Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom ekologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Coraz więcej można usłyszeń o gospodarstwach ekologicznych oraz o tym jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób ekologiczny. Należy pamiętać, że ekologia w domu nie oznacza, że ludzie nowoczesne rozwiązania, które kosztują wiele, a które mają zredukować wpływ na środowisko naturalne. Każdy może podjąć działania, które nie wymagają dużych wydatków, a które będą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem artykułu jest zbadanie doświadczeń i przyzwyczajeń mieszkańców Polski pod kątem prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób ekologiczny. Badanie miało formę ankiety internetowej. Badanie prowadzone było w okresie czerwiec-grudzień2017. Dzięki ankiecie można było przyjrzeć się przyzwyczajeniom polaków w aspekcie ekologicznego prowadzenia domu.
EN
More and more often, we can hear about ecological households and how to run a household in an ecological way. It should be remembered that ecology at home does not mean that a person has to invest in modern solutions that cost a lot, and which are supposed to reduce its impact on the natural environment. Each person can develop certain actions, which will not require large amounts of financed expenditure, and which will have a positive impact on the natural environment. The purpose of the paper was to examine the experiences and habits of Polish people in terms of running a household in an ecological way. The study took the form of an online survey. The research was conducted in June-December 2017. Thanks to the research, it was possible to observe the habits of Polish people in the aspect of eco-friendly housekeeping.
PL
Artykuł przedstawia jeden z nowych wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej tzw. zielonych budynków, odnawianych lub nowych. System LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design-Lider w projektowaniu budynków oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku naturalnemu) stosowany jest w Stanach Zjednoczonych pod auspicjami U. S. Green Building Council (USGBC). Jest to jeden z najszybciej rozwijający się i najbardziej popularny na świecie system certyfikacji inwestycji proekologicznych stosowany również w warunkach polskich.
EN
This publication presents is an ecology-oriented building certification (LEED) for identifying and implementing practical and measurable green building design, construction, operations and maintenance solutions, run under the auspices of the U.S. Green Building Council (USGBC) new systems of rating buildings.
PL
W artykule przedstawiono znormalizowane metody badawcze oceny środowiskowej, socjalnej oraz ekonomicznej budynków w cyklu życia oraz podano przykładowe wyniki obliczeń wykonanych przez autora. Przedstawione w artykule przykłady wskazują na ich praktyczną wartość oraz możliwość zastosowania w budownictwie. Oceny budynku w zakresie spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju będą ważnym elementem kształtowania się rynku budowlanego w najbliższych latach.
EN
The aim of the article is to present how the environmental and social performance of a building can be communicated by simple and normalized indicators and translated into economic performance. This information as new dimension can support integrated design and a choice of the best technical solution. The article presents the implementation of sustainable building assessment methods on the construction market. Selected experiences from the sustainable building assessments were presented. Performed case studies have shown, for instance, that “green buildings” can behave with and increased economic added due to its environmental features. Presented studies allow to approximately quantify the sustainable buildings value. So, this research work is directed towards the analysis, understandings and presentation of key findings and conclusions regarding the impact of sustainability indicators.
PL
Zieleń w strukturach zurbanizowanych może pełnić funkcje użytkowe, estetyczne i ekologiczne. Posiada ona w architekturze i urbanistyce wyraźny związek z proekologicznymi postawami projektowymi.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i realizacją instalacji do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w instalacjach wewnętrznych budynków w Polsce. Problemy te związane są z brakiem odniesień w aktualnych aktach prawnych, odpowiedników w polskiej terminologii technicznej, a także odpowiednich wytycznych projektowych i wykonawczych dla instalacji dualnych. Z tego względu projektanci i wykonawcy takich instalacji odwołują się do przepisów i wymagań zagranicznych, które zostały krótko scharakteryzowane w artykule.
EN
In this article are presented problems related with designing and installing internal systems for reuse of greywater in Poland. Those problems are related to lack of references to existing law acts, lack of equivalents in polish technical terminology and lack of adequate guidelines for designing and installing dual systems, too. Because of that designers and installers of this kind of installations are referring to foreign rules and guidelines, which are shortly presented in the article.
7
Content available Dom dE
EN
This article deals with the author's own experience in architectural design with consideration being given to ecological issues: as both a source of inspiration and a part of her everyday practice.
PL
Architektura solarna ma charakter innowacji. Analizując jej rozwój, można zauważyć analogie do innych procesów innowacjnych. Joseph Schumpeter wyodrębnił w procesie innowacyjnym trzy podstawowe fazy:pomysł, innowację - opracowanie i wdrożenie nowej idei,dyfuzję - proces przenikania nowej techniki. Według Everetta Rogersa dyfuzja to proces, w wyniku którego w pewnym czasie i przez pewne kanały komunikacyjne dana innowacja podlega wymianie między jednostkami w systemie społecznym. Jest to szczególna forma porozumiewania się, w której wymieniane są informacje na temat nowej idei. Sposób rozprzestrzeniania się innowacji jest procesem związanym z określonym stopniem nieprzewidywalności. Informacja może zmniejszyć tę nieprzewidywalność.Istotną rolę w procesie dyfuzji innowacji odgrywają obiekty o charakterze modelowym. Swoją odmiennością zwracają one na siebie uwagę i przez pojawianie się informacji o nich w mediach stają się inspiracją stymulującą do dalszego rozwoju architektury solarnej.
EN
Solar architecture is still an innovation. Exemplary objects - like the sustainable C02-SAVER house nearby Pszczyna (Poland) - can stimulate the diffusion of innovation. This house contains many solar and ecological solutions and there are synergies between them. It attracts public and media attention.
PL
Jedyna właściwa architektura to taka, której nie widać - twierdzi architekt Malcolm Wells. Zamiast zalewać ziemię asfaltem, piętrzyć kolejne sterczące, z trudem ogrzewane molochy, wystarczy zanurzyć dom w ziemi i pozwolić naturze żyć własnym życiem przekonuje Wells. Kiedy ulicę, przy której stało jego biuro, zamieniono na początku lat 60. na sześciopasmową autostrdę, architekt w pierwszym odruchu wybudował mur odgradzający. W drugim przeniósł biuro pod ziemię. Dom o szklanych ścianach postawiony jest na środku podwórka wykopanego trzy metry pod ziemią. Dach pokrył metrową warstwą ziemi. Tony liści, które Wells przywiózł z pobliskiego śmietnika, posłużyły jako kompost i zamieniły dach w łąkę. Wells już nigdy więcej nie zaprojektował niczego na ziemi. Zaczął projektować natomiast pod ziemią: domy mieszkalne, biura, a nawet porośnięte trawą i krzakami stacje benzynowe.
11
Content available Dom w krajobrazie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.