Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrabiarka przenośna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki modalnego modelowania dynamiki prototypu obrabiarki przenośnej. Modelowanie to zostało przeprowadzone na podstawie wyników testu impulsowego i miało na celu sprawdzenie stacjonarności obiektu modelowania, wskazanie postaci drgań mogących mieć negatywny wpływ na jakość obróbki oraz określenie niebezpiecznych, ze względu na zjawisko rezonansu, zakresów częstotliwości. Na podstawie analizy postaci drgań oraz porównania wartości amplitud drgań w poszczególnych punktach konstrukcji wskazano słabe ogniwa struktury obrabiarki oraz podjęto dyskusję na temat konieczności ich wyeliminowania. Na podstawie testu „tool – tip” i modelu procesu skrawania przeprowadzono prognozowanie wibrostabilności obrabiarki przenośnej oraz do-konano jej doświadczalnej weryfikacji.
EN
The paper presents results of modal modelling of portable machine tool prototype. Impulse test method Was Applied to check that model is stationary. Resonance frequencies were estimated and mode shapes were animated, To point the weak elements of the structure. Tests Were conducted for many different relative configurations of Machine tool bodies. The need of structural changes of prototype is discussed. Results of the tool tip test were Used for vibrostability prediction and the prognosis was verified experimentally.
2
Content available remote Modeling mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining
EN
This article presents issues related to the modelling of flexible modular structures, namely mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining. It presents a modification of regular design criteria used commonly for stationary machine tools which takes into the account the specificity of portable machines. The paper shows the importance of modelling of the clamping system connecting the portable machine and the workpiece, and the significance of modelling the workpiece itself, as the machine-clamp-workpiece-tool system - MCWT. In addition, FEM models of a portable machine tool are analyzed. Finally, the paper presents the interpretation of the obtained analytical results.
PL
W artykule opisano badania eksperymentalne mające na celu zbadanie wpływu orientacji na udarność wyrobów z ABS wytwarzanych techniką Fused Deposition Modeling. Próbki wytworzone przy różnych orientacjach poddano testowi udarności młotem Charpy'ego. Oprócz tego wytworzono metodą wtrysku próbki referencyjne z tego samego materiału ABS. Analiza wyników badań potwierdziła wstępne tezy oraz ważne obserwacje dotyczące wytrzymałości wyrobów kształtowanych techniką FDM.
EN
The article presents the issue of designing portable machine tools in which module components are applied. Portable machine tools are mainly designed for machining of elements at the place of their final installation. Experience has shown that achieving high efficiency in the design of portable machine tools can only be reached through the use of mechatronic approach with the use of ready-made modular components (for example: ballscrew mechanisms, bearing units, linear guide systems). The designer of a machine tool must be aware of lack of information on selected parameters of these components. It is recommended to use simplified replacement models of these components and implement them to the model of entire machine tool to achieve desired static and dynamic characteristics. Authors of the article present an example of a modular component and its replacement model. They also present the results of calculations performed with the use of this.
PL
Przedstawiono problematykę projektowania obrabiarek przenośnych z zastosowaniem elementów modułowych. Obrabiarki przenośne projektowane są z uwzględnieniem ich użycia do obróbki elementów w miejscu montażu. Doświadczenie wskazuje, że uzyskanie wysokiej jakości obrabiarek przenośnych wymaga uwzględnienia w procesie ich projektowania kryteriów mechatronicznych oraz standardowych podzespołów modułowych (np. mechanizmów śrubowo-tocznych, węzłów łożyskowych, modułowych prowadnic liniowych). Projektanci tych obiektów uwzględniają ograniczoną informację dotyczącą charakterystyki użytkowych komponentów modułowych. Dlatego zaleca się używanie uproszczonych modeli zastępczych i implementowanie ich do opracowanego modelu obrabiarki. Umożliwia to uzyskanie prognozowanych statycznych i dynamicznych charakterystyk obiektu poddanego analizie. Zaprezentowano przykładowy element modułowy i jego obliczenia.
EN
This work is focused on main issues which occur during precise machining of assembling holes in large objects. This paper also describes main assembling and machining difficulties which appear in clutch of gas and steam turbines and indicates possibilities of the configuration of modular portable machine tools.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości obróbki otworów montażowych w połączeniach kołnierzowych wałów turbin gazowych i parowych przy zastosowaniu wykonanej w Zakładzie Obrabiarek IMBiGS i wdrożonej przenośnej obrabiarki specjalnej. Przedstawiono również problemy związane z konfiguracja obrabiarek przenośnych oraz problemy technologiczne obróbki otworów.
EN
Possibilities of machining of mounting holes in collar joint of shafts of gas and steam turbines with the using of portable special machine tool, made and implemented in IMBiGS (Institute of Mechanised Construction and Rock Mining) were presented. There were also presented problems connected with configuration of portable machine tool as well as technological problems related to holes machining.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.