Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Chropowatość po toczeniu materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych
PL
W artykule określono rozbieżności między rzeczywistą wysokością mikronierówności Rz a teoretyczną Rzt oraz wartość minimalnej grubości warstwy skrawanej hmin dla trzech materiałów obrabianych: stopu tytanu, stali nierdzewnej oraz nadstopu niklu. Badania prowadzono dla różnych wartości posuwu f, promieni naroża rε oraz prędkości skrawania vc.
EN
In this paper the differences between theoretical and obtained after turning surface roughness values and minimal depth of cut hmin for different aircraft materials were discussed. Titanium alloy, stainless steel and nickel super alloy were considered. Test were conducted for different feed range f, nose radius rε and cutting speed vc.
EN
Streaming video in uplink is an interesting opportunity for network operators for capitalizing unused part of bandwidth (due to Internet asymmetry). The uplink seems not optimized nowadays due to lack of business cases. The main challenge however is bursty and unpredictable nature of wireless channel observed especially as mobility comes into play in current broadband networks. That is why in this paper, we have approached the diagnosis of commercial mobile WiMAX network towards the capabilities of assuring real-time video in uplink direction. We present results of drive tests showing that delay in WiMAX networks for LOS-NLOS (Line of sight - No n line of sight) mobile conditions is largely contributed by uplink direction (60-90% of RTT (Round trip time)) whereas downlink directions hardly ever exceeds 40ms. We show that enabling MIMO-A(Multiple Input Multiple Output) can decrease delays by 100ms in NLOS conditions and decrease delay variation by up to 90%. For each of tests we have presented exact probabilities of particular modulations involved based on channel realizations.
3
Content available remote Kompensacja błędów obróbki metodą korekcji toru narzędzia
4
Content available remote Organic matter sources in aerosol PM10 from Wrocław, Poland
EN
The natural and anthropogenic contributions of hydrocarbon groups (aliphatic and aromatic), as well as total organic carbon, in atmospheric PM10 dust (particulate matter < 10 (µm) collected from Wrocław (SW Poland) were assessed using combined molecular (gas chromatography-mass spectrometry GC-MS) and stable carbon isotopic (isotope-ratio mass spectrometry IR-MS) analyses. The PM10 samples were taken using the hi-flow sampler Stamplex Air Division with Whatmann quartz filter (0.06237 m2), and a constant air flow of 1.13 m3/ min in the seasonal sampling program in 2007, and represent air pollution in all months of the year. The δ13C values of the total carbon varied seasonally from -27.6 to -25.3‰. The isotopic mass balance calculations showed greater coal burning input, reaching 70.5%, in the heating season and dominant transported sources 47.0% in the vegetative season. The δ13C values of the aliphatic fractions (from -36.6‰ to -29.4‰), indicated a dominant anthropogenic origin (gasoline/diesel/ coal combustion). The n-alkane distribution with relatively low CPI (carbon preference index) values confirmed that coal combustion and petroleum product use in vehicles were important sources of the PM10 in Wroclaw. On the other hand, high values of % WNA (wax n-alkane content), especially in vegetative season, and Cmax (carbon number maximum) ≥27 in 81% of the samples suggested that the influence of biogenic sources was also significant. Petroleum and coal combustion emissions were confirmed by the presence of hopanes and moretanes. The molecular analysis of the concentrations and diagnostic ratios of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and the δ13C values of the aromatic fractions (from -35.4‰ to -26.8‰) indicated that the main PAH sources were also represented collectively by combustion of liquid fuels and coal. Based on PAH discrimination diagrams it is also clear that the main organic carbon source is derived from coal, biomass and petroleum combustion in both seasons. However, taking into account the PAH concentrations during the vegetative and heating seasons, coal and biomass burning seem to be their major source. The high concentration of polar organic compounds such as levoglucosan, mannosan and galactosan confirmed a significant contribution of biomass burning to the total anthropogenic input, especially in the heating season. The general conclusions derived from coupling of organic tracer analysis and carbon isotopic data of PM10 was that the total carbon (including insoluble soot) is likely derived from fossil fuel combustion, while the extractable organic matter is a mixture from different sources with significant inputs of biomass burning. We have also shown that dominant organic tracers do not always represent the major input source in aerosol PM and the unresolved part of the organic matter (soot) is important in the carbon budget.
