowym oraz paliwa zawierającego również dodatki o właściwościach przeciwutleniających: zsyntezowany w INIG-PIB detergentowo-dyspergujący oraz handlowy.
EN
A fatty acid Me esters-contg. gas oil was improved by addn. of a cetane no. improver, what resulted in a decrease in its oxidn. stability. The oxidn. stability was then increased by addn. of a detergent-dispersant additive and a com. antioxidant.
EN
The article presents the results of laboratory tests of selected properties of fuels available on the market and fuels with higher density component B100 obtained from rapeseed oil (10, 30, 50 and 100%). An analysis of the cetane number, viscosity, and weight of the ash remaining after combustion of fuel samples was made. It was found that the cetane number of pure biocomponent is higher than diesel oil of mineral origin and it slowly decreased along with a decrease in the Extras component. All tested samples of fuels have appropriate cetane number to power internal combustion engines with compression ignition. The viscosity of the fuel samples measured at a temperature of 30ºC increased along with an increase in the content of biocomponent and approached the limit values for fuels. According to the results presented by other authors in their studies ash mass decreased along with an increase in the content of the component. Only premium diesel showed less ash mass than other fuel. The study includes also the energy value and the calorific value of liquid fuels with addition of a biocomponent, which power diesel engines. The results of the tests indicate a slight decrease in the calorific value of the fuel along with an increase in the content of biocomponent, which does not affect the ability to power the engines. Laboratory tests have proved that use of methyl esters of fatty acids in diesel fuel is the right choice to power diesel engines.
PL
Celem określenia jakości paliwa do wysokoprężnych silników spalinowych wykorzystuje się szereg metod badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych, ale ostateczna weryfikacja paliwa powinna zawsze kończyć się na stanowiskach badawczych z silnikami spalinowymi. W niniejszym artykule przedstawiono podstawową ocenę jakości paliwa stosowanego do silników Diesla w umownej skali liczb cetanowych za pomocą jednocylindrowego, czterosuwowego silnika badawczego Dresser Waukesha CFR (co-operative fuel research unit) produkcji USA ze zmiennym stopniem sprężania.
EN
In order to determine the quality of diesel fuel for internal combustion engines, a number of methods used in chemical laboratories are brought into play, but final verification of the fuel should always end with a bench test of internal combustion engines. This paper presents basic evaluation of the quality of fuel used for diesel engines in conventional cetane number scale by way of the single cylinder, four-stroke U.S. made Dresser Waukesha CFR Research engine (Co-operative Fuel Research Unit) with a variable compression ratio.
PL
Komercyjnie dostępne paliwo jest mieszaniną setek różnych węglowodorów. W celu kalibracji silników testowych lub przeprowadzenia zaawansowanych badań eksperymentalnych i obliczeniowych, mieszaniny paliwowe są modyfikowane przy wykorzystaniu rozpuszczalników wieloskładnikowych. Na podstawie tych informacji, oprogramowanie TiamoTM, sterując urządzeniami dozującymi, przygotowuje mieszaniny rozpuszczalników. System znacząco minimalizuje czasochłonne oraz narażone na ludzkie błędy czynności przygotowawcze, redukując do maksimum kontakt użytkownika z niebezpiecznymi rozpuszczalnikami.
EN
Commercially available fuels are complex mixtures of hundreds of different hydrocarbons. For the calibration of the test engines or advanced experimental and computational research they are modeled by means of multicomponent surrogate mixtures. Based on this information, the TiamoTM controlled automatic dosing device prepares the surrogate mixtures. The setup drastically minimizes time-consuming and error-prone manual preparation steps and the contact with hazardous solvents.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań liczby cetanowej paliw w aspekcie możliwości ich zastosowania w silniku o zmiennym stopniu sprężania 4 VD 14,5/12-1 SRW. Badania przeprowadzono w Laboratorium Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto porównano wyniki badań paliw wzorcowych oznaczonych metodą silnikową z metodą opartą na komorze o stałej objętości.
EN
The paper presents the methodology and results of fuel cetane number investigations as the pretests for powering variable compression ratio engine 4 VD 14.5/12-1 SRW. T he study was conducted at the Laboratory of the Department of Automotive Vehicles and I nternal C ombustion Engines, Rzeszow University of T echnology. Additionally, the results acquired with a constant volume chamber are compared to cetane number of reference fuels measured with use the motor method.
