Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewacze bębnowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw
PL
Przedstawiono wyniki procesowych badań przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Średnica bębna może zmieniać się w sposób ciągły, jak w przesiewaczu bębnowo-stożkowym, lub skokowo, jak ma to miejsce w przesiewaczu bębnowo-kaskadowym. Bębny obu maszyn przesiewających wykonują ruch obrotowy wokół osi poziomej z możliwością nieznacznego odchylenia od tego kierunku. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje wewnątrz bębna złożony ruch. Jest wówczas poddawana działaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia bębna sitowego. W kolejnych przekrojach bębna o coraz większych średnicach występuje coraz intensywniejszy ruch warstwy przesiewanej, co zapewnia szybkie i dokładne dosiewanie materiału. W końcowej fazie procesu na powierzchni sita występuje już bowiem niewiele ziaren mniejszych od otworu sita. Ten zmienny rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych przesiewacza. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania kruszyw mineralnych drobno- i bardzo drobnoziarnistych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
Conical and cascade drum screens with continuously varying unequal sieve diams. were used for classifying sand and basalt aggregate under rotation around a horizontal axis with a slight deviation from this direction. The layer of granular material fed onto the sieve took a complex movement inside the drum and was subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the drum. In the following sections with increasing diams., the movement of sifted layer was more intense, which ensure fast and accurate classification of the material. In the final phase, only few small grains stayed on the sieve. The variable material movement allowed for achieving good process course.
3
Content available Drum screens in mineral mining
EN
Drum screens were developed in the 19th century and had been used for a long time in various branches of national economy, mainly in flour mills. Next, they were replaced by vibrating and revolving screens and their production ended. Recently, these machines reappeared because of their applicability in municipal waste sorting. The drum screens appeared again in other industries, including mineral mining. It seems that modern drum screens should be high-speed machines, i.e. such in which high speed factor (the ratio of drum angular velocity to rotation velocity) should range from 0.8 to 0.9, and not from 0.2 to 0.3, as is the case in the currently operating screens. The main disadvantage of a drum screen is poor utilisation of its sieve surface (up to 30%). In vibrating screens sieving surface can be utilised in 100% provided the feed is loaded in a correct way to the screen. The author intended to describe drum screens in the light of new results of researches on these machines carried out recently at the Technical University of Łódź. The latest designing achievements in this area have also been taken into account.
PL
Przesiewacze bębnowe są maszynami które powstały w XIX w. i były przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Następnie zostały zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny te pojawiły się ponownie, a to za sprawą zastosowania ich w liniach technologicznych do segregacji odpadów komunalnych. Następnie przesiewacze bębnowe pojawiły się ponownie w innych gałęziach przemysłu, w tym w górnictwie surowców skalnych. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi, w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania) powinien być na poziomie 0,8-0,9, a nie 0,2-0,3, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach. Podstawową wadą przesiewacza bębnowego jest nieznaczne (do 30%) wykorzystanie powierzchni sita. W przesiewaczach wibracyjnych wykorzystać możemy 100% powierzchni przesiewającej, przy założeniu, że prawidłowo nadajemy nadawę na przesiewacz. Autor niniejszego opracowania postanowił opisać przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań aparatów bębnowych, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnił także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie.
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesu przesiewania jest kąt nachylenia pokładu sitowego. W przesiewaczach wibracyjnych o ruchu prostoliniowym kąt nachylenia do poziomu przyjmowany jest w zakresie B [Beta] = -10 stopni do +10 stopni (ujemne wartości dotyczą tylko procesów odwadniania), w których kąt nachylenia pokładu sitowego zmienia się od ok. 40 do 10 stopni. Główną ideą linii bananowej jest utrzymanie stałej grubości warstwy przesiewanego materiału.
EN
Waste utilization is a more up-to-date problem in Poland. The paper shows how to design drums of trommel screens being in use in the utilization industry taking advantage of a modern FEM way of computations and a conception of an integral beam-shell model. Perforated shells are replaced herein by equivalent full-walled ones and the assumption is introduced that they support beam skeletons of the revolving drum as long as the reduced stress in the equivalent shell is less than the limiting reduced stress in the most heavily loaded sector of the real shell. In this way the post-buckling reserve of strength in the perforated panels is partly utilized. The limiting loading for a panel of a real shell is determined in the way of non-linear incremental FEM analysis. By the assumptions the integral linear beam-shell analysis is justified because no effects of instability take place in the beams. An example of computations for a trommel screen with cutters is presented to illustrate the taken assumptions and the results are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.