EN
This study provides the preliminary report about first occurrence of orthorhombic 11C pyrrhotite (Fe(1-x)S) from the Sudetes, Poland. Samples of pyrrhotite-containing two-pyroxene gabbro were found in a classic pegmatite locality in Michałkowa near Walim in the Góry Sowie Block. Based on microscopic methods, pyrrhotite is associated with pentlandite, chalcopyrite, chromite, ilmenite, gersdorffite, magnetite, biotite, magnesiohornblende, clinochlore, lizardite and talc. X-Ray diffraction (XRD) indicate that pyrrhotite has orthorhombic 11C structure and it is characterized by: a = 3.433(9) Å, b = 5.99(2) Å, c = 5.7432(5) Å, β = 90º and d102 = 2.06906 Å. Mössbauer studies confirmed the XRD data. Pyrrhotite has three sextets with hyperfine parameter values 30.8 T for sextet A, 27.9 T and 25.8 T for sextets B and C respectively, indicating orthorhombic structure, the composition near Fe10S11 and x = 0.0909.
EN
In “Stanisław” quarry, that is located on Garby Izerskie, ore minerals-bearing calcsilicate skarns were found in 2009. The samples were studied using microscopical method of reflected light and scanning electron microscopy (SEM). Based on SEM study, the predominant ore minerals in investigated samples are chalcopyrite, pyrrhotite, bismuth telluride and native bismuth. Moreover, acanthite, native gold and native silver were also identified. Our studies are the first report of above mentioned minerals from the Garby Izerskie area.
PL
Obserwacje procesu szycia maszynowego zachodzącego w układzie operator - maszyna prowadzą do stwierdzenia wrażliwości transportera maszyny szyjącej na właściwości tekstyliów i prędkość obrotową maszyny. Zmienny charakter prędkości w procesie szycia - zależny od treści zadania technologicznego i kwalifikacji operatora - wpływa negatywnie na jakość szwów nitkowych. Objawia się to rozbieżnościami między projektowanymi cechami szwu (długość ścieżki przeszycia i liczność ściegu, poziom wdawania, poziom rozciągania) a rzeczywistymi - na wyjściu ze strefy roboczej maszyny. Stosowane coraz powszechniej w maszynach szyjących o otwartym cyklu technologicznym funkcje programowania maszyny w próbnych realizacjach zadania, wykorzystywane dla poszukiwania wartości parametrów bądź charakterystyk zadawanych maszynie, cechuje ograniczona przydatność ze względu na zróżnicowany charakter zmian prędkości obrotowej w fazie programowania maszyny oraz w procesie realizacji zadania. Sformułowano i zweryfikowano pozytywnie tezę, w myśl której użycie w procesie szycia maszynowego tachogramu o konfiguracji i parametrach ustalonych w programowaniu przeprowadzonym w próbnych realizacjach zadania, stwarza warunki do poprawy jakości odwzorowania projektowanego szwu oraz poprawy wykorzystania maszyny w procesie szycia. Weryfikacja tezy wymagała przeprowadzenia badań modelowych, zbudowania układu sterowania serwonapędem maszyny szyjącej, stwarzającego możliwość programowania tachogramu w próbach szycia oraz przeprowadzenia badań eksperymentalnych weryfikujących przydatność tego układu w realizacji zadań technologicznych. Badania modelowe obejmowały: • identyfikację zadań technologicznych w procesach szycia maszynowego ze względu na czynności manipulacyjne przeprowadzane na tekstyliach, • modelowanie tachogramu oraz wyznaczenie granic jego efektywności, • budowę grafu konfiguracji tachogramów, • ocenę efektywności tachogramu o określonej konfiguracji i parametrach, • związki mogące