EN
Increasing RME contents in Diesel fuels has an adverse impact for engine combustion chamber deposits formation as well on fuel injection system components. In the article discussed issues concerning with Cetane number determination of Diesel fuels about increased RME contents. Described troubles caused by difficulties in keeping stable engine running during making Cetane number determination by using of engine test bed. The influence of these issues for repeatability of obtained results has been also examined. Presented great own experience in the assessing the usefulness of engine test bed type Waukesha CFR for biofuels Cetane number determination. Comparison of repeatability obtained results Cetane numbers depending on the quantity of RME contained in Diesel fuel has been also performed. View of CFR test bed for Cetane number determination according to ASTM D 613 and picture engine's combustion chamber for the determination of Waukesha CFR Cetane number and piston assembly, view of injector hole pintle nozzle coking field of CFR engine for Cetane number determination, carbon deposit on piston crown and piston skirt, comparison of spraying stream fuel distribution through injector of CFR Waukesha test engine after biofuels determinations with standard distribution according to ASTM D 613, results of CN are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy podstawowych parametrów słomy i wytłoków z lnicznika siewnego pod kątem ich przydatności do celów energetycznych. Wyniki zestawiono i porównano z danymi literaturowymi dla biomasy innych gatunków roślin energetycznych.
EN
The paper presents the results of the some parameters of the Camelina sativa straw and pomace taking into account their suitability for energy purposes. The results are summarized and compared with literature data for other species of biomass energy crops.
PL
W publikacji zaprezentowano nową metodę szacowania liczby cetanowej (LC) paliw do silników z zapłonem samoczynnym. Wyznaczanie LC odbywa się dzięki wykorzystaniu analizy widm w spektrofotometrze oraz obliczeń według modeli matematycznych. Badania weryfikujące sprawdzające przeprowadzono na kilkunastu rodzajach olejów napędowych. Uzyskane wielkości LC porównano z wynikami oznaczeń tego parametru, uzyskanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 5165 w akredytowanych laboratoriach. Następnie wyciągnięto wnioski, co do możliwości stosowania analizatora do oznaczeń tego parametru
EN
Publication presents the new method of determining the cetane number of fuels used for feeding compression ignition engines. CN determination is done by spectrum analysis in spectro-photometer and by calculations of mathematical models. The check tests were carried out on more than ten derv samples. The obtained CN values were compared with the values of this parameter obtained according to norm PN-EN ISO 5165 in trustworthy laboratories. Subsequently the conclusions were drawn on the possibilities of applying the analyzer for determination of this parameter.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości siarki i liczby cetanowej oleju napędowego na emisję szkodliwych składników spalin przez samochód osobowy napędzany silnikiem o zapłonie samoczynnym klasy Euro III. Stwierdzono znaczny wpływ obniżenia zawartości siarki na emisję, szczególnie cząstek stałych. Przy zastosowaniu paliw o wyższej liczbie cetanowej uzyskano wyraźną redukcję emisji CO i HC, a w mniejszym stopniu także emisji NOx.
EN
The effect of diesel fuel sulphur content and cetane number on regulated emissions was investigated in a Euro III diesel passenger car. Experimental results indicated that fuel sulphur level had a significant impact on all regulated emission, especially on PM. Testing fuels of different ignition qualities showed that HC and CO emissions of high cetane number fuels were significantly lower than emissions of a low cetane number fuel. We also observed a little decrease in NOx emissions with an increase in the cetane number.
EN
The effects of biodiesels and oxygenated synthetic fuels upon the combusion process has been presented in the paper. Adding the fuel which contains oxygen atoms into conventional hydrocarbonate fuel causes that the parameter defining the self- igniting properties becomes more dependent on temperature. Fuel containing oxygen additives despite high cetane number determined in conventional way, in lower temperatures feature worse self- igniting properties. However self- igniting is easier at higher temperatures.
EN
The effects of biodiesel and oxygenated synthetic fuels upon the combusion process has been presented in the paper. Adding the fuel which contains oxygen atoms into conventional hydrocarbonate fuel causes that the parameter defining the self- igniting properties becomes more dependent on temperature. Fuel containing oxygen additives despite high cetane number determined in conventional way, in lower temperatures feature worse self- igniting properties. However self- igniting is easier at higher temperatures.
EN
The effects of biodiesels and oxygenated synthetic fuels upon the combusion process has been presented in the paper. Adding the fuel which contains oxygen atoms into conventional hydrocarbonate fuel causes that the parameter defining the self-igniting properties becomes more dependent on temperature. Fuel containig oxygen additives despite high cetane number determined in conventional way, in lower temperatures feature worse self-igniting properties. However self-igniting is easier at higher temperatures.
EN
The effects of biodiesels and oxygenated synthetic fuels upon the combusion process has been presented in the paper. Adding the fuel which contains oxygen atoms into conventional hydrocarbonate fuel causes that the parameter defining the self- igniting properties becomes more dependent on temperature. Fuel containing oxygen additives despite high cetane number determined in conventional way, in lower temperatures feature worse self- igniting properties. However self- igniting is easier at higher temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.