Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krytyczna częstość obrotów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper, critical impeller speeds were analyzed on the basis of the performed simulations of the concentration distribution of the floating particles suspension in an agitated vessel, equipped with pitched blade turbine. The required range of the standard deviation of the local particles concentration in a suspension was assumed as comparative criterion. The results obtained from numerical computations were compared with the values of the critical impeller speeds determined experimentally.
PL
W artykule analizowano krytyczne częstości obrotów mieszadła na podstawie wykonanych symulacji rozkładu stężeń zawiesiny cząstek lekkich w zbiorniku z mieszadłem turbinowym o łopatkach pochylonych. Jako kryterium porównawcze przyjęto wymagany zakres wartości odchylenia standardowego stężeń lokalnych cząstek w zawiesinie. Wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych porównano z wartościami krytycznych częstości obrotów mieszadła określonymi doświadczalnie.
PL
Z opisanych doświadczeń wynika, że w mieszalnikach z wypukłym dnem, krytyczna częstość obrotów mieszadła była mniejsza niż w mieszalnikach z dnem płaskim. Średnia wartość stosunku krytycznych częstości obrotowych ndb/nfb = 0,89. Ze względu na fakt, że w ruchu burzliwym moc mieszania jest proporcjonalna do trzeciej potęgi częstości obrotowej mieszadła (P~33), stosunek mocy mieszania dla krytycznych częstości obrotowych dla obu typów dna wyniesie Pwd/Ppd = 0.70.
EN
Experimental results show that critical impeller speed in vessels with a dished bottom is lower than in vessels with a flat bottom. The mean ratio of both speeds equals ndb/nfb = 0.89. Power consumption in turbulent region is proportional to the third power of impeller speed (P~33) and therefore the mean ratio of power consumptions for both bottom shapes equals Pwd/Ppd = 0.70.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.