zachodzić między treścią zadania technologicznego a konfiguracją tachogramu, w warunkach współdziałania operatora z maszyną. Wykazano przydatność zapisu tachogramu w formie krzywej łamanej do badań modelowych. Przeprowadzone modelowanie tachogramu pozwoliło na wyróżnienie wszystkich możliwych jego konfiguracji dla zadanej liczby odcinków tej krzywej. Wśród tachogramów wyróżniono konfiguracje bez sekwencji: wzrost - spadek oraz spadek - wzrost, uznając je za bardziej racjonalne w procesach realizacji zachodzących w układzie operator - maszyna. Zastosowana forma budowy tachogramu okazała się również przydatna do budowy układu programowego sterowania serwonapędem maszyny szyjącej. W ocenie efektywności tachogramu ważną rolę spełniło odniesienie do ogniw łańcucha działania operator - maszyna - zadanie. Zagadnienie to rozpatrzono na wybranych konfiguracjach tachogramu. Stwierdzono, że efektywność tachogramu o ustalonej konfiguracji uwarunkowana jest: wartościami parametrów maszyny (przyspieszenie i opóźnienie w reakcjach nieustalonych, prędkość maksymalna), czasem reakcji operatora na sygnały optyczne i opóźnieniem w obwodach sterowania tekstyliami oraz napędem przez operatora, efektywnością reakcji ustalonych, liczbą cykli roboczych maszyny oraz udziałem poszczególnych reakcji w ogólnej liczbie cykli roboczych maszyny. Wykazano ponadto, że dla tachogramu o ustalonej konfiguracji i parametrach, charakterystyczna jest minimalna liczba cykli roboczych maszyny, przy której zadanie technologiczne można zrealizować. Dopasowanie liczby cykli roboczych maszyny w tachogra-mie do zadania technologicznego może zachodzić poprzez wydłużenie czasu reakcji ustalonych bądź obniżenie efektywności tych reakcji. Dobór konfiguracji tachogramu do zadania technologicznego wymaga analizy zadania pod kątem złożoności odcinkowej na ścieżce przeszycia, zaś dobór parametrów tachogramu wymaga treningu operatora. W warunkach programowego sterownia serwonapędem oznacza to konieczność uwzględnienia w budowie maszyny funkcji programowania w próbach szycia. Zaproponowane w ramach pracy rozwiązanie programowego sterowania napędem maszyny szyjącej zgłoszono do opatentowania, a następnie przedstawiono pod nazwą „Tachometryczny programowalny zadajnik serwonapędu maszyny szyjącej”, na 56. Światowej Wystawie Innowacji Brussels Eureka Contess, gdzie uzyskano srebrny medal oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie (medal brązowy). Zaprojektowany układ sterowania zawiera panel operatora zbudowany w programie Lab View. Umożliwia to tworzenie biblioteki tachogramów zapisanych w formie krzywej łamanej oraz dokonywanie korekty zadanego przebiegu prędkości obrotowej maszyny na podstawie prędkości rzeczywistej. Konieczność korygowania tachogramu uwarunkowana jest właściwościami konfekcyjnymi tekstyliów, rozbieżnościami tachogramów na wejściu oraz na wyjściu układu sterującego serwonapędem, a także koniecznością dopasowania tachogramu do zadania technologicznego i możliwości adaptacyjnych operatora. Czynności korygujące składają się na proces programowania napędu maszyny oraz adaptacji operatora w próbach szycia. Zbudowany układ sterowania serwonapędem zainstalowano na maszynie z funkcją programowania maszyny w zakresie czynności manipulacyjnych, poszerzając programowanie o czynność sterowania napędem. Badania eksperymentalne obejmowały: • wyznaczenie siły zamykającej układ dociskowo-transportowy minimalizującej wrażliwość