Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy w inspekcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an authorship version of the analysis procedure of data set from MSA Attribute Study for the purposes related to the reduction of conformity assessment errors and improvement of production process effectiveness. The MSA manual does not include any clear guidelines on how to eliminate errors or guidelines on how to analyse data sets from attribute study to eliminate errors. The article attempts to fill the gap identified in this field. In this article (Part 1), the author outlines the key features of own methodology of analysis data from MSA attribute study. In this article, which is one of the two parts, a research problem has been identified. It was emphasised that the influence on the reduction of the effectiveness of the production process have errors committed by the controllers in the alternative assessment of the product's conformity with the requirements, i.e. errors of I and II type, in particular, II type errors, which should be first eliminated. A traditional approach to research analysis and evaluation of alternative inspection system practised in the MSA manual was presented. Four key assumptions that were adopted for the research goal were presented. Author's procedure for analysis of errors from the attribute study data set is to point to the direction of activities in the field of error analysis, emphasise intolerance to any error, assume to use the root causes analysis and the coaching sessions to reach the root causes of conformity errors. In the second, final article in the series (Part 2), the author illustrates how, step by step, the procedure could be used in practice. It also presents the advantages and limitations of its own procedure.
2
Content available remote Zapewnienie jakości inspekcji TV kanalizacji – problem wciąż aktualny
PL
Badania TV przewodów kanalizacyjnych powinny być prowadzone tak, aby uzyskane wyniki były wiarygodne i jednocześnie przydatne do celów, z których wynikła decyzja o przeprowadzeniu tych badań. Przykłady z praktyki wskazują, że cele te nie zawsze są osiągane. W niniejszym opracowaniu rozważane są najważniejsze zagadnienia warunkujące prowadzenie inspekcji TV w kanalizacji i wpływające na jakość uzyskiwanych wyników. Zestawiono typowe błędy popełniane w trakcie badań oraz ich przyczyny, przypomniano również podstawowe zasady obowiązujące w inspekcjach TV, których spełnienie warunkuje osiągnięcie założonych celów.
EN
TV-inspection of sewers should be conducted so that the results obtained were reliable and at the same time useful for purposes which decided about the inspection. Examples from the practice indicate that these goals not always are achieved. In this paper are considered the most important issues determining the conduct of TV inspection and affecting the quality of the results. Common mistakes committed in the TV inspections and their causes will be summarized, also reminded will be the basic rules of these inspections, which condition must be met to achieve the assumed goals.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.