Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola optymalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper proposes a new solution of actual scientific and applied problem of optimization of the renewable energy sources in the local electrical systems, which is to determine the optimum installed capacity of RES and the choice of optimal schemes connection and also the automation of optimal control of their work in the electrical system. The application of these developments will allow reducing the power losses on electrical energy transmission and improving its quality.
PL
Artykuł proponuje nowe rozwiązanie aktualnego naukowego i praktycznego problemu optymalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w lokalnych systemach energetycznych, który determinuje optymalnie zainstalowaną ilość OZE i wybór optymalnego schematu połączeń, a także automatyczne optymalne sterowanie ich pracą w systemie energetycznym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli zredukować straty mocy przesyłu energii elektrycznej i podwyższy jej jakość.
EN
The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printing products. It shows the models of thermodynamic interaction of thermal energy with drying objects. We have built the structure of the integrated system of thermal process control at drying of printing products. We have formulated the tasks of optimization of drying technological process.
PL
Podjęto problem zapewnienia prawidłowości technologicznego procesu suszenia produkcji poligraficznej, który dotychczas nie był w pełni rozwiązany, m.in. z powodu rozmaitości obiektów o różnej postaci fizycznej, chemicznej, strukturalnej oraz wielorakich właściwościach. Także w źródłach energii cieplnej stosowane są różne rozwiązania systemu działania. Autorzy proponują optymalizować proces technologiczny przez zbudowanie strukturalnego schematu obiektu suszenia oraz identyfikację parametrów na podstawie równania termodynamiki procesu wymiany dla źródeł danego typu i samej suszarki. Graniczne wymagania procesu suszenia oparto na kompleksowych badaniach eksperymentalnych i teoretycznych. W efekcie uzyskano bezawaryjność procesu oraz jego efektywność.
EN
Heating of materials is energy and costly operations. On those reasons optimization is highly desirable. One of the possible solutions to optimize heating in real time is to use a large number of fast simulations on the basis of them the optimization algorithms have chosen the most appropriate option of the heating control. This solution implies the use of extremely fast but sufficiently accurate simplified mathematical models of heating, the structure and parameters of them are defined based on accurate modelling using computationally intensive but slower classical mathematical-physical models. Based on the operating data of the reheating furnace was build an accurate model of heating. Using the simplified model simulation of heating was done with different heating conditions with downtime during heating. Proposed algorithms including the simulations show that the proposed strategy leads to verifiable savings during heating.
PL
Nagrzewanie materiałów jest procesem energochłonnym i kosztowny. Dlatego optymalizacja tych procesów jest bardzo pożądana. Jednym z rozwiązań umożliwiających optymalizacje nagrzewania w czasie rzeczywistym jest przeprowadzenie dużej liczby szybkich symulacji, na podstawie których algorytmy optymalizacji wybierały najodpowiedniejszą wersję sterowania nagrzewaniem. Rozwiązanie takie zakłada stosowanie niezwykle szybkich ale wystarczająco dokładnych uproszczonych matematycznych modeli nagrzewania, których struktura i parametry określane są na podstawie dokładnych, ale wolno działających klasycznych modeli matematyczno-fizycznych. Na podstawie danych eksploatacyjnych pieca grzewczego zbudowano model dokładny, a następnie korzystając z jego wersji uproszczonych przeprowadzono symulacje dla różnych warunków nagrzewania uwzględniając przestoje w trakcie nagrzewania. Zaproponowane algorytmy wraz z wynikami symulacji pokazują, że proponowane podejście prowadzi do znaczących oszczędności w trakcie nagrzewania.
EN
The efficiency of piecewise constant protocols with a small number of switchings is investigated for a mathematical model of tumor anti-angiogenesis formulated originally by Hahnfeldt et al. in [8]. By comparing with the theoretically optimal solution derived earlier [12] it will be seen that for the problem of minimizing the primary cancer volume with a given amount of angiogenic inhibitors to be administered constant protocols already provide very good suboptimal strategies.
EN
The paper presents an application of the non-linear filtering method to determination the optimal control function of the aircraft manoeuvres. Theoretical grounds of the filtering problem and the main idea of its application for the identification problem were shown. The method, originally applied to a parametrical identification was adapted to determination a control function. A mathematical model of an aircraft flight was developed for considered case. Paper shows the results of a numerical example for a fire fighting aircraft. The calculation results concern control function determination and parametrical identification as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.