transportera na zmiany prędkości obrotowej maszyny, • ocenę działania zadajnika tachometrycznego, • ocenę efektywności realizacji zadań technologicznych w warunkach programowego sterowania serwonapędem maszyny, • ocenę sprawnościową układu operator - maszyna w warunkach konwencjonalnych oraz w warunkach programowego sterowania napędem maszyny. Stwierdzono, że dla zminimalizowana wrażliwości układu dociskowo-transportowego maszyny szyjącej na zmiany prędkości obrotowej maszyny niezbędna jest optymalizacja siły zamykającej ten układ. Miarę wrażliwości stanowiło odchylenie liczności ściegu w szwie od wartości zadanej. Wyznaczenie siły powinno wyprzedzać poszukiwanie konfiguracji i parametrów tachogramu w próbnych realizacjach zadania technologicznego. W badaniach oceniających działanie programowego sterowania napędem stwierdzono dobrą powtarzalność rzeczywistego przebiegu prędkości, a w rezultacie - poprawne odwzorowanie cech projektowanego szwu, wykazujących wrażliwość na zmiany prędkości obrotowej maszyny. W działaniach przygotowawczych do oceny efektywności realizacji zadań technologicznych zaproponowano formę opisu tachogramów uwzględniającą podział tachogramu na segmenty o różnej efektywności. Opracowano zbiór tachogramów tzw. granicznych ze względu na średnią prędkość obrotową oraz liczbę cykli roboczych maszyny. Następnie zbudowano algorytm programowania napędu maszyny i uczenia operatora w warunkach programowego sterowania napędem. Przeprowadzono próbę programowania napędu maszyny oraz adaptacji operatora z wykorzystaniem zadajnika prędkościowego według zaproponowanego algorytmu. Stwierdzono, że programowe sterowanie napędem stwarza warunki do efektywnego wykorzystania prędkości obrotowej maszyny. W badaniach sprawnościowych wykazano, że sterowanie programowe w większości przypadków przynosi wzrost wskaźnika sprawności technologicznej układu operator - maszyna, przekraczający 20%, przy utrzymaniu jakości realizowanych zadań na wymaganym poziomie. Realizację zadań wymagających złożonych czynności manipulacyjnych powinno poprzedzić, w miarę możliwości, przenoszenie tych czynności do zadań maszyny. Brak takich możliwości wskazuje na potrzebę przebudowy zadania technologicznego bądź przeprowadzenia treningu operatora, racjonalizującego sterowanie napędem przez operatora. Wnioski wyprowadzone z części eksperymentalnej kończy propozycja dalszego rozwoju, zbudowanego w ramach pracy, układu programowego sterowania serwonapędem. Do oryginalnych osiągnięć autora rozprawy należy zaliczyć: 1. identyfikację zadań technologicznych w procesie szycia maszynowego za pomocą koniecznych przekształceń elementów budowy szwu (pozycjonowanie, zaginanie, wdawanie, rozciąganie), 2. modelowanie tachogramu procesu szycia maszynowego za pomocą krzywej łamanej, 3. budowę grafu konfiguracji tachogramów procesu szycia, 4. opracowanie założeń do budowy układu programowego sterowania serwo-napędem maszyny szyjącej (zgłoszenie patentowe) oraz budowę tego układu (srebrny medal na wystawie innowacji w Brukseli), 5. sposób eksperymentalnego wyznaczania siły w układzie dociskowo-transportowym maszyny szyjącej, minimalizującej wrażliwość transportera na zmiany prędkości szycia, 6. metodykę programowania serwonapędu maszyny szyjącej w próbach szycia przy użyciu zbudowanego zadajnika prędkościowego, 7. metodykę oceny efektywności procesu szycia maszynowego w warunkach programowego sterowania serwonapędem maszyny.
