Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning arrester
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia ochrony odgromowej dotyczącej linii SN.
EN
The article discusses the solutions for surge protection devices to protect the medium voltage electroenergetic power line.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne, które mogą stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.
EN
The article presents the results of the effects of the lightning current flow through all kinds of lighting connectors. The study was conducted as a warning for people who want to „save” during the construction of the new facility construction equipment avoiding it appropriately set the lightning protection system. Those connectors can initiate an explosion in pote ntially explosive atmospheres.
3
Content available Klasyczne i aktywne urządzenia piorunochronne
PL
Obecny stan wiedzy umożliwia zbudowanie piorunochronu o znacznie większej strefie ochronnej od klasycznego piorunochronu Franklina. Jednakże taka konstrukcja byłaby bardzo droga i niepraktyczna. Dostępne na rynku głowice aktywne oferują większe strefy ochrony tylko na papierze. W warunkach polowych nikomu nie udało się udowodnić ich rzekomych właściwości. Ich postulowana strefa ochronna wyznaczana jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w laboratorium przy wręcz śmiesznie małym ostępie 1 m i równie zabawnym układzie ostrze – płyta (chmura) obniżonej do wysokości 2 m nad ziemią.
EN
Current state of art allows us to design a lightning arrestor, the protection zone of which is much larger, as compared to the classic Franklin’s lightning rod. However, design as such would be very expensive and impractical. The active systems available within the market offer larger protection zones only on paper. In field conditions, nobody, so far, has been able to prove the properties of such solutions. The postulated protection zone is determined on the basis of laboratory-based measurement with ridiculously small 1 meter spacing and equally inappropriate blade-plate (cloud) system, at height of 2 meters above the ground.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.
EN
In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.
PL
W artykule opisano zasadność wykonywania badań diagnostycznych ograniczników przepięć znajdujących się w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć. Zaproponowano cykliczność badań wynikającą z typu ogranicznika oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Podano metodykę diagnozowania ograniczników i liczników zadziałań na podstawie procedur zawartych w instrukcjach stosowanych w energetyce.
EN
The paper describes the merits of diagnostic testing of surge arresters in service in high voltage networks. Studies suggested periodicity resulting from a type and service experiences. Methodology of diagnostic of counters and surge arresters are given in the paper based on procedures contained in the instructions used in the energy sector.
PL
Opracowanie przedstawia opis uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
PL
Przedstawiono zwięzłą historię katedry utworzonej przez prof. S. Szpora na Politechnice Gdańskiej, rozwój zespołu badawczego i najważniejsze osiągnięcia. Pokazano aktualny stan katedry, która wyrosła na fundamentach zbudowanych przez Profesora i tematykę badawczą realizowaną przez pokolenie, czerpiące swą wiedzę od Jego uczniów.
EN
A concise high voltage school history created by prof. Szpor at the Gdańsk University of Technology, as well as its research team development and achievements have been presented. Present activity of the school grown on the foundation layed down by the Professor, and the problems investigated by the generation tought by His disciples has been described.
PL
Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest bezpieczne odprowadzenie prądu udarowego do uziomu podczas bezpośrednego wyładowania w obiekt budowlany. W obiekcie pozbawionym odpowiednich rozwiązań wewnętrznej ochrony odgromowej prąd piorunowy spływający do uziomu może spowodować wystąpienie różnic potencjałów pomiędzy przewodzącymi elementami oraz instalacjami. Różnice potencjałów mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających wewnątrz obiektu oraz spowodować zniszczenie urządzeń pracujących w obiekcie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.