Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pollution prevention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Importance of energy management in foundries
EN
Pollution prevention is preferable to reliance on end-of-pipe pollution control. Since we look at the environment in the global sense, it is irrelevant that the emissions reductions occur at the electrical generating station rather than at the site of the efficiency improvements. In foundries as a part of an energy intensive industry, energy accounting is necessary to determine where and how energy is being consumed and how efficient is the energy management system. The main aim of energy management should define the areas of high energy use, energy waste and should point out areas in which energy saving can be accomplished. Energy management is very important as it deals with adjusting and optimizing energy, using systems and procedures so as to reduce energy requirements.
PL
Globalne spojrzenie na problemy środowiskowe pozwala stwierdzić, że zmniejszenie emisji wynikające ze zmniejszenia zużycia energii ma miejsce w elektrowniach a nie odnosi się do miejsc gdzie bezpośrednio wprowadzane są usprawnienia. Głównym celem zarządzania energią jest określenie obszarów, w których występuje duże zużycie energii, gdzie dochodzi do dużych strat energii oraz wskazanie takich gdzie oszczędności energii będą możliwe do realizacji. Odlewnie należące do energochłonnych gałęzi przemysłu wymagają kontroli zużycia energii, aby można było określić gdzie, w jaki sposób energia jest wykorzystywana oraz jak efektywny jest system zarządzania energią. Przedstawiono niektóre aspekty zużycia energii w odlewni oraz wskazano główne obszary gdzie dochodzi do strat energii oraz możliwości wprowadzania usprawnień. Wskazano jak zarządzanie energią wpływa na kierunki i efektywność zużycia energii a procedury wynikające z tego systemu umożliwiają ograniczenie zapotrzebowania na energię.
PL
Zielona chemia jest ważnym narzędziem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie w życie zielonej chemii umożliwia otrzymać produkty chemiczne i przeprowadzić procesy które zmieniają lub eliminują życie niebezpiecznych substancji, zapewniając ogólnej populacji zadowolenie ze wzrastającego standardu życia bez negatywnego wpływu na "zdrowie" Ziemi. Jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju to optymalne utrzymanie równowagi między wzrostem produkcji, a czystym i bezpiecznym środowiskiem. Czystsze technologie chemiczne pozwolą dostarczyć społeczeństwu produkty i usługi w odpowiedzialny sposób w stosunku do środowiska. Zielona chemia dostarcza rozwiązań do takich globalnych wyzwań jak zmiana klimatu, zrównoważone rolnictwo, energia, zatrucie środowiska i wyczerpywanie bogactw naturalnych. Współpraca przemysłu i świata uniwersyteckiego jest konieczna, aby promować adaptacje zielonych chemicznych technologii umożliwiających zrównoważony rozwój społeczny.
EN
Green Chemistry is an important tool in achieving sustainability. The implementation of green chemistry, the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances, is essential if the expanding global populations to enjoy an increased standard of living without having a negative impact on the health of the planet. One of the major goods of sustainability is to maintain an optimal balance between increases in manufacturing output, and a clean and safe environment. Cleaner technologies will allow the chemical enterprise to provide society with the good and services on which it depends in an environmentally responsible manner. Green chemistry provides solutions to such global challenges as climate change, sustainable agriculture, energy, toxics in the environment and the depletion of natural resources. A collaborative effort by industry, academic and government is need to promote the adoption of the green chemistry technologies necessary to active a sustainable society.
PL
Zielona chemia jest ważnym narzędziem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie w życie zielonej chemii umożliwia otrzymać produkty chemiczne i przeprowadzić procesy które zmieniają lub eliminują użycie niebezpiecznych substancji, zapewniając ogólnej populacji zadowolenie ze wzrastającego standardu życia bez negatywnego wpływu na "zdrowie" Ziemi. Jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju to optymalne utrzymanie równowagi między wzrostem produkcji, a czystym i bezpiecznym środowiskiem. Czystsze technologie chemiczne pozwolą dostarczyć społeczeństwu produkty i usługi w odpowiedzialny sposób w stosunku do środowiska. Zielona chemia dostarcza rozwiązań do takich globalnych wyzwań jak zmiana klimatu, zrównoważone rolnictwo, energia, zatrucie środowiska i wyczerpywanie bogactw naturalnych. Współpraca przemysłu i świata uniwersyteckiego jest konieczna, aby promować adaptacje zielonych chemicznych technologii umożliwiających zrównoważony rozwój społeczny.
EN
Green Chemistry is an important tool in the achievement of sustainability. Its implementation, along with the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances, is essential if the expanding global populations are to enjoy an increased standard of living without exerting a negative impact on the health of the planet. One of the major goods of sustainability is the maintenance of an optimal balance between increased manufacturing output and a clean and safe environment. Cleaner technologies will allow chemical enterprises to provide society with the good and services on which it depends, albeit in an environmentally responsible manner. Green chemistry can provide solutions for such global challenges as climate change, sustainable agriculture, energy, toxics in the environment and the depletion of natural resources. A collaborative effort by industry, the academic world and government is needed to promote the adoption of the green chemistry technologies necessary to put a sustainable society in place.
5
Content available remote Ecotechnology and pollution prevention of environment
EN
The report presents methodology of theoretical approach in analysis of environmentally safe technologies and their parameters. The development of complex analysis ecotechnology system parameters is based on studies of conventionally separated parts of industrial plant in their sequences in the technological processes and their energy and materials inputs and outputs, searching optimised intersystem communications between them. As a result it is possible to obtain the most appropriate complex and complete ecologically safe resources saving and pollution preventing solution for industrial object in general.
PL
Artykuł przedstawia metodologię teoretycznego podejścia do analizy bezpiecznych dla środowiska technologii i ich parametrów. Rozwój złożonych parametrów w analizie systemu ekotechnologii oparty jest na badaniu konwencjonalnie rozdzielonych części zakładu przemysłowego w ich kolejnych procesach technologicznych, energii, materiałach wyjściowych oraz produkcji i poszukiwaniu optymalnego systemu komunikacji między nimi. Wyniki tych badań umożliwiają uzyskanie kompletnej i ekologicznie bezpiecznej oszczędności zasobów oraz rozwiązanie zapobiegania zanieczyszczeniom przez przemysł w ujęciu ogólnym.
PL
Przemysł odlewniczy w najbliższej przyszłości zmuszony będzie skupić swoje działania na realizacji zasad zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC), co wymagać będzie wielkiego wysiłku finansowego, ale może przynieść odlewniom wymierne korzyści. Potwierdza to przykład Huty MAŁAPANEW S.A. w Ozimku, która realizowała zadania zapobiegawcze w ramach Programu Czystszej Produkcji. Efektem podjętych działań było ograniczenie uciążliwości zakładu dla środowiska, ale także osiągnięcie znacznych efektów ekonomicznych i wzrost konkurencyjności.
EN
The foundry industry will be forced to concentrate its activities in the nearest future on the realization of the rules of the Integrated Pollution Prevention and Confinement (IPPC), what will require a considerable financial effort, but can bring measurable advantages to the foundries. This can be confirmed by the example of the Metallurgical Works MAŁAPANEW S. A. in Ozimek which has been realized preventive tasks in the scope of the Program of Cleaner Production. As results of the undertaken activities the reduction of arduousness of the works for the environment as well as a considerable economic effects and increase of the competitiveness can be mentioned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.