EN
A thesis which claims that the use of a tachogram with configuration and parameters established in the process of „teaching” a machine to control its drive provides conditions for improvement in the quality of representation of a designed seam and improvement of the machine’s use in the operator-machine-task chain has been formulated and positively verified. The verification required that a servodrive control system for a sewing machine with an open technological cycle be built. The system had to allow for programming of the tachogram. Applicability of programming the tachogram in the form of a broken connected curve has been shown. The executed modelling of the tachogram allowed to identify all its possible configurations for a preset number of segments of the line. In the evaluation of the tachogram efficiency, an important role of relation to links of the operational chain (i.e., operator-machine-task) has been noted. It has been shown that efficiency of the tachogram with an established configuration is conditioned by: • values of the machine’s parameters (acceleration and deceleration in non-stable reactions, maximum speed), • time of retardation in the operator’s reaction to delivered information and deceleration in the circuit of textile controlling by the operator, • efficiency of operator’s stable reactions, • number of machine’s work cycles in the execution of technological task, • share of particular operator’s reactions in the general number of machine’s work cycles. Moreover, it has been demonstrated that for a tachogram with an established configuration and parameters there is a specific minimum number of machine’s work cycles at which a given technological task can be accomplished. Matching of the number of machine’s work cycles in the tachogram for a given technological task can occur as a result of prolonged time allowed for stable reactions or lowered efficiency of these reactions. Matching of the tachogram configuration for the content of a technological task requires analysis of the task for segmental complexity on the sewing path while choice of the tachogram parameters requires training of the operator. Search for the tachogram should be preceded by establishing of the force which closes the presser-feed system and minimizes its sensitivity to changes in the machine’s rotational speed. Performance tests have demonstrated that in the majority of cases the improvement in technological efficiency of the operator-machine system exceeds 20% while the quality of performed tasks is maintained on a required level. It has been asserted that execution of technological tasks which require complex manipulations should be preceded, whenever possible, by delegating these operations to the machine’s tasks. Lack of such possibilities indicates a need to restructure the technological task or to train the operator to rationalize the drive control. The latter option makes the operator to control the drive in the course of technological task.
PL
W referacie przedstawiono wady tradycyjnego frezowania powierzchni swobodnych ze stałymi parametrami vf i n. Wyniki pokazano na przykładach obróbki frezami walcowo-czołowymi i kulistymi, rozpatrując zmienność sił, błędów kształtu i chropowatości powierzchni obrobionej na długości frezowania. Przeanalizowano różne sposoby programowania zmian prędkości vf (dla uzyskania stałej siły posuwowej normalnej F(fNśr), prędkości ruchu posuwowego v(f0) ostrzy frezu, średniej grubości warstwy skrawanej hzśr, objętościowej wydajności skrawania Q). Porównano również czas skrawania podczas frezowania ze stałymi i zmiennymi parametrami vf i n.
EN
In the paper disadvantages of traditional milling of free-form surfaces with constant parameters vf and n is presented. Results are shown for end and ball milling examples, and they considered variability of forces, form errors and roughness on milling length. Various methods of the vf speed variability (to obtain constant normal feed force F(fNśr), feedrate v(f0) of the mill’s wedges, mean thickness of cut hzśr, volumetric material removal rate Q) is analyzed. Cutting time during milling with constant and variable parameters vf and n is compared as well.
9
Content available remote Organic matter associated with Zn-Pb ores from the Silesian-Cracow region, Poland
EN
