Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Towards Building National Cybersecurity Awareness
EN
The paper depicts a complex, distributed information system aimed at promoting cybersecurity awareness at the national level. The system, that is built in accordance with the Act on National Cybersecurity, passed by the Polish Parliament, enables collecting and processing in near-real time available information on the security status of essential services and digital services and, also, provides for assessment of negative impact of the identified threats concerned with the provision of those services. Advanced access control and dissemination mechanisms, for secure information sharing within the system, are provided in order to aggregate distributed knowledge and use this information for on-line security risk analysis and for generation and distribution of early warnings.
PL
Omówiono działania podejmowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej zmierzające do stworzenia skutecznych rozwiązań systemowych i technicznych, które umożliwią pozyskiwanie bieżącej informacji o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ocenę występujących zagrożeń i ich potencjalnych skutków oraz skoordynowane reagowanie na incydenty komputerowe na poziomie krajowym. Na tle wymagań, wynikających z dyrektywy Parlamentu UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa NIS) oraz ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) przedstawiono architekturę oraz podstawowe funkcje systemu teleinformatycznego tworzonego w ramach projektu NCBR pt.: Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC). Omówiony został system ekspercki, który umożliwia ocenę wpływu incydentu (skala, zasięg geograficzny, czas trwania) na działalność gospodarczą i społeczną oraz bezpieczeństwo publiczne oraz krytyczności obserwowanych zjawisk, w tym propagacji zagrożeń i ich skutków. W podsumowaniu wskazano podstawowe problemy tworzące zagrożenia dla uzyskania pełnej i wiarygodnej oceny stanu bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie krajowym.
EN
The article discusses the activities undertaken in Poland and the European Union aimed at creating effective solutions to obtain information on the current state of cyberspace security, assessing the existing threats and their potential effects and supporting coordinated response to computer incidents. It presents the architecture and basic functions of the ICT system created as part of the NCBR project entitled National Cybersecurity Platform (NPC), which meets the basic requirements of the European Parliament directive on measures for a high common level of network and information systems security (NIS Directive) and the Act on National Cybersecurity System (KSC). The expert system is discussed, which allows to assess the impact of the computer incidents (scale, geographical coverage, duration) on economic and social activity and public safety, and to evaluate the criticality of observed phenomena, including threats propagation and their consequences. The summary presents the basic problems that pose a risk in obtaining a full and reliable estimation of the state of cybersecurity at national level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.