Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase change material (PCM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The phase change materials (PCM) are widely used in several applications, especiallyi n the latent heat thermal energy storage system (LHTESS). Due to the very low thermal conductivity of PCMs. A small mass fraction of hybrid nanoparticles TiO 2–CuO (50%–50%) is dispersed in PCM with five mass concentrations of 0%, 0.25%, 0.5%, 0.75% and 1 mass % to improve its thermal conductivity. This article is focused on thermal performance of the hybrid nano-PCM (HNPCM) used for the LHTESS. A numerical model based on the enthalpy-porosity technique is developed to solve the Navier-Stocks and energy equations. The computations were conducted for the melting and solidification processes of the HNPCM in a shell and tube latent heat storage (LHS). The developed numerical model was validated successfully with experimental data from the literature. The results showed that the dispersed hybrid nanoparticles improved the effective thermal conductivity and density of the HNPCM. Accordingly, when the mass fraction of a HNPCM increases by 0.25%, 0.5%, 0.75% and 1 mass %, the average charging time improves by 12.04 %, 19.9 %, 23.55%, and 27.33 %, respectively. Besides, the stored energy is reduced by 0.83%, 1.67%, 2.83% and 3.88%, respectively. Moreover, the discharging time was shortened by 18.47%, 26.91%, 27.71%, and 30.52%, respectively.
2
Content available remote Kryteria doboru materiału zmiennofazowego do akumulacji energii termicznej
PL
Przedstawiono kryteria doboru materiału zmiennofazowego PCM (phase-changing materials) do zastosowania w przemysłowej akumulacji energii termicznej. Opisano wyniki badań właściwości PCM do zastosowania w nisko- i średniotemperaturowych akumulatorach energii termicznej. Badaniu poddano parafiny o oznaczeniach RT53, RT60, RT70, RT821), sole NaNO2, NaNO3, KNO3 oraz mieszaninę eutektyczną o handlowej nazwie Hitec (53% KNO3, 40% NaNO2, 7% NaNO3). Metodą analizy termicznej wyznaczono entalpię i temperaturę przemiany fazowej tych PCM oraz ich stabilność termiczną i reaktywność względem metalu. Na stanowisku laboratoryjnym badano również wpływ różnych konstrukcji rur wypełnionych materiałami PCM na proces ładowania i rozładowania.
EN
Four com. parafins, NaNO2, NaNO3 and KNO3 salts and their com. mixt. (contents 53%, 40% and 7%, resp.) were studied for thermal energy storage capacity by thermal anal. Enthalpy, temp. of phase change, thermal stability and reactivity were detd. Applicability of the phase-changing materials was studied in heat accumulators made of Cu, Al or stainless steel tubes in a lab. stand during charging and discharging.
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and zeolite 4A, like phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature). It was found that selected substances are useful for heat storage for house heating. Volume heat capacity was equal to 1.68 GJ/m3 (Na2S*9H2O), 0.37 GJ/m3 (zeolite 4A) and 0.31 GJ/m3 (RT-82).
PL
Celem artykułu pokazanie podstawowych parametrów cieplnych materiału zmiennofazowego parafiny RT-82, uwodnionego siarczku sodu i zeolitu 4A takich, jak temperatura przejścia fazowego, ciepło utajone, temperatura przy której rozpoczyna się i kończy topnienie. Wybrane substancje są przydatne do akumulacji ciepła dla potrzeb ogrzewania domu. Pojemność ciepła była równa 1,68 GJ/m3 (Na2S * 9H2O), 0,37 GJ/m3 (zeolit 4A), 0.31 GJ/m3 (RT-82).
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – erythritol, which is the phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature) during cyclic heating/cooling. Additionally, the thermal stability of erythritol has been examined. It allowed for qualification of erythritol to use in heat storage utilizing solid-liquid phase transition as the phenomenon by which heat is accumulated. It was found that erythritol is not useful for heat storage. It is decomposed after several cycles of charging and discharging of heat losing its property of heat storage.
PL
Celem artykułu jest określenie podstawowych parametrów materiału zmiennofazowego o nazwie erytrytol takich jak temperatura przejścia fazowego, entalpia przejścia fazowego, temperatura, przy której zaczyna się topnienie i kończy topnienie oraz zaczyna krzepnięcie i kończy krzepnięcie. Parametry te określano w kolejnych cyklach ładowania i rozładowania ciepłem erytrytolu. Na tej podstawie określono przydatność erytrytolu do wykorzystania w instalacjach akumulacji ciepła wykorzystujących przejście fazowe ciało stałe - ciecz jako zjawisko, dzięki któremu ciepło jest akumulowane. Stwierdzono, że erytrytol nie jest przydatny w instalacjach akumulacji ciepła. Ulega on rozkładowi po kilku cyklach ładowania i rozładowania ciepłem tracąc swoje właściwości akumulacji ciepła.
5
Content available remote Termodynamiczny model sterowania akumulatorem ciepła wypełnionym materiałem PCM
PL
W artykule na podstawie zależności termodynamicznych udowodniono, że akumulator wypełniony materiałem zmiennofazowym może generować stałą moc cieplną ze stałą temperaturą wody wylotowej.
EN
In an article on the basis of thermodynamic relations it has been proven that the heat accumulator filled with phase change material can generate a constant heat output with a constant water temperature of the outlet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.