The Silesian-Cracow lead and zinc deposits are occurring mainly within the so-called ore-bearing dolomites of the Middle Triassic (Musehelkalk) and by the most authors are classified as Mississippi Valley-type deposits (Sass-Gustkiewicz et al. 1982, Wodzicki 1987, Leach et al. 2001, 2010). Coaly accumulations within the Zn-Pb deposits of the Silesian-Cracow region such as so-called dopplerite - a black, amorphous organic matter (OM) macroscopically resembling gelificated detrital lignite (see Sass-Gustkiewicz & Kwiecińska 1994, Kwiecińska et al. 1997), brown and matte-blacke intercalations in the clayey rocks of the internal sediment type (Sass-Gustkiewicz 1996) and organic matter present in inclusions of the sulfide minerals (Karwowski et al. 1979, 2001, Kozlowski 1995) are well known, but the problem of their origin is the subject of numerous discussions and to present day has not been clearly resolved. There is an agreement among investigators that the above-mentioned OM has an allochtonous origin, but the controversy raises the question of the potential source of OM and its age (Kolcon & Wagner 1983, Sass-Gustkiewicz & Kwiecińska 1999, Karwowski et al. 2001). Preliminary tests using gas chromatography coupled with mass-spectrometry (GC-MS) and total organic carbon (TOC) measurements were carried out. First results show that studied samples (dopplerites, internal sediments and sphalerites) from various locations of the Silesian-Cracow Zn-Pb ore districts are organic matter-rich rocks/minerals. Dopplerite OM content varies from 35% to over 50% TOC, internal sediments contain up to 14% TOC, while sphalerites usually have 0.1-0.2% TOC (although there are some samples with over 1% TOC). The contents of total sulfur (TS) are highly variable and depend on the degree of sulfides mineralization. For dopplerites, TS is in the range of 2-8%, while the internal sediments usually containing more sulfur (5-20% TS) because of their association with the ore minerals. The study of coaly matter extracts from the various localities of the Silesia-Cracow Zn-Pb ore districts using GC-MS revealed its immature nature. Although hopanes distribution differs quite considerably between samples, all of them contain hop-13 (18)-ens, hop-17 (21)-ens and 17(3, 2113 (H)-hopans compounds typical for an immature OM, unstable in temperature exceeded 50-60°C (Karwowski et al. 2001). It is interesting, that the pilot investigations of OM using pyrolysis and off-line derivatization showed only the presence of small amounts of fatty acids, which did not confirm the proposed origin of these organic accumulations, according to which they were precipitated with humic acids due to the presence of Ca ions (Sass-Gustkiewicz & Kwiecinska 1999).
EN
The functionality of the programmable drive control system of a sewing machine with open cycle technology was tested, built according to the author's earlier work. It was found that the feeding mechanism of the sewing machine is sensitive to the textiles and to the machine's rotation speed. The application of the sewing speed programmable control system created conditions for proper reflection of parameters for the technological tasks proposed. Creating a programming algorithm and machine learning of the operator based on sewing speed control software is, as studies have shown, an important step in building a new generation of sewing machines.
PL
Badano funkcjonalność układu programowego sterowania serwonapędem maszyny szyjącej o otwartym cyklu technologicznym, zbudowanego we wcześniejszej pracy autora. Stwierdzono wrażliwość transportera maszyny na tekstylia oraz na prędkość obrotową maszyny. Zastosowanie programowego sterowania serwonapędem maszyny stworzyło warunki do poprawnego odwzorowania parametrów projektowanego zadania technologicznego. Zbudowany na bazie układu programowego sterowania serwonapędem maszyny algorytm programowania maszyny i uczenia operatora stanowi, jak wykazały przeprowadzone badania, istotny krok w budowie maszyn szyjących nowej generacji.
EN
This paper describes the first occurrence of bismuth telluride in the Izerskie Garby contact zone. In nature, there are 4 known bismuth tellurides: hedleyite (Bi7Te3), pilsenite (Bi4Te3), tsumoite (BiTe) and tellurobismuthite (Bi2Te3). They are typical accessory minerals of the polymetallic skarns. The Ca-skarns of the "Stanisław" quarry in the Izerskie Garby, bismuth telluride occurs in association with pyrrhotite, chalcopyrite, sphalerite, and wollastonite and tend to form irregular clusters up to 40μm long and 15μm width . Research methods used so far (SEM) does not allow for unequivocal identification of studied mineral. Therefore, it is necessary to conduct further tests using the electron microprobe.
PL
Niniejsza praca opisuje pierwsze wystąpienie tellurku bizmutu w strefie kontaktowej Izerskich Garbów. W przyrodzie znane są 4 tellurki bizmutu: hedleyit (Bi7Te3), pilsenit (Bi4Te3), tsumoit (BiTe) oraz tellurobizmutyt (Bi2Te3). Są to typowe minerały akcesoryczne występujące głównie w polimetalicznych skarnach. W Ca-skarnach z kopalni “Stanisław” w Izerskich Garbach, tellurek bizmutu występuje w asocjacji z pirotynem, chalkopirytem, sfalerytem oraz wollastonitem i tworzy nieregularne skupienia o długości do 40 µm i szerokości 15 µm. Wykorzystane do tej pory metody badawcze (SEM) nie pozwalają na jedno-znaczną identyfikację tego minerału. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań z wykorzystaniem mikrosondy elektronowej.
EN
Using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) sphalerite samples from lead and zinc mines of the Silesian-Cracow region were studied in terms of the effect of organic matter on their coloration. The results indicate no correlation between the abundance and chemical composition of organic matter and sphalerite coloration. TOC values for investigated samples are in the range of 0.5-1.28%. A basic feature characterizing all samples is very similar distribution of n-alkanes, with a predominance of short-chain n-alkanes (from n-C13 to n-C21) over long-chain n-alkanes (from n-C25 to n-C35). Among the isoprenoids pristane dominates over phytane (Pr/Ph ratio in one sample is even 8.95), which does not correspond to previous studies (Karwowski et al. 2001) and may be due to the multi-source nature of organic matter present in sphalerite inclusions from the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits. The occurrence of hopanes with 17β,21β(H) stereochemistry indicates a low maturity of test samples.
PL
Przy zastosowaniu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) zbadano próbki sfalerytu z kopalń cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego pod kątem wpływu materii organicznej na ich barwę. Otrzymane wyniki wskazują na brak korelacji między ilością oraz składem chemicznym materii organicznej a barwą sfalerytu. Wartości TOC dla badanych próbek mieszczą się w przedziale 0.5-1.28%. Charakterystyczną cechą wszystkich próbek jest bardzo zbliżona dystrybucja nalkanów, z wyraźną przewagą n-alkanów krótkołańcuchowych (od n-C13 do n-C21) nad długołańcuchowymi. Wśród izoprenoidów pristan dominuje nad fitanem (stosunek Pr/Ph w jednej próbce wynosi nawet 8.95), co nie odpowiada wynikom poprzednich badań (Karwowski et al. 2001) i może być spowodowane wieloźródłowym charakterem inkluzji materii organicznej w sfalerytach ze śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Obecność hopanów o strukturze 17β,21β(H) wskazuje na bardzo niską dojrzałość termiczną badanych próbek.
13
Content available remote Modelling of a tachogram of machine sewing process
EN
The configuration of a tachogram of the machine sewing process is described using a polygonal curve. It is stated that the efficiency of a tachogram with its configuration established is determined using the following: values of machine parameters, the responsetime of an operator to visual signals and delays in the circuits of textile control, the drive set in action by the operator, the efficiency of reactions established in a tachogram, the number of machine working cycles, as well as the share of particular reactions of the tachogram in a general number of machine working cycles. It is also stated that the minimum number of machine working cycles for which a technological task can be carried out is characteristic for the particular configuration and parameters of the tachogram. The experimental results obtained were used for the programme control of a sewing machine drive in a machine - operator system.
PL
Opisano konfiguracje tachogramu procesu szycia maszynowego przy pomocy krzywej łamanej. Stwierdzono, że efektywność tachogramu o ustalonej konfiguracji uwarunkowana jest: wartościami parametrów maszyny, czasem reakcji operatora na sygnały optyczne i opóźnienia w obwodach sterowania tekstyliami oraz napędem przez operatora, efektywnością reakcji ustalonych w tachogramie, liczbą cykli roboczych maszyny oraz udziałem poszczególnych reakcji tachogramu w ogólnej liczbie cykli roboczych maszyny. Wykazano ponadto, że dla ustalonej konfiguracji i parametrów tachogramu charakterystyczna jest minimalna liczba cykli roboczych maszyny, przy której zadanie technologiczne można zrealizować. Wyniki badań zastosowano do programowego sterowania napędem maszyny szyjącej w układzie operator - maszyna.
PL
Opracowano wirtualny przyrząd "Napięcia dynamiczne", oparty na modułach programu LabView 8.2 i zastosowano do rejestracji przebiegu napięć dynamicznych nici szwalnej. Stwierdzono zróżnicowany charakter przebiegu napięć dynamicznych testowanych podciągaczy. Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały przydatność zbudowanego stanowiska pomiarowego do oceny przebiegu napięć dynamicznych powstających w nici oraz oceny procesu formowania ściegu. Pozwoliły również zaobserwować znaczny spadek szczytowej wartości siły zaciągania ściegu dla podciągacza tarczowego w porównaniu do podciągacza profilowanego (oryginalny w maszynie stanowiącej obiekt badań), co wpłynęło na poprawę warunków tworzenia ściegu czółenkowego.
EN
The worked out virtual instrument "Dynamic tensions" is based on modules of the program LabView 8.2 for recording the waveforms of needle thread dynamic tensions. Estimation of dynamic tensions within the thread was preceded by construction of a take-up disc and choice of a sewing machine containing the discussed mechanism. It was found that the dynamic tensions for the constructed take-up disc have diversified character in relation to the profiled take-up mechanism (original in the machine). The tests of dynamic tensions were conducted for the needle thread during sewing on a modern test-bench enabling reading, recording and analysis. The measuring system allows identification of the thread dynamic tensions generated by the take-up disc mechanism. The experimental investigations carried out showed considerable decrease in the highest strength value of stitch tightening for the take-up disc mechanism, which influenced the improvement of conditions of the lockstitch creation in a sewing machine.
EN
In the purpose of identification and estimation of clothing objects, functional, structural and executive description performs a very important role. In the paper there was applied elaborated in the Department of Clothing Technology tools of functional and structural description analysis of complex clothing article that is as characterized transformable. A special attention had been paid for functional modules of clothing article for service character and segments so-called basis article bringing creating possibility of definite usable figure of article in operation service.
16
Content available remote Napęd pozycyjny maszyny szyjącej z zadajnikiem prędkościowym
PL
W artykule opisano napędowy układ pozycyjny maszyny szyjącej. Układ napędowy jest sterowany z softwarowego zadajnika prędkości, który zawiera tachogramy sterujące prędkością szycia. Konfiguracje tachogramów zostały opracowane na podstawie analizy przebiegu procesu technologicznego.
EN
The article presents the positional driving system of sewing machine. The driving system is controlled by virtual speed controller, which contains tachometers which are controlling speed of sewing. Configuration tachometers was developed on the basis of analysis of technological process.
17
Content available remote Struktura geometryczna powierzchni po frezowaniu czołowym zahartowanej stali
PL
Odchyłki zarysu, chropowatość, falistość i ślady obróbkowe powierzchni kształtowanych frezowaniem czołowym. Ocena i wpływ niektórych warunków obróbki na strukturę geometryczną powierzchni (SGP) zahartowanej stali. Wpływ zmienności obciążenia cieplnego i siłowego na SGP.
EN
Reference is made to deviations occurring in profile line, surface roughness and undulations and to machining marks left by the face milling operations. A selection of machining parameters and conditions are assessed and their effect on surface texture features of the hardened steel component are described. Also assessed are effects of the heat and power loads on the machined surface texture.
EN
We present a course of needle take-up demand in the zone of lockstitch formation by the needle and the bobbin hook, as well as a course of thread control by the take-up for selected machines with different types of thread take-ups. The classical (crank-rocker) take-up and single-axial disc take-up are distinguished. The possibility of shaping the thread control curve with a disc take-up by changing the number and position of its operating points has been established. The diverse character of changes to the thread overfeed in the feeding zone of the machines indicates the need to establish a set of criteria assessing the correctness of the selection of this overfeed. For determining the thread control curve by disc take-up, software was used to shape this curve.
PL
Przedstawiono przebieg zapotrzebowania nici igłowej w strefie tworzenia ściegu czółenkowego przez igłę i chwytacz oraz przebieg sterowania nicią przez podciągacz, dla wybranych maszyn różniących się typem podciągacza nici. Wyróżniono podciągacz klasyczny (korbowo-wahaczowy) oraz tarczowy jednoosiowy. Stwierdzono możliwość kształtowania krzywej sterowania nicią przez podciągacz tarczowy na drodze zmiany liczby oraz położenia jego punktów roboczych. Zróżnicowany charakter zmian nadmiaru nici w fazie zasilania, dla badanych maszyn, wskazuje na potrzebę opracowania zbioru kryteriów, oceniających poprawność doboru tego nadmiaru.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.