Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie pomiarowe dla inteligentnych sieci smart grid. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną i precyzyjną detekcję przepływu prądu zwarciowego zarówno podczas zwarć międzyfazowych, jak i zwarć doziemnych. W artykule został przedstawiony sposób działania systemu czujników, uwzględniając zaawansowane algorytmy bazujące na analizie wektorowej oraz badaniu wyższych harmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowania urządzeń MS5000 w lokalizacji miejsca zwarcia oraz integracji z systemami do automatycznej izolacji zwartego odcinka i rekonfiguracji sieci.
EN
This thesis presents a new measurement solution for Smart Grid networks. This solution allows for effective and precise detection of short-circuit current flow, both during phase-to-phase faults and ground faults. The article presents a simplified way of operation of the sensor system, taking into account advanced algorithms based on vector analysis and the study of higher harmonics. The possibilities of using MS5000 devices in the location of the fault location and integration with the systems for automatic isolation of the short-circuit section and network reconfiguration were presented.
PL
.Diagnostyka maszyn wirujących i wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń jest niezbędnym elementem utrzymania ciągłości ruchu wielu obiektów przemysłowych i linii produkcyjnych. Poprawna ocena stanu silnika pozwala na precyzyjne zaplanowanie ewentualnych napraw i uniknięcie nieplanowanych przestojów. W wielu przypadkach pełny obraz kondycji uzwojeń daje ocena stanu rezystancji izolacji oraz wykrycie zwarć międzyzwojowych. W ten sposób można wykryć defekty zarówno w uzwojeniu stojana, jak i wirnika.
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.