Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obwód elektromagnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano obwód elektromagnetyczny trójfazowego generatora z magnesami trwałymi pracującego w reżimie pracy jednofazowej. Pokazano opracowany polowo-obwodowy model obliczeniowy i jego przekrój poprzeczny. W pracy zaprezentowano analizę porównawczą wyników obliczeniowych przy pracy maszyny z obciążeniem jednofazowym z wykorzystaniem połączenia szeregowego uzwojeń fazowych generatora, trójfazowego obciążenia niesymetrycznego oraz trójfazowego obciążenia symetrycznego. W publikacji zaprezentowano obliczeniowe przebiegi napięć fazowych, prądów oraz momentu elektromagnetycznego w różnych stanach obciążenia generatora. Przeprowadzono analizę porównawczą przebiegów momentu elektromagnetycznego w szczelinie maszyny dla trzech stanów obciążenia maszyny. Zaprezentowano różnicę w przebiegach momentu elektromagnetycznego w szczelinie maszyny dla trzech rozpatrywanych stanów obciążenia generatora ze wskazaniem potencjalnych źródeł drgań w maszynie w takich reżimach pracy.
EN
The article presents the concept of an electromagnetic circuit of generator with permanent magnets mounted on the surface rotor core designed for single phase work. Computation field-circuit model was shown. The cross section of electromagnetic circuits was presented. The paper presents comparative analysis of simulation results of three generator point operation. First point was calculated as single phase work with serial connection of each phase winding. Second point operation was calculated as three phase asymmetrical load and the last one was calculated as three phase symmetrical load. The time course of voltages, currents and electromagnetic torque in their gap of machine for each point operation for rated power were displayed and discussed.
PL
W artykule przedstawiono algorytm obliczeń analitycznych obwodu elektromagnetycznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi. Zaprezentowano wyniki obliczeń przeprowadzonych w oparciu o opracowany algorytm, które dodatkowo zweryfikowano z wynikami badań laboratoryjnych przeprowadzonych na rzeczywistym modelu silnika. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono wnioski i uwagi.
EN
This paper presents the analytical calculation algorithm of electromagnetic circuit permanent magnet disc motor. The results of calculations, which were made on the basis of the elaborated algorithm, are shown in this article. The calculations were also verified with the results of laboratory tests carried out on a real motor model. The conclusions and remarks are prepared on the basis of obtained results.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania silników o biegunach wpisywanych. Do analizy silnika zaproponowano dwuwymiarowy połowy model zjawisk elektromagnetycznych uwzględniający histerezę magnetyczną materiałów magnetycznie twardych. W rozważaniach uwzględniono ruch wirnika, nieliniowe właściwości materiałów magnetycznie miękkich oraz prądy wirowe indukowane w elementach masywnych przewodzących. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę elementów skończonych krawędziowych oraz algorytm kolejnych kroków czasowych. Opracowaną metodę oraz oprogramowanie wykorzystano do analizy silnika o biegunach wpisywanych.
EN
In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of electromagnetic and mechanical motion phenomena in the motor the field-circuit model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken into account. The numerical implementation of proposed model is based on the FEM and a step-by-step algorithm. Elaborated method and software has been applied to the analysis of written pole motor. Chosen results of analysis of electromagnetic circuit of a written pole motor have been presented.
4
Content available remote Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym - obliczenia obwodu elektromagnetycznego
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz obliczenia obwodu elektromagnetycznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi składającego się z dwóch zewnętrznych stojanów oraz wewnętrznego wirnika. Jest to jedna z konstrukcji silników tarczowych, która cechuje się efektywnym wykorzystaniem objętości maszyny, a tym samym wysokim współczynnikiem gęstości mocy. Omówiono tok analitycznych obliczeń obwodowych silnika oraz przedstawiono wyniki trójwymiarowych polowych obliczeń magnetostatycznych oraz obliczeń dla pracy silnikowej. Ponadto zbadano wpływ geometrii obwodu elektromagnetycznego na wybrane parametry silnika, między innymi wpływ kształtu magnesów trwałych na moment zaczepowy maszyny.
EN
This article presents a project and calculations of electromagnetic circuit in axial flux permanent magnet motor with two outer stators and inner rotor. It is an axial flux motor which is characterized by efficient use of the machine volume, and thus a high ratio of the power density. The analytical circuit calculations have been overwritten and the results of three-dimensional magnetostatic field calculations as well as the result for motor work have been presented. Furthermore, the influence of the electromagnetic circuit geometry on the selected motor parameters has been studied, e.g. influence of the shape of permanent magnets on the cogging torque have been investigated.
5
Content available remote Silnik tarczowy typu TORUS S-NS - obliczenia obwodu elektromagnetycznego
EN
This article presents a model and calculations of electromagnetic circuit axial flux permanent magnet motor TORUS S-NS. The part S in name of motor mean that stator is slotted and part NS mean facing each other are different polarity magnets. This construction of axial flux motor characterized a high efficient and high ratio of power density and torque density. Presented and compared results of analytical calculation and result of three-dimensional MES calculation.
6
Content available remote Magneśnica z cewką skupioną do magnesowania magnesów trwałych
EN
In the article, an electromagnetic circuit assigned to magnetize permanent magnets was presented. Design issues and possibilities of magnetizer were discussed and two computational models were shown. A schedule of the magnetic field strength was expressed in the air gap of magnetizer. An influence of the leakage inductance, magnetizing coil on magnetic field strength value, inside the permanent magnet was discussed. Computational temporary courses of voltage and current in the magnetizing coil, during the process of magnetizing were presented. Results of calculations and simulations were displayed. Possibilities of the presented electromagnetic circuit were discussed in the perspective of getting greater values of magnetic field strengths, inside the permanent magnet, during the magnetizing process.
8
Content available remote Zakłócenia elektromagnetyczne w obwodach wtórnych przekładników
PL
W artykule omówiono charakterystykę i rodzaje najważniejszych zakłóceń elektromagnetycznych występujących w obwodach elektroenergetycznych. Przedstawiono rodzaje sprzężeń (magnetyczne, elektryczne, galwaniczne) występujących w obwodach wtórnych przekładników i sposoby ich zmniejszania. Omówiono również media transmisyjne stosowane we współczesnych systemach telemechaniki.
EN
In the paper, the characteristic and the kinds of the most important electromagnetic disturbances concerning power circuits have been specified. The types of couplings (inductive, capacitive, direct) which appear in secondary circuits of instrument transformers and the ways of decreasing such couplings have been presented. The transmission methods used in up-to-date telemechanics systems of power stations have also been described.
9
Content available remote Synthesis of linear DC motor electromagnetic circuit
EN
Synthesis tasks for magnetic circuit of tubular linear DC motor that operates as an actuator are formulated in the paper. Solution of the synthesis tasks allows to determine the shape of magnetic circuit that provides constant starting force independent of the mover position. Several constructional variants of motor for one and two directions of motion are proposed. The comparative analysis of starting properties for different constructional variants is presented. Simple constructional solutions of motor are recommended and possibilities of their application in different drive systems are described.
PL
W artykule sformułowano zadania syntezy dla obwodu magnetycznego silnika liniowego tubowego prądu stałego pracującego w charakterze siłownika. Rozwiązanie zadań syntezy pozwoliło określić kształty obwodu magnetycznego zapewniające uzyskanie stałej siły rozruchowej silnika, niezależnie od położenia bieżnika. Zaproponowano różne warianty konstrukcyjne silnika dla jednego i dwóch kierunków ruchu oraz przedstawiono analizę porównawczą własności rozruchowych dla tych wariantów. Wskazano szczególnie zalecane, proste rozwiązania konstrukcyjne silnika z podaniem możliwości zastosowań w określonych rodzajach układów napędowych.
PL
W artykule na przykładzie silnika indukcyjnego 3-fazowego, przedstawiono możliwości zastosowania AG do optymalizacji jego obwodu elektromagnetycznego.
EN
In this paper, a commercially obtainable program called "Pspice" is adopted to analysis complex and nonlinear electromagnetic circuits on the basis of a "nine times magnetic frequency multiplier". The document shows to comparison between laboratory measurements of this sort of device and computer simulation of its work. The process of improving the simulation accuracy is discussed and the numerical model of amorphous magnetic material employed is introduced in the paper. Some illustrative oscillograms observed during laboratory measurements as well as computer